SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge voor mbo-studententeams

In de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge strijden multidisciplinaire studententeams om het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende en circulaire ontwerp voor een opdracht van hun opdrachtgever.

Nieuwbouw – Herbestemming – Renovatie

De Bouw OntwerpChallenge is een initiatief van Stichting SMARTCirculair

Agenda Bouw OntwerpChallenge

Team Circu-Bouw won de Hackathon 2022 ‘circulaire hub voor de urban scene op de Tramkade in Den Bosch

Komend schooljaar deelnemen?

Meld je team hier aan

Verken alvast de Hackathonpagina | Klik HIER

Hackathon ‘Ontwerp de Urban HUB! voor Jongeren’

Zijn jullie bij deze gave Hackathon waarin creativiteit vloeit en nieuwe concepten ontstaan die bruikbaar zijn in heel Nederland?’

Aanmelden

Wij zijn erbij!

Dit bieden we

 • De landelijke Kick Off organiseren we in de vorm van een Hackathon met een bedrijf als opdrachtgever op 2 november 2022
 • Studenten en docenten kunnen zich verdiepen in de volle breedte van de circulaire bouweconomie tijdens de SMARTCirculair Excellencedag op 7 februari 2023.
 • Maatwerk workshops en masterclasses geven de teams extra bagage, inspiratie en verdieping voor hun eigen ontwerpopdracht
 • De landelijke finale olv juryvoorzitter Ruud Koornstra is het hoogtepunt voor de teams. Zie ook de Aftermovie op deze pagina

Hiermee helpt SMARTCirculair het team

 1. Planning en Projectdocument
 2. Teamcaptains overleg, online, elke 14 dagen
 3. (Maatwerk) gastlessen, masterclasses en bedrijfsbezoeken
 4. Projectwijzer voor studententeams
 5. Alles over de finale voorbereidingen op SMARTCirculair.com
 6. Toolkit met heel veel inspiratie en innovatie
 7. Inspiratie, kennis en hulp via de socials (insta en tiktok)
 8. Jullie mediacampagne

Alle video’s van de Finale terugkijken?

Dit kun je winnen!

 • De hoofdprijs is € 4.000!
 • Tweede prijs € 750
 • Derde prijs € 500
 • Special award € 250
 • Communicatieprijs tijdens de Excellencedag

Heel veel succes!

Alles over de jury en de finale

 

Ontwerpcriteria

 • SMART energieneutraal/energieleverend
 • Natuurinclusief / Biodivers
 • Circulair, biobased ontwerp
  flexibel, modulair en klimaatpositief
 • Haalbaar en opschaalbaar (constructief en financieel)
 • Communicatie & multimedia campagnes
Joshua, Team Amsterdam 2019, won met zijn team een special Award met de RecycleBoulevard Amsterdam. Bekijk zijn tips. Op hun website vind je alle info over het ontwerp.

Wytze Kuijper | Studenten onderbouwen wat ze vertellen

Je kunt alle video’s terugzien op Youtube/SMARTCirculair

Bert Boeijink | Regel het!

Jasper Pat | Ze kunnen meer dan je denkt

Yfke Hoogland | Ik wil volgend jaar weer opdrachtgever zijn

Wat levert deelname aan SMARTCirculair op?

 • Onderwijsvernieuwing
 • Kans om uw school te positioneren voor nieuwe leerlingen bouw/techniek onderwijs
 • Opdrachtgestuurd leren met echte opdrachtgevers
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • 21st century skills inc., argumenteren, adviseren, presenteren …
 • Versnelde verdieping in circulair bouwen incl. waterhuishouding, biodiversiteit en energiesystemen
 • Gastlessen/masterclasses door bedrijven en experts

Over SMARTCirculair

In de nationale ontwerpwedstrijd SMARTCirculair strijden multidisciplinaire mbo studententeams om het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende, duurzaam en circulaire ontwerp voor een lokale opdracht(gever). We starten met een Hackathon als Kick Off van de challenge begin november, gevolgd door de Excellencedag begin februari. De meeste teams starten in februari. De finale is op 14 juni 2023.

Track Record

Slimme Energie en Circulaire Bouw: 2 gescheiden lijnen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in deze challenge. Klik hier voor het track record

Ruud Koornstra, juryvoorzitter van de landelijke ontwerpwedstrijd SMARTCirculair onderstreept het belang van de innovatiekracht van studenten voor de klimaatopgaven en de Nederlandse economie.
“Als we echt de wereld willen redden. Als we onze positie willen pakken in de wereld. Dan kunnen we alleen maar bouwen op mensen zoals jullie. Ik heb jullie uitgedaagd tijdens de kick off en jullie hebben mijn verwachtingen meer dan waar gemaakt!”

Voor opdrachtgevers

Heeft u een ontwerpopdracht nieuwbouw, herbestemming, renovatie/uitbreiding en wilt u een verfrissend, circulair ontwerp? Lees dan meer

Contact

 • SMARTCirculair
 • Tanja Nolten
 • tanja@smartcirculair.com
 • 06 16342889

"We hebben niet alleen een prijs binnengesleept. Het is ook mooi onderwijs geweest."

Dirk-Jan Drost, docent Da Vinci College

Da Vinci College

Het moet interessant en opschaalbaar zijn. Er is 100 miljoen uitgetrokken voor het verduurzamen van woningen en 300 miljoen voor NOM Woningen. De bouwagenda heeft ikoonprojecten nodig maar het gaat allemaal zo traag.

Dirk de Jong, Ministerie van Landbouw

Ministerie van Landbouw

"Een fantastisch ontwerp, dat absoluut goed genoeg is om echt te bouwen…’ Provincie Fryslân was enthousiast over het plan dat 2e jaars bouwstudenten maakten voor een duurzaam, circulair wegensteunpunt bij Quatrebras in opdracht van de Provincie. Aan de opdracht is ruimschoots voldaan: het gebouw is energieneutraal, past bij de omgeving én wordt gebouwd van louter circulaire materialen."

Michiel Schrier, gedeputeerde Provincie Fryslân

Provincie Friesland

 • Vlissingen (volledig rapport inclusief CO2 belasting materialen, lokale economie, integraal ontworpen, haalbaar en opschaalbaar, flexibel, veel passie en bezieling, gewerkt met experts enz..)
 • Amsterdam (100% doorgerekend, zowel budgettair als constructief. Verder is het gebouw flexibel en demontabel, materialenpaspoort, passie en bezieling)
 • Doetinchem (Erg volledig uitgewerkt project met een mooie uitwerking van de circulaire principes en een goede interdisciplinaire samenwerking(nodig voor de toekomst!), en schaalbaar/marktproduct)
 • Friesland (Ook goed uitgewerkt, en ik waardeer zeer de aandacht voor de omgeving)
De pitches zullen de doorslag moeten geven.

Raoul Vleugels, architect en jurylid

Werkstatt BV