Alfa College, Groningen

Het studententeam van het Alfa College in Groningen kreeg tijdens de kick off op 5 november een hele mooie opdracht: Ontwerp een afvalbrengstation waarbij de waarde van afval minimaal bewaard blijft maar misschien nog wel groter wordt als er sprake is van upcycling.

Circulaire economie

Elke gemeente heeft een opgave van de minister gekregen. In een circulaire economie hebben we geen afval meer maar is afval een grondstof. Dat betekent dat de afvalstations op termijn allemaal anders ingericht gaan worden. De gemeente Groningen heeft haar gedachten laten gaan over de verschillende afvalstromen en ziet mogelijkheden voor het in stand houden van kringlopen door al bij de poort het echte afval te scheiden van producten die hergebruikt kunnen worden.

De eisen van het afvalbrengstation

carolina vogel gemeente Groningen Alfa College

Carolina Vogel, projectleider stadsbeheer en verantwoordelijk voor het sluiten van de kringlopen in de gemeente Groningen

Carolina Vogel, projectleider stadsbeheer is heel enthousiast over de kansen van afval. En omdat Groningen als gevolg van de gemeentelijke herindeling straks top de Top 5 grote steden in Nederland hoort, komt er heel wat op haar af. Zij ziet het afvalbrengstation als grondstoffenhub. Aan de studenten wordt gevraagd om na te denken over:

 • Een grondstoffenhub van 10.000 m2
 • Een kringloopcentrum
 • Ruimte(n) voor startups
 • Een sorteerhal voor mensen met een achterstand op de markt
  dus de grondstoffenhub heeft ook nog een sociaal inclusief karakter!
 • Een Informatiecentrum

En dan heeft de gemeente nog een aantal aanvullingen:

 • Het gebouw of de gebouwen moeten modulair zijn
 • Het gebouw moet volledig circulair zijn

De studenten van het Alfa College waren even stil want het is natuurlijk wel een enorme uitdaging. Een budget is er niet. De gemeente laat zich graag verrassen. Binnen een aantal weken zullen de studenten laten weten of ze het totaal van de opdracht willen oppakken of een deelopdracht willen uitvoeren.

Wat in elk geval al bij ze opkwam is

 • dat ze de hulp van studenten infra in deze opdracht goed kunnen gebruiken
 • dat het ontwerpen van deze afvalhub besproken zou kunnen worden met hun stagebedrijf
Ruud stelt Team Groningen voor 1

Het studententeam in Groningen is niet zo groot maar wel sterk!

Alfa team

Het studentententeam bestaat uit slechts 6 studenten uit het excellentieprogramma. En ze kunnen rekenen op een heel goed docententeam dus dat geeft volop vertrouwen. Bovendien … het team in Amsterdam is qua omvang ongeveer gelijk en staat voor een vergelijkbare opdracht met als extra uitdaging de logistiek.

De organisatie van SLIMCirculair hoopt dat ze het aandurven om de hele ontwerpopdracht aan te gaan. We gaan het horen.