Hoe maak je circulair bouwen praktisch en meetbaar

Bibliotheek Den Helder Nr. #1 van de Wereld, praktisch en meetbaar

Bijna was School7 gesloopt maar de lokale woningstichting Den Helder koos ervoor om het gebouw om te toveren tot bibliotheek. In augustus 2018 koos de internationale jury deze bibliotheek boven alle andere inzendingen tot Beste van de Wereld!

Met 174 definities van circulair bouwen wordt het tijd dat we de terminologie praktisch en meetbaar maken. Maar hoe doe je dat? Hoe maken we circulair bouwen praktisch? Hoe stellen we de juiste circulaire uitvraag aan de markt? Hoe maak je circulariteit meetbaar? En wat is de impact van circulariteit op bouw- en investeringskosten?

Concreet

Via de 15 proeftuinen van SLIMCirculair en de ervaring van honderden studenten en bedrijven, krijgen we steeds meer grip op circulair bouwen. Samen met opdrachtgevers, studenten en bedrijven maken we circulair bouwen tastbaar en concreet.

Praktisch

Samen met de opdrachtgever wordt er een circulariteitsvisie geformuleerd die circulariteit een plek geeft binnen de organisatie. Natuurlijk horen daar doelen en kpi’s bij. Die worden opgenomen in de criteria van de opdrachtgever.

Circulair aanbesteden

Circulair aanbesteden is nog wel een dingetje. Overheden zoals gemeenten en provincies maar ook steeds meer bedrijven willen hun circulaire ambities terug laten komen in de aanbestedingsuitvraag. Welke selectriecriteria hanteer je en hoe zit het met de gunningscriteria? Bedrijven zoals Alba Concepts en C2C ExpoLab kunnen u erbij helpen.

Hoe maak je circulariteit meetbaar?

Wij sturen op circulariteit in het ontwerp- en bouwproces om zo te komen tot een toekomstbestendig gebouw. Met behulp tools als het materialenpaspoort van EPEA, de Madaster registratietool en de Building Circularity Index (BCI) meten we het circulariteitsniveau van gebouwen en productden. Hierbij onderscheiden we de herkomst van materialen, toekomstscenario en losmaakbaarheid.

Wat is de impact van circulariteit op bouw- en investeringskosten?

Daarvoor heeft de BAM een mooie rekentool ontwikkelt. Want als je de financiële vertaalslag voor circulariteit berekent volgens een Total Cost of Ownership (dus inclusief restwaardescenario’s en alternatieve financierings- en verdienmodellen) zijn de uitkomsten verrassend.

We moeten energieopslag regelen!

energieopslag

V-storage ontwikkelt megabatterijen. V-storage is een samenwerking van Scholt en VDL

Maanden geleden was energieopslag op een andere manier in het nieuws. Omdat de netkabels al te veel belast waren, mochten grote daken in het Noorden van het land, niet meer volgelegd worden met PV.

Jammer van de subsidies die klaarstaan voor Groningen en jammer van die prachtige boerderijdaken maar het Net kan het niet meer aan, was de boodschap.

Energieopslag & conversie

Geen wonder dat er nu een nationaal actieplan energieopslag & conversie gereed is. Met steeds meer natuurlijke energiebronnen zoals zonnepanelen en windmolens en de toenemende elektrificatie van Nederland, lopen vraag en aanbod van energie steeds verder uit elkaar. Het opslaan van energie wordt daarom noodzakelijk.

Jip Lemstra toont in zijn presentatie aan dat de prijzen voor energieopslag spectaculair gaan dalen.

 • Opslag in Lithium-Ion batterijen (LIB) kost nu ruim 9 cent per kWh, en in een normaal innovatietempo – 20% prijsdaling bij een verdubbeling van de markt – is de komende jaren een verdere prijsdaling te verwachten naar 1.5 cent/kWh.
 • Dat is geen theoretische toekomstmuziek. De fabrieken, die voor deze groei van de markt moeten zorgen, worden nu in China en de VS gebouwd. Niet voor de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening, maar voor de elektrische auto.

de parkeergarage als energiebatterij

de parkeergarage als energiebatterij

Parkeergarage als batterij voor de stad

Sweco Nederland,  Q Park N.V. en TNO onderzoeken of parkeergarages voor energieopslag en conversie kunnen zorgen. Want als geparkeerde elektrische auto’s in de garage een centrale batterij zijn kan de garage flexible energie leveren aan de omgeving.

Het resultaat: een integraal businessmodel, opgesplitst in business-modellen voor onder meer de EV eigenaar, de parkeergarage exploitant, de CPO, het netwerkbedrijf en de exploitant van de centrale batterij.

Batterij wordt niet genoemd in Klimaatakkoord

In dit rapport staat een mooi overzicht van welke mogelijkheden we hebben voor opslag en over welke termijn en het dan gaat. Wat opvalt is dat batterijen alleen worden gezien als dagopslag, wat vooral ten gunste komt van waterstof, maar daar zijn ook andere ideeën over.

Het gaat dus hard. Lenstra verwacht dat de elektriciteitsvoorziening fundamenteel anders wordt door de introductie van batterijfabrieken. Batterijen kunnen waarschijnlijk ook de groeiende problemen met de capaciteit van het net voor een belangrijk deel oplossen. En ook bij de gebruiker is een LIB voordeliger dan een zwaardere aansluiting zoals vaak nodig voor een warmtepomp of EV-snellader.

En Lenstra gaat nog een stapje verder. Want zonne-energie wordt ook steeds goedkoper. Een prijs van 2 cent/kWh in landen met veel zon is nabij. Er komt een tijd dat batterijschepen op en neer varen naar de Sahara om ons van goedkope stroom te voorzien.

Systeemintegratie

Misschien nog wel belangrijker is dat we onder invloed van de energietransitie een model zien ontstaan waarin verschillende energiebronnen (elektriciteit, brand- en grondstoffen en warmte) aan elkaar geknoopt worden. Waarbij een steeds groter deel van de gebruikte energie als ­elektriciteit begint, en energie over en weer op verschillende punten in de waardeketens wordt geconverteerd naar andere energiedragers.

Hernieuwbare elektriciteit zoals zon- en windenergie kunnen omgezet worden naar waterstof om als energiebuffer ingezet te worden. Daarmee zijn ze vooral in Groningen en Friesland aan het experimenteren. Deze systeemintegratie is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle energietransitie, omdat het balans brengt op het Net, en garant staat voor flexibiliteit waarmee energiepieken opgevangen kunnen worden.

Opslagtechnologieën

Energie kan op verschillende manieren worden opgeslagen. Elke technologie heeft een eigen range aan capaciteit en opslagduur, en is afhankelijk daarvan voor specifieke toepassingen geschikt. Van frequentieregeling (systemen met een relatief kleine capaciteit die op zeer korte tijdsschaal veel vermogen kunnen leveren) tot seizoensopslag (zeer grote capaciteiten die over een periode van weken vermogen kunnen leveren).

 1. Supercondensatoren
  1. Condensatoren worden onder meer ingezet om voltage in hoogspanningslijnen te reguleren en pieken op te vangen.
  2. Condensatoren worden ook gebruikt in start-stopsystemen van auto’s, om remenergie op te slaan en weer vrij te geven op het moment dat de motor moet opstarten.
 2. Vliegwielen
  Hierbij wordt elektrische energie in kinetische of potentiële energie omgezet.
  Bijvoorbeeld in vliegwielen, door lucht samen te persen in ondergrondse tanks of cavernes of door water op te pompen naar een hoger gelegen reservoir. De energie wordt weer vrijgegeven door respectievelijk een vliegwiel af te remmen, de samengeperste lucht te laten uitzetten of het opgepompte water langs turbines te laten stromen

  1. S4 Energy heeft in Almelo een demonstratieproject gerealiseerd waarin twee grote vliegwielsystemen samen met elektrochemische batterijen energie leveren voor frequentiehandhaving.
  2. Delta 21 onderzoekt de mogelijkheid van een groot kunstmatig valmeer pal naast de Tweede Maasvlakte. Energieopslag voor dagen totseizoenen (via het oppompen van water) wordt hier gecombineerd met waterveiligheid en natuurherstel
 3. Batterijen
  1. Een opslagsysteem met litium-ionbatterijen van Eaton wordt in de Johan Cruijff Arena gebruikt voor frequentiehandhaving en als back-up stroomvoorziening van het stadion
  2. De waterstof-bromideflowbatterijen van Elestor gebruiken niet-schaarse actieve materialen en de chemische reactie is 100% omkeerbaar, zonder verlies in levensduur. Daardoor is de prijs per opgeslagen kwh veel lager.
  3. In de Green Village op de campus van de TU Delft ontwikkelt AquaBattery een energieopslagsysteem op basis van water en keukenzout.
 4. CAES (Compressed Air Energy Storage)
  Energie opslaan via perslucht (Compressed Air Energy Storage, of CAES) kan op kleine schaal, met cilinders, tot zeer grote schaal, met ondergrondse reservoirs. CAES is typisch geschikt om energie op te slaan voor minuten, uren of dagen. Ondergrondse zoutcavernes in Noord-Nederland zijn mogelijk ook geschikt voor grootschalige opslag.
 5. Thermische energieopslag
  Hierbij wordt een opslagmedium met energie geladen door het te verwarmen (bijvoorbeeld met restwarmte, zonnestraling of elektrisch). Door het medium te laten afkoelen, komt de opgeslagen energie weer vrij. In eerste instantie in de vorm van warmte, die echter ook weer in elektriciteit kan worden omgezet. Voorbeelden van opslagmedia zijn vloeistoffen (zoals bodemwater), vaste stoffen (zoals beton, magnetiet of bakstenen) en materialen die onder invloed van warmte een faseverandering ondergaan (ijs, zout) of waar warmte een chemische reactie in gang zet (tussen bijvoorbeeld waterstof en hydride).

  1. Bij Mebin in Rotterdam is het eerste EnergyNest-systeem van Nederland geplaatst, waarmee hoge-temperatuur warmte in beton wordt opgeslagen.
  2. Op verschillende plekken in Nederland worden ondergrondse, modulaire warmteopslagsystemen van HoCoSto geïnstalleerd. De constructie hiervan is zo sterk dat de ruimte erboven gebruikt kan worden; onderzocht wordt zelfs of erop gebouwd kan worden.
  3. Het Ecovat is een zeer groot ondergronds waterreservoir waarin warmte met weinig efficiëntieverlies maandenlang kan worden opgeslagen. Onderzoek van Berenschot laat zien dat dit systeem significante besparingen kan opleveren bij netverzwaring.
 6. Waterkracht
 7. Power2gas
  1. Bij de aardgasbuffer Zuidwending zet Energystock energie uit een zonnepark om in waterstof. Deze wordt nu opgeslagen in tanks, in de toekomst in zoutcavernes.
  2. In Hoogeveen wordt een nieuwe wijk gebouwd met cv-ketels op waterstof, geproduceerd uit overschotten van lokale duurzame energieopwekking.
  3. Nfuel-units van Proton Ventures kunnen op decentrale schaal duurzaam opgewekte energie opslaan in de vorm van ammoniak.

Hybride opslagsystemen

Er worden ook steeds meer hybride opslagsystemen ontwikkeld, waarbij verschillende opslagtypes worden gecombineerd, of die voor meerdere toepassingen van energieopslag geschikt zijn (waarmee de businesscase aantrekkelijker wordt). Voorbeelden hiervan zijn:

 • De Battolyser (een uitvinding van de TU Delft en Proton Ventures) is een nikkel-ijzerbatterij die kortstondige elektriciteitsopslag combineert met een alkalische elektrolyser. Zodra de batterijcapaciteit volledig benut is, gaat de Battolyser waterstof produceren. Een efficiënte combinatie van korte- en langetermijnopslag, op basis van schaalbare technologie.
 • Elektriciteit omzetten in warmte maakt het mogelijk om de elektriciteitsvoorziening extra flexibiliteit te geven. Het hierboven genoemde Ecovat is bijvoorbeeld primair bedoeld voor thermische seizoensopslag, maar kan ook ­worden ingezet om flexibeler op het actuele elektriciteitsaanbod in te spelen en energie slim te verhandelen.

Smart Building Systems: Het blijft logisch nadenken

EMC Smart Building

In het nieuwe Erasmus Medisch Centrum kan elke patient zelf de kamertemperatuur regelen

Spie is gespecialiseerd in Smart Building Systems. Dus was het logisch dat we met Han-Michiel Verroen in gesprek gingen om de essentie van een smart building te ontrafelen.

En wat dat betekent voor opleidingen zoals bouw, installatietechniek en werktuigbouwkunde.  Lees meer

In je agenda! 14 juni – finale SLIMCirculair ’18-’19

Finale SLIMCirculair '18-'19 vrijdag 14 juni 2019

Finale SLIMCirculair ’18-’19 vrijdag 14 juni 2019

Noteer gelijk even in je agenda: Vrijdag 14 juni 2019 mag het dak eraf tijdens de finale van SLIMCirculair 18-’19. Ontvangst om 13.00 uur. Einde 17.00 uur met daarna gelegenheid tot napraten tot een uur of zes.

Let op: voor aanmelding geldt:

Vol is Vol

Lees meer

PATCH22 was primeur in Hoogbouw van Hout

Patch22

PATCH22, 30 meter hoogbouw in Amsterdam. Primeur! Adres: Johan van Hasseltkade 266, 1032 LP Amsterdam

PATCH22 is een 30 meter hoog gebouw, opgetrokken uit hout met daarin 26 unieke (want ontworpen door de bewoners zelf) appartementen.

We spraken de architect/ontwikkelaar Tom Frantzen vanuit zijn huis is Denemarken over deze prachtige houten doorbraak in een periode dat we het nog niet hadden over circulair bouwen. Lees meer

7 competenties voor een succesvolle toekomst

Competenties

Competenties kun je trainen. Denk maar eens aan de pitchtraining die je leert om perfect te presenteren

Welke competenties heb je nodig in deze snel veranderende wereld? Want dat er veel verandert ziet iedereen. En zeker in de bouw, dat weet jij ook. We hebben deze competenties overgenomen van de Nationale Vacaturebank en wat valt ons op?

Deze competenties gebruik je al door mee te doen met de ontwerpwedstrijd SLIMCirculair. Want door samen te werken aan een uitdagend ontwerp voor een echte opdrachtgever train je automatisch deze skills.

Lees meer

Miscanthus maakt de bouw en infra circulair

Geluidswal van beton met miscanthus olifantsgras

Geluidswal van beton met miscanthus (olifantsgras)

Miscanthus – ook wel olifantsgras genoemd – is een rietachtige gewas dat oorspronkelijk uit Zuid-Azië komt en drieënhalf tot vier meter hoog wordt: ongeveer de hoogte van een olifant. Oifantsgras groeit net als bamboe als kool, heeft weinig onderhoud nodig, neemt veel CO2 op en heeft in bewerkte vorm veel toepassingen. Zo wordt het gebruikt als brandstof, om plaat- en isolatiemateriaal van te maken of als strooisel in stallen.

Miscanthus eigenschappen:

 1. Het groeit razendsnel, zo’n 3 tot 4 oogsten per jaar en absorbeert fijnstof tijdens de groei
 2. Het is een CO2 kannibaal, weinig gewassen absorberen zoveel CO2 in zo’n snel tempo
  20 ton miscanthus oogst = 35 ton CO2/ha/jr
 3. Het snel groeiend gewas reinigt vervuilde grond
  Van één keer aanplanten kun je zo’n twintig jaar oogsten
 4. Het groeit nagenoeg overal, dus ook op braakliggende stukjes grond in de stad
  Dus uit de regio en dus weinig transportkilometers
 5. Biobased en circulair
  Miscanthus verwerkt als bouwmateriaal is een uitstekende isolatie, veel lichter dan traditionele beton, heeft geen wapening nodig, is brandwerend en volledig recyclebaar
 6. Rondom Schiphol houdt het de ganzen op afstand en absorbeert geluid waardoor er minder geluidsoverlast is

Dankzij de natuurlijke vezel is het materiaal veel lichter dan baksteen of beton en heeft het een zekere taaiheid. Het materiaal wordt zo steenachtig dat het niet meer kan rotten. Lees meer

Cirdax App materialenpaspoort op gebouwniveau

EPEA Materials Passport Platform

EPEA circularity insights

Ingenieursbureau ReUse Materials heeft de Cirdax app ontwikkeld waarmee van ieder gebouw in kaart kan worden gebracht uit welke materialen het bestaat. En als je weet waar zich welke materialen bevinden, kunnen ze makkelijk vervangen, gerepareerd of teruggenomen worden.

De materiaalpaspoorten zorgen ervoor dat er van tevoren al nagedacht kan worden over de mogelijke route die de materialen, aan het einde van de levensduur van het gebouw, kunnen afleggen.

Lees meer

Winnend ontwerp TinyHouse KW1C dat gebouwd gaat worden

TinyHouse

Winnend TinyHouse team met de toekomstige bewoners Iris en Edwin

De spanning was om te snijden. Negen teams van het Koning Willem I College, bestaande uit tweedejaars studenten van de opleiding Constructieve en Commerciële Bouwkunde, keken na een korte pitch verwachtingsvol uit naar de uitslag van een tweeledige ontwerpwedstrijd voor een TinyHouse op Minitopia-2.

De jury was unaniem van mening dat het niveau van de inzendingen hoog was en koos daarom 2 TinyHouse ontwerpen: Lees meer

Voormalige ‘LocHal’ wordt Bibliotheek in Tilburg

LocHal bieb

De voormalige Locomotiefhal is nu getransformeerd tot een geweldige multifunctionele stadsbibliotheek

LocHal, het woord zegt het al: De voormalige loods voor locomotieven, is het nieuwe onderkomen voor de Bibiotheek in Tilburg.

Niet met dezelfde allure als de bieb in Den Helder misschien maar het is natuurlijk een perfecte herbestemming van een enorme hal die vroeger tegen de vlakte zou zijn gegaan en nu behouden blijft. Lees meer

Scalda Vlissingen wint de CommunicatieChallenge!

CommunicatieChallenge

Ad Fundum, het winnend team van de CommunicatieChallenge op 23 januari in Ede

De CommunicatieChallenge werd verrassend gewonnen door studententeam Ad Fundum van het Scalda College in Vlissingen.

 

Het Zeeuwse team ging glimmend van trots met een complete Drone terug naar Zeeland.

Lees meer

Excellencedag inspireert 170 SLIMCirculair studenten

Het EarthKweek experimenteerlab -is erg inspirerend voor studenten en docenten

Het EarthKweek experimenteerlab waarin studenten en docenten zelf kurk/sedum dakmodules maken, blijkt erg veel los te maken

De landelijke Excellencedag was een feest voor studenten en docenten. Studenten en docenten hadden zich vooraf ingeschreven voor de parallelle workshops, trainingen en experimenteerlabs. En vooral de labs in de TechHub waren een feest.

Tijdens de experimenteerlabs mochten studenten en docenten zelf aan de slag met stro, kalk/hennep, kurk/sedum, ecoverf, leemstuc, restmaterialen van onder andere behang waarmee scheidingswanden bekleed kunnen worden en mycelium.

Docenten hadden met hun studenten afgesproken om zich te verdelen over de verschillende workshops en experimenteerlabs. Dit zorgde ervoor dat de teams makkelijker met elkaar kennis maakten omdat ze gemixed deelnamen maar vooral ook dat ze achteraf, als team, kennis en wetenswaardigheden kunnen uitwisselen als samenvatting van de circa 20 activiteiten.

Het borrelt en het bruist

Kwamen er ‘s morgens om 7 uur nog berichten dat de bussen niet reden. Om 9.30 uur waren er toch zo’n 170 studenten, docenten, managers, bedrijven en organisaties binnen en konden we van start met een circulaire evenement waarin ruimte was voor experimenten, al doende leren, workshops en een inspirerende pitchtraining ter voorbereiding op de finale op 14 juni 2019.

Roy Straver nam ‘last minute’ de opening over van Sven Jense. Als een van de initiatiefnemers van ClimateCleanUp wilde Roy de CO2 kennis van de deelnemers testen met een quiz. De groep werd sterk uitgedund door de vraag welk materiaal zorgt voor de grootste CO2-belasting: staal of beton. Maar 15 van de circa 100 overgebleven deelnemers kozen beton en konden er met de prijs vandoor. Klik hier voor de video’s op de FacebookPagina @SLIMCirculair

Inspiratie en nieuwe kennis

170 studenten, docenten en bedrijven

170 SLIMCirculair Excellencedag deelnemers maakten de dag tot een groot succes

Het sneeuwde nog, en het was glad. Niet alle teams haalden het om Ede te bereiken. Maar de teams uit het hoge noorden en het diepe zuiden zijn wel wat gewend en kwamen massaal naar Ede. Hartelijk dank Technova College voor jullie gastvrijheid.

Vanaf 10.30 uur gingen de parallelle workshops van start. Wil je zien waaruit de deelnemers konden kiezen, klik dan op deze link. 

Achteraf kregen we heel veel positieve reacties: “Het bleek dat ik er al best wel wat van wist maar ik heb ook weer een hoop bijgeleerd. En dat vond ik heel fijn.”

Het ROC van Amsterdam stuurde ons een berichtje waarin ze zegt.

He Tanja! Ik wilde je nog even bedanken voor de goed georganiseerde dag! De studenten en ik zelf hebben weer veel geleerd! Het was een groot succes.

3 rondes met volop keuze

Alle bedrijven met een hart voor de circulaire bouw en jong talent waren vertegenwoordigd. Hier vind je een overzicht van alle bedrijven die meewerken aan de SLIMCirculair ontwerpwedstrijd.

Een aantal bedrijven willen we er toch even uitlichten omdat ze zo’n lovende kritieken kregen:

 • Pitchtrainingen door Futurelab@VolkerInfra, Niek Ridderbos en Martinus van de Ruitenbeek.
  Directeur Antie Vos van het Graafschap college: “Het was een geweldige training!”
 • Het voorspelbaar maken van onderhoudskosten – BAM, Stefano Tomé en Karim El-Guallai
  Student uit Amsterdam: “Ik heb er nooit over nagedacht dat als je de routing aanpast, dit enorm veel kan schelen op de slijtage van het tapijt. Dat kunnen wij mooi gebruiken bij het ontwerp van onze opdracht de Recycle Boulevard voor Amsterdam.”
 • Circulair bouwen met gebruikte bouwmaterialen Plugin City – architect Marc van der Linden
  Cor Konings van het Summa College: “Marc is een verhalenverteller, hij weet te boeien van het eerste tot het laatste moment en geeft ons een boodschap mee. Als je weer een prul koopt denk er dan aan dat je medeplichtig bent aan het uitputten van grondstoffen!”
 • Dubbel duurzaam beton – Sven Hiskemuller van der Zijden moest de workshop last minute overnemen van Youri Rutte.
  Rob Baert: “Zeldzaam goede inhoudelijke workshop en wat een innovatie. Niet alleen op het gebied van beton maar ook door de transport footprint terug te brengen. Geweldig inspirerend!”
 • Beton scoort goed in de Milieu Kosten Indicator. Strukton directeur Jan van Stratum is grondlegger van beton gemaakt met olifantsgras
  Volle bak. Er kon eigenlijk niemand meer bij. Wat een lef heeft Strukton dat ze RWS hebben weten om te praten om geluidswanden te maken van dubbel duurzaam beton.
 • Collegiale consultatie voor docenten Guiseppe van der Helm nam het last minute over van Antoine Heideveld.
  Tijdens de eerste ronde waren er ook 4 studenten bij. Tijdens deze workshop kregen we dus de gelegenheid om te vragen wat hen motiveert. “Het zichtbaar maken van wat je doet en de samenwerking waren opvallende uitkomsten van deze eerste workshop.”
 • Energiesystemen van de toekomst – SUS ateliers, Dominic Tegelbeckers
  Van wie de reactie af kwam is niet meer duidelijk maar de boodschap wel: “Dominic neemt het hele systeem onder de loep. Zij kunnen hele wijken verduurzamen met een geoptimaliseerd energiesysteem!”
 • De verborgen kracht van licht en kleur – B2B networks, Ferdinand van Bergen
  “Ik had geen idee dat licht zo’n grote rol speelde op ons dagelijks functioneren. Wat een eye opener. We moeten meer met kleur doen.”
 • Smart Building Systems trend of toekomst? SPIE Nederland, Han-Michiel Verroen
  Han-Michiel zelf in een reactie: “Studenten zijn nog niet erg bezig met smart systems. Maar het kost wel heel veel tijd en geld als al die sensoren op eigen – niet gekoppelde – platforms draaien. Ik hoop dat ik met deze workshop de kansen van een schil over de verschillende systemen duidelijk gemaakt heb.
Wouter Klijn, Strobouw Nederland

Wouter Klijn, Strobouwer en inspirator van de dag, is de hele dag in de weer met tonnen stro! Wat een energie

Experimenteerlabs

 1. Bouwen met kalk/hennep bouwmaterialen – Ecobouw Salland, Rens Borgers
 2. Stylische decoratie met restmaterialen wandbekleding – No Waste Decoration, Monique Dickhaut
 3. Bouwen met stro – Strobouw Nederland, Wouter Klijn
 4. Bouwen met kurk en sedum – Earthkweek, Marijn van Rossum
  Groen dak van geëxpandeerde kurkisolatie dat ook echt op het schooldak gelegd gaat worden
 5. EcoLogisch isoleren met micelium. Experimenteer met micelium en leem stuc – Avans Centre of expertise biobased economy, Jasper Sluijs, Tierrafino, Catherina Giskes
 6. Nieuwe business kansen creëren via circulair design. Interieur architectuur en eco-designing – CIRCO!, Stella van Himbergen

 

Met dank aan

En dan niet te vergeten

ALLE bedrijven en organisaties die deze dag tot een succes maakten

In het bijzonder

 

Provincie Noord-Brabant

Provincie Friesland

 

TU Delft studenten Solar Decatlon Challenge gaan voor goud

Ontwerp van het team uit Nieuwegein project Kamers met Kansen

Ontwerp van het team uit Nieuwegein. Herbestemming van voormalig kantoor naar woonunits in het kader van project Kamers met Kansen

Het multidisciplinaire team van de TU Delft gaat voor goud met hun modulaire aanpak van de herbestemming van een kantoorpand tot woonunits.

Het ontwerp is prachtig en de woonunits moeten energieleverend gaan worden in plaats van de huidige energieslurpende oude kantoorpanden. Maar … ze hebben in Delft waarschijnlijk nog niet gehoord van SLIMCirculair. Want hier hebben we het over een projectteam.

Lees meer

IMEC visie op de energie van de toekomst

Q0 hotel in Amsterdam, van architect Paul de Ruiter

De gevel van het Q0 hotel draait als een kameleon mee met de zon

IMEC manager Bart Onsia verwacht dat de opslag en opwekking van zonne-energie, massaal en goedkoop zal gaan plaatsvinden. Zon is een van de belangrijkste energiestromen van de toekomst denkt hij.

Volgens imec is zo’n scenario alleen mogelijk met doorgedreven technologische innovatie en een veel snellere invoering van duurzame energietechnologie dan vandaag het geval is.

Lees meer

Biosintrum Friesland is super biobased gebouw

Biosintrum Friesland

Bart Sieben, programmamanager bij de gemeente Ooststellingwerf, raadt opdrachtgevers aan risico’s te nemen in hun keuze voor biobased. “Gewoon doen. Dat trekt innovaties aan.”

Het Biosintrum in Oosttellingwerf (Friesland), ontworpen door Paul de Ruiter, is nagenoeg biobased. Gaaf he?

Het Biosintrum is een van de duurzaamste biobased gebouwen van Europa. Van de gebruikte materialen is 80% biobased.

Even een lesje Fries: sintrum is het Friese woord voor ‘centrum’ Lees meer

EcoBoard Int sponsort Excellence dag met plaatmateriaal

EcoBoard Int sponsort Excellence dag met plaatmateriaal

EcoBoard Int sponsort Excellence dag met plaatmateriaal

We belden EcoBoard International met het verzoek of ze een aantal platen ter beschikking willen stellen dat gebruikt kan worden door de bedrijven die een experimenteerlab verzorgen.

En wat een verrassing … Waldo zegde onmiddellijk toe te willen zorgen voor al het (OSB) ecoboard plaatmateriaal dat we nodig hebben. Wat een service en galantie!

 

EcoBoard van reststromen

ECOBoard Biobased plaatmateriaal is vervaardigd van land- en tuinbouw reststromen zoals stro, riet of tomatenloof ect…. En zijn gebonden met de natuurlijke lignine en slechts 3% additief zonder formaldehyde lijm of andere VOC’s.

ECOBoards zijn het gezond en ecologisch alternatief voor spaanplaten – MDF – OSB en Multiplex en overtreffen houtdragende plaatmaterialen wat betreft structurele eigenschappen EN 13986, vooral voor brandbestendigheid en waterbestendigheid.

Video’s

Hoe wordt Ecoboard gemaakt?

MOVIE ECO-Boards™ Why Waste Wood

Partner in China

MOVIE ECO-Boards™ in Asia

EcoBoard

Fabricage van de groene platen

Doel: 100% biobased

Ecoboard heeft de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt.

Het doel van de Europese productie (in eigen beheer) is dat EcoBoard International streeft naar

 • 100% biobased materialen
 • een brandvertragende werking van de huidige 30 min naar 60 – 120 min
 • NEN 13501-1 classe B
 • watervast(er) en Schimmel bestendig

USP’s EcoBoard

 • 100% BIO afbreekbaar en 100% recyclebaar (Cradle2Cradle)
 • Groene grondstoffen uit land- en tuinbouwvezels
 • GEZOND – 0% FORMALDEHYDE , E0 , F****
 • 3% NAF Hars in plaats van 25% lijm
 • Negatieve CO2 footprint dus een carbon opslag tot -0.98 kg Co2 per kg
 • waterbestendig met behoud van structurele eigenschappen
 • Brandvertragend 60-120 min tot NEN 13501-1classe B mogelijk bij productie eigen beheer EU.
 • Uitstekende Isolatiewaarden: Softboard 400 kg/m³ (λ waarde) = 0.063 W/mK.
 • Betere Elasticiteit, Buigsterkte en Schroefvastheid dan MDF
 • 20% gewichtbesparing
 • Goede afwerking mogelijkheden

(Hoogglanslak, lamineren, paper-foil, fineer, etc ..)

 • Minder stof en gezondere werkomgeving
 • Densiteit van 300 tot850 kg / m3 mogelijk
 • Overtreft alle relevante internationale standaarden o.a. EN 13986 / BSEN 312 EN 300 / nu  CE 4+ in de marketattach 2 x
 • Circulair materiaal, gezond en zeer maatschappelijk/sociaal verantwoord

NIBE Research beoordeelt de ECO-Boards, vanuit milieu- en gezondheids-oogpunt als beste Dubokeuze in de toepassing plaatmateriaal. DUBOKEUR!

Circulaire economie

ECOBoard is een koploper in de circulaire economie. Grondstoffen die nu nog als afval beschouwd worden, transformeren ze tot hoogwaardige, gezonden bouwmaterialen waarvan meubels en meer gemaakt kunnen worden en keer op keer probleemloos opnieuw verwerkt kunnen worden tot gelijkwaardig plaatmateriaal.

Geo-engineering

Stro en andere biomassa uit de landbouw of tuinbouw neemt gedurende het groeien ongeveer 1.78 kg CO2 op per kg. Landbouw neemt dus nog meer CO2 op dan een bos bomen en stro is eigenlijk een boompje dat gekapt is en dat volgend jaar opnieuw groeit. Dus als we dit stro als grondstof gebruiken, slaan we CO2 op!

De LCA laat zien dat de impact op het milieu na het produceren van ECOBoards inclusief alle energie, additieven en transport uiteindelijk MIN 0.62 kg CO2 is omdat men start van MIN 1.78 kg CO2. Voor locale productie wordt dit zelfs MIN 1,08 kg CO2 per kg omdat veel transport wegvalt.

Bij einde leven wordt het oude ECOBoard terug gebruikt als grondstof voor nieuwe ECOBoards en blijft de Carbon dus opgeslagen > cradle2cradle.

Een ECOBoard fabriek met een capaciteit van 100.000 m3 is verantwoordelijk voor:

 • opslag van  > 100.000 TON CO2 per jaar
 • impact van > 200.000 TON CO2 per jaar minder
 • red > 400.000 m3 BOMEN per jaar.

Meer informatie

Contact

Wil jij Ecoboard bestellen? Neem dan contact op met Ecoboard International in Delft

Waldo Chotkoe

T 0031(0)15-2563812

M 0031(0)6-34489391

Drenthe College onderzoekt energieneutraal maken van 4 woningen in Emmerhout

Drenthe, energiescan

Studenten van het Drenthe College bekijken het apparaat om een energiescan mee te maken

Studenten van het Drenthe College in Emmen starten met een opdracht om vier type woningen energieneutraal te maken in de wijk Emmerhout. Over 10 jaar de eerste energieneutrale woonwijk in Emmen.

Dat is de inzet van de ‘Wijkaanpak Emmerhout energieneutraal’ van de wijk Emmerhout, provincie Drenthe en gemeente Emmen. In de nieuwe energienota van de gemeente Emmen ‘Emmen geeft energie!’ staat dat heel Emmen in 2050 energieneutraal wil zijn. Lees meer

Het Groen Brein: collegiale consultatie over onderwijsvernieuwing

het groene brein

Bezien vanuit de wetenschap helpt ‘Het Groene Brein’ bedrijven nieuwe, duurzame businessmodellen te implementeren.

Het Groene Brein gaat met een kleine groep docenten de diepte in op het succes van onderwijsvernieuwing. Samen zoeken we naar antwoorden op vragen als:

 • Wat werkt goed bij ons en waarom?
 • Voor welke keuzes staan we en wat kunnen we hierin van elkaar leren?
 • Welke belemmeringen ervaren we?
 • Hoe gaan we hiermee om?
 • Wat kunnen we leren van elkaar?

Lees meer

Hogeschool Rotterdam: Het opzetten van een zero-waste schoolcampagne voor een CO2 vriendelijke school

Hogeschool Rotterdam: Het opzetten van een zero-waste schoolcampagne voor een CO2 vriendelijke school.

Hogeschool RotterdamMiddels de SLIMCirculair ’18-’19 ontwerpwedstrijd zijn we voornamelijk bezig met het ontwerpen van duurzame en circulaire gebouwen/objecten voor opdrachtgevers. Maar hoe zou het nu zijn als we ook in onze eigen directe omgeving verandering teweeg konden brengen?

Karlo Heijnen gaat hier met jou verder over nadenken: om een zero-waste campagne op te zetten bij jou op het college. Het draait om een concept uitdenken en verandering in durven zetten. Beleid maken en uitvoeren!

Lees meer

Carlisle Construction Materials: Maar wat als je niets te recyclen hebt, is levensduur een belemmerende factor?

CCM: Maar wat als je niets te recyclen hebt, is levensduur een belemmerende factor?

CarlisleDe essentie van circulariteit draait om de herbestemming van reeds gebruikte materialen. Maar wat nu als de gebruikte materialen zo lang meegaan dat ze voor een onbepaalde tijd kunnen blijven liggen? Andere materialen met een kortere levensduur worden wel onderdeel van de circulaire economie, maar is dat dan beter?

Benno Nijenhuis gaat de circulaire economie in een ander licht plaatsen in zijn workshop:

“Maar wat als je niets te recyclen hebt, is levensduur dan een belemmerende factor?”

Lees meer

Biomimicry NL: Leer meer over de nieuwste trend in industrial design

Biomimicry NL: Leer meer over de nieuwste trend in industrial design.

BioMimicryBiomimicry is een opkomende ontwerpfilosofie waarbij de natuur centraal staat. Het draait om het nastreven van de genialiteit van de natuur op het gebied van ontwerpen van producten, processen en systemen. Met Biomimicry kijk je dus naar de prestaties van de natuur en probeer je deze op dezelfde wijze te integreren in je eigen concept.

Lydia Fraaije gaat dieper in op de volgende vragen:

“Wat is het uitgangspunt van biomimicry? Wat voor mogelijkheden zijn er met biomimicry? En, hoe kun je biomimicry zelf toepassen?

Lees meer

EarthKweek: Knoeien met kurk – een dakbedekking maken van groendak modules

Knoeien met kurk – een dakbedekking maken van groendak modules.

EarthKweekBij kurk denkt men vooral aan de flesafsluiting voor een goede wijn, maar men denkt zelden aan kurk als een bouwmateriaal. EarthKweek wil je daar anders over gaan laten denken. Het bedrijf is gespecialiseerd in de aanleg van groendaken en groenmodules op basis van kurk en zij zijn erg enthousiast!

Maar wat heb je nu aan kurk? Marijn van Rossum van Earthkweek gaat er in zijn experimenteerlab meer over vertellen en aan het einde van de workshop weet jij het volgende:

“Wat zijn de voordelen van het werken met kurk, en hoe pas je het precies toe?”

Lees meer

Presenteer jullie ontwerp met 3D technologie

3D animatie

Jeroen Grondijs studeert mediavormgeving aan het Alfa College in Groningen

3D is al lang niet meer weg te denken. Maar hoe mooi is het als je jullie ontwerp kunt pitchen met een 3D animatie? Team Nijmegen bijt de spits af maar toen ik het filmpje zag van een student van het Alfa College die zijn hand niet omdraait voor 3D animaties kon ik het niet laten om het met jullie te delen.

 

Jeroen Grondijs, 18 jaar en student media en vormgeving aan het Alfa College vertelt in deze video hoe 3D animatie eruit ziet. Hij maakt animaties tijdens bij zijn stagebedrijf over een medisch systeem die in 1,5 minuut uitleggen wat het systeem kan.

Video

Dit is een 3D animatie van het nieuwe Centraal Station in Rotterdam

3D vormgeving, opleiding

Mediavormgevers ontwerpen niet alleen websites, logo’s en reclamecampagnes maar ook animaties en games voor fun en games die gebruikt worden voor trainingen en onderwijs. Ik zou eens even bij ze aanschuiven.

Want dit zijn de meiden en jongens die de mooiste animaties maken van jullie ontwerp zodat je de jury van de stoel blaast.

Soms moet je het ontwerp eerst in 3D animatie laten zien om je opdrachtgever te kunnen overtuigen van de innovatiekracht en schoonheid van je ontwerp. Neem het eerste beton geprinte gebouw dat in Teuge gebouwd gaat worden.

Gebouw van 3D-geprint beton gaat commercieel

De vergunning voor het eerste commerciële gebouw dat gemaakt is van 3D geprint beton materiaal, is afgegeven voor De Vergaderfabriek in Teuge (Limburg). Er is bewust gekozen voor het gebruik van 3D-geprint beton.

De ronde vorm, het gebruik van duurzame materialen en de technologie aan de binnenkant van het gebouw konden niet worden bereikt met traditionele bouw. CyBe is de hoofdaannemer van dit project. Het ontwerp is van architect Pim van Wylick en zet de wensen van opdrachtgever Centre4Moods om in een gebouw. Dit bedrijf maakt gebruik van een 360 gradenprojectie om zo de onderzoekers onder te dompelen in een echt zintuiglijke beleving. De architect heeft hiervoor de ronde ruimte als uitgangspunt genomen. De voorzieningen zijn daaromheen geplaatst.

Het gebouw komt naast de entree van vliegveld Teuge. Het gebouw markeert de hoek en opent zich langzaam naar de ingang en naar het uitzicht over de velden aan de andere kant van de weg.

Deze aaneenschakeling van open en dicht, met een cirkelvormige ruimte als basis, heeft geleid tot een gebouw dat zich manifesteert als de bladen van een turbine. De bladen draaien en openen hiermee doorzichten of sluiten ze. Hierdoor is het gebouw vanuit iedere hoek anders.

Een dergelijke vorm is met traditionele bouwmethoden niet of nauwelijks te bouwen. Dat heeft geleid tot een ontwerp waarin de gekromde wanden 3D-geprint worden in beton.

EcobouwSalland: Bouwen met biobased bouwmaterialen

EcobouwSalland: Bouwen met biobased bouwmaterialen.

EcobouwGedurende de SLIMCirculair ’18-’19 ontwerpwedstrijd wordt er vaak gesproken over circulair bouwen, maar wat is het nu eigenlijk? In dit experimenteerlab ga je zelf aan de slag met bio-based materialen en ervaar je hoe het is om daadwerkelijk circulair te bouwen!

Lees meer

SPIE: Smart Building Systems trend of toekomst?

SPIE: Smart Building Systems trend of toekomst?

SPIE –  Smart Buildings; Je kunt geen technisch vakblad openslaan zonder artikelen over dit onderwerp tegen te komen. Is het een trend of zijn deze slimme gebouwen echt bepalend voor en in de toekomst? In zijn workshop gaat Han-Michiel Verroen dieper in op de toegevoegde waarde van smart building systems.

Lees meer