Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor scholen inzake de landelijke challenges van Stichting SMARTCirculair.

Voorwaarden

Annulering

Het projectbureau van Stichting SMARTCirculair helpt u graag met uw voorbereidingen en deelname aan de OntwerpChallenge.

Het eerste oriënterend gesprek is voor rekening van Stichting SMARTCirculair. Als u na het oriënterend gesprek de wens te kennen geeft om vervolggesprekken aan te gaan met samenwerkende partners (scholen, bedrijven, overheden) dan helpen we u uiteraard graag. In beginsel zijn er geen kosten verbonden aan deelname met uw leerlingen/studententeam(s). Wel stellen we een aantal aanvullende voorwaarden:

  • Annulering van de afspraak is gratis tot 48 uur voor de afspraak. Vervanging van de afspraak is uiteraard altijd mogelijk
  • Bij latere annulering brengen wij € 125,- exclusief btw in rekening
  • Annuleren kan uitsluitend telefonisch (Tanja Nolten M. 06 16342889) met een schriftelijke bevestiging van de annulering via tanja@smartcirculair.com
  • Heeft u een leerlingen/studententeam aangemeld en ziet u alsnog af van deelname dan brengen wij u € 750,- excl. btw in rekening als vergoeding voor onze adviesinspanningen en investeringen in uren, reis- en verblijfskosten etc.

Foutieve facturatie

Facturatie vindt plaats op basis van de door u verstrekte gegevens.
Indien de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig waren en dien ten gevolge de factuur gecrediteerd moet worden en een nieuwe factuur moet worden gemaakt dan brengen wij u hiervoor op de nieuwe factuur € 15,- excl. btw extra als administratiekosten in rekening.

Publiciteit en publicaties

Auteursrecht

Stichting SMARTCirculair heeft het recht de ingezonden ontwerpen te gebruiken voor publiciteit, symposia, tentoonstellingen en met – gedurende minimaal één jaar na bekendmaking van de winnaar – onder vermelding van de bron. De inzender vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op de auteursrechten.

Intellectueel eigendom

Voor de ingezonden ontwerpen geldt dat Stichting MARTCirculair intellectueel eigendom krijgt. De reden is dat vanuit het oogpunt van Open Source de gedachte achter SMARTCirculair om innovatieve concepten breed bruikbaar en inzetbaar te maken, en daarbij is het ‘op slot’ zetten van een nieuw ontwikkeld concept of product niet de juiste aanpak. Na afloop van de challenge wordt in overleg met de school desgewenst het intellectueel eigendom van het concept overgedragen aan het ontwerpteam. Partnerbedrijven kunnen hier geen aanspraak op maken.

Toestemming gebruik van beeldmateriaal

Stichting SMARTCirculair gebruikt ten behoeve van verschillende doeleinden beeldmateriaal (foto’s en video’s). Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden zoals kick off, hackathon en finale. Uiteraard wordt altijd zorgvuldig omgegaan met dit beeldmateriaal. Stichting SMARTCirculair zal in beginsel geen beeldmateriaal plaatsen waardoor objectiveerbaar onnodig schade door u kan worden ondervonden. Door de voorwaarden te onderschrijven, geeft u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal op de website en ander pr-materiaal. U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Klik hier om te lezen waarvoor het beeldmateriaal gebruikt wordt.

Over SMARTCirculair

Stichting SMARTCirculair wordt mede mogelijk gemaakt door partners uit het bedrijfsleven, overheden en onderwijs gerelateerde organisaties.

Privacy

Uw gegevens zijn veilig

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden gaat u akkoord met de privacy voorwaarden die we hanteren. Zoals u ongetwijfeld weet, is vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Als initiatiefnemer van SMARTCirculair gebruiken wij uw gegevens uitsluitend zelf, om u te informeren over deze landelijke ontwerp/bouwwedstrijd voor studententeams.

revisiedatum: 14 september 2021

 

Lees ook