Over de SLIMCirculair Organisatie

SlimCirculair is een initiatief van BetterWorldSolutions en BouwCirculair om de toepassing van bouwmaterialen duurzamer beter te maken.

 

“Er worden alleen sprongen gemaakt wanneer meerdere complementaire partijen zich over een uitdaging ontfermen, kennis met elkaar delen en het geloof hebben dat het uiteindelijk voor allen meerwaarde zal opleveren.”

Wat is SlimCirculair

SlimCirculair wil Overheid, Ondernemers en Onderwijs verbinden rond het thema circulair bouwen.

Met SlimCirculair willen we op regionale schaal gemeenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen en natuurlijk de gebruikers meenemen om vanuit een andere perspectief naar circulair bouwen te kijken en input te leveren aan deelnemende studenten om met innovatieve oplossingen te komen.

Wat is het doel van SlimCirculair

Het gemeenschappelijke belang is een impuls te geven aan bouwen met circulaire en biobased materialen door jong professionals al in een vroeg stadium kennis te laten maken met de eindeloze mogelijkheden hiervan. Omdat de sector volwassen wordt en omdat het moet als we de CO2 en circulaire doelstellingen willen halen. Een ander gemeenschappelijk belang is dat partners een gedeeld toekomstbeeld hebben dat we nu heel snel het probleem van een tekort aan technisch geschoolde mensen moeten kantelen omdat de bouw anders in de toekomst grote problemen zal gaan ondervinden.

SlimCirculair heeft aanvullende doelstellingen:

 • Ontwikkelen en testen van innovatieve, slimme en duurzame bouwmaterialen
 • Het verbinden van de 3O’s; Overheid, Ondernemers en Onderwijs
 • De integratie van de leerlijnen MBO, HBO en universiteit
 • Vraagarticulatie duurzaam vakmanschap in de bouw:
  • Vergroten (zij)instroom technische opleidingen
  • Toekomstgericht vakmanschap
  • Arbeidsproductiviteit
  • Ruimte voor verdere professionalisering en certificering van bouwprofessionals
 • Bijdragen aan de klimaatdoelstelling om via slim, circulair bouwen de CO2 footprint significant terug te brengen

Over ons

 • BetterWorldSolutions
  BetterWorldSolutions richt zich op matchmaking en marketing activiteiten bedrijven met technische innovaties in de sectoren water, energie en duurzame architectuur cq infrastructuur. We promoten en matchen bedrijven en organisaties nationaal en internationaal vanuit een hoger doel: Samenwerken aan een betere wereld.
 • BouwCirculair
  BouwCirculair, beweging in ketens, streeft naar de toepassing van duurzame materialen in bouwprojecten door het reduceren van CO2 en het inzetten op circulariteit in een circulaire economie. Meer dan 100 organisaties zijn lid van BouwCirculair, ondersteunen de doelstellingen.
 • Federatie Bio-economy Nederland
  Doel van de Federatie Bio-economie Nederland is het investeringsklimaat voor een duurzame bio-economie te verbeteren. Aanleiding voor oprichting is dat de bio-economie zich nog te langzaam ontwikkelt.
 • MBO-raad
  De MBO Raad is mede verantwoordelijk voor het niveau van het MBO-onderwijs in Nederland.
 • Stichting Techniekpromotie
  Stichting Techniekpromotie brengt techniek en wetenschap onder de aandacht van kinderen en jong volwassenen
 • IMD Raadgevend Ingenieurs
  IMD Raadgevend Ingenieurs zijn als constructeur koplopers in het
  Duurzaam ontwerpen en kan advies met materiaal keuzes en ontwerp
  keuzes bieden.

Betrokken overheden

Onze speciale dank gaat uit naar:

 • Roel Bol, Federatie Bio-economie Nederland
 • Boudewijn Piscaer, Sustcon
 • Dirk de Jong, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Joris van den Heuvel, Bouwagenda
 • Irene Mulder, Gemeente Den Haag
 • Rob de Vrind, Koning Willem 1 College Den Bosch

Terug naar de SLIMCirculair pagina’s

Alles over de ontwerpwedstrijd SLIMCirculair

Contact over de studentenwedstrijd

ORGANISATIE SLIMCIRCULAIR

BetterWorldSolutions

Tanja Nolten

BouwCirculair

of

BouwCirculair

 

Terug naar de SLIMCirculair pagina’s