Energie OntwerpChallenge – Alles over jury en finales

Hieronder lees je alles over de challenge, de juryteams, de regiofinale en de finale op 30 april 2021

 

Lokale jury

Tijdens Earth Hour en de week daarna beoordeelt de burgemeester en zijn of haar juryteam de inzendingen op basis van de gestelde criteria. De beste 3 per categorie (leerlijn) gaan door naar de regiofinale op 15 april 2021

Regiojury

Op 15 april 2021 vindt de beoordeling van de drie beste energiesystemen per categorie en gemeente plaats. De commissaris van de koning is juryvoorzitter. Opnieuw worden de beste 3 per categorie gekozen die doorgaan naar de landelijke finale op 30 april 2021.

Landelijke finale

De landelijke finale is op 30 april 2021 waar de beste drie teams per categorie aan mogen deelnemen.

Alle geselecteerde teams komen naar de centrale locatie in Nederland.

Waar let de jury op?

De landelijke jury toetst de inzendingen op de criteria en de verplichte elementen en de gevraagde resultaten. De jury let met name op:
1. Creatief, inventief, vernieuwend
2. Innovatie in techniek en energieopbrengst
3. Bijdrage aan circulariteit
4. Opschaalbaarheid en operationele toepassing

De finale en de beoordeling van de jury bestaat uit vier onderdelen:
1. Presentatie aan de jury
2. Rapport met berekeningen ter verantwoording van haalbaarheid (constructief en financieel) en evt. opschaalbaarheidskansen
3. Animatie en/of filmpje
4. 3D presentatie van het prototype

Presentatie aan de jury

Het product moet gepitcht worden aan de regiojury en – indien voorgedragen aan de landelijke finale – aan de landelijke vakjury. Tijdens deze pitch moet de jury overtuigd worden dat het idee het beste is en aan een oplossing biedt voor de uitdaging.

Inhoudelijke eisen presentatie/rapportage:
a. totstandkoming ontwerp en prototype
b. verantwoording gekozen materialen of gekozen combinaties
c. verantwoording pijlers: innovatie, circulariteit, energieopbrengst, CO2 footprint
d. eindresultaat

De pitch mag 4 minuten duren. Aan het einde van de presentatie stelt de jury een aantal vragen over het ontwerp.

Juryrapport (landelijke jury)
Na het indienen van de inzending wordt deze getoetst en beoordeeld door de vakjury. De jury maakt een beoordelingsrapport waarin gemotiveerd is aangegeven aan welke eisen wel en niet is voldaan, op welke wijze voldaan is aan de opgave en criteria. De jury legt de motivering vast in een juryrapport. Deze rapportage wordt aan de teams overhandigd een aantal dagen na de bekendmaking van de winnaars van de SMARTCirculair Energie OntwerpChallenge.

En er is meer …

Raad van Founding Fathers

Aan de finalisten vragen we of ze hun product willen pitchen voor de Raad van Founding Fathers. Dat is geen verplichting. Deze Raad beoordeelt na de finale de energieconcepten op innovatiekracht en marktpotentie. Als een van de leden mogelijkheden ziet om het concept door te ontwikkelen tot een kansrijke business case adopteert hij/zij het concept en zet het uit in zijn netwerk.

  • De teams bepalen zelf of ze direct betrokken willen blijven bij de doorontwikkeling of dat ze het concept willen overdragen aan het bedrijfsleven.
  • In samenwerking en op basis van gemaakte afspraken met het scholieren/studenten-team wordt het concept doorontwikkeld tot een businessplan.

Lees ook