Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor scholen inzake de landelijke ontwerp/bouwwedstrijd SMARTCirculair voor studententeams.

Voorwaarden

Annulering

De organisatoren van SMARTCirculair helpen u desgewenst met uw voorbereidingen en deelname aan de ontwerpen die op 10 oktober start met een landelijke kick off en eindigt in juni van het volgend schooljaar.

Het eerste oriënterend gesprek is voor rekening van de organisatoren BetterWorldSolutions. Als u na het oriënterend gesprek de wens te kennen geeft om vervolggesprekken aan te gaan met samenwerkende partners (scholen, bedrijven, overheden) dan helpen we u uiteraard graag. In beginsel zijn er geen kosten verbonden aan deelname met uw studententeam(s). Wel stellen we een aantal aanvullende voorwaarden:

 • Annulering van de afspraak is gratis tot 48 uur voor de afspraak. Vervanging van de afspraak is uiteraard altijd mogelijk
 • Bij latere annulering brengen wij € 125,- exclusief btw in rekening
 • Annuleren kan uitsluitend telefonisch (Tanja Nolten M. 06 16342889) met een schriftelijke bevestiging van de annulering via tanja@smartcirculair.com
 • Heeft u een studententeam aangemeld en ziet u alsnog af van deelname dan brengen wij u € 750,- excl. btw in rekening als vergoeding voor onze adviesinspanningen en investeringen in uren, reis- en verblijfskosten etc.

Foutieve facturatie

Facturatie vindt plaats op basis van de door u verstrekte gegevens.
Indien de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig waren en dien ten gevolge de factuur gecrediteerd moet worden en een nieuwe factuur moet worden gemaakt dan brengen wij u hiervoor op de nieuwe factuur € 15,- excl. btw extra als administratiekosten in rekening.

Publiciteit en publicaties

Auteursrecht

De SMARTCirculair organisatie heeft het recht de ingezonden ontwerpen te gebruiken voor publiciteit, symposia, tentoonstellingen en met – gedurende minimaal één jaar na bekendmaking van de winnaar – onder vermelding van de bron. De inzender vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op de auteursrechten.

Intellectueel eigendom

Voor de ingezonden ontwerpen geldt dat de organisatie van SMARTCirculair intellectueel eigendom krijgt. De reden is dat vanuit het oogpunt van Open Source de gedachte achter SMARTCirculair om innovatieve concepten breed bruikbaar en inzetbaar te maken, en daarbij is het ‘op slot’ zetten van een nieuw ontwikkeld concept of product niet de juiste aanpak. Na afloop van SMARTCirculair wordt desgewenst het intellectueel eigendom van het concept uitsluitend overgedragen aan het ontwerpteam. Partnerbedrijven kunnen hier geen aanspraak op maken.

Over de organisatie van SMARTCirculair

SMARTCirculair is een initiatief van BetterWorldSolutions en wordt mede mogelijk gemaakt door partners uit het bedrijfsleven, overheden en onderwijs gerelateerde organisaties.

Privacy

Uw gegevens zijn veilig

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden gaat u akkoord met de privacy voorwaarden die we hanteren. Zoals u ongetwijfeld weet, is vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Als initiatiefnemer van SMARTCirculair gebruiken wij uw gegevens uitsluitend zelf, om u te informeren over deze landelijke ontwerp/bouwwedstrijd voor studententeams.

 

revisiedatum: 24 juli 2019

Close

Stem op jouw favoriete team Live

 • Scalda College, Vlissingen
  %
 • %
  Stemmen verborgen 1.3k stemmen van 5300 totaal.

Confirm OTP

Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Techniekcollege Rotterdam
  %
 • %
  Stemmen verborgen 482 stemmen van 5300 totaal.

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • ROC van Twente, Hengelo
  %
 • %
  Stemmen verborgen 866 stemmen van 5300 totaal.

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Noorderpoort College, Stadskanaal
  %
 • %
  Stemmen verborgen 1.1k stemmen van 5300 totaal.

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Landstede, Harderwijk
  %
 • %
  Stemmen verborgen 323 stemmen van 5300 totaal.

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Rijn IJssel, Arnhem
  %
 • %
  Stemmen verborgen 234 stemmen van 5300 totaal.

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Technova_Smartcirculair, Ede
  %
 • %
  Stemmen verborgen 266 stemmen van 5300 totaal.

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Alfa College, Hoogeveen
  %
 • %
  Stemmen verborgen 212 stemmen van 5300 totaal.

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Nova College Beverwijk
  %
 • %
  Stemmen verborgen 304 stemmen van 5300 totaal.

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box
 • Tectum Dome, Ede
  %
 • %
  Stemmen verborgen 150 stemmen van 5300 totaal.

  Confirm OTP

  Please Check Your Mail Box / Message Box