Algemene voorwaarden – No Show bij activiteiten en evenementen

Kosten ‘No Show’

Landelijke evenementen

SMARTCirculair organiseert meerdere landelijke evenementen. Waaronder de Kick off op 10 oktober 2019, de landelijke excellence dag op 22 januari 2020 en natuurlijk de landelijke finale op 17 juni 2020. We stellen het erg op prijs als u – en uw studenten – hierbij aanwezig bent want het beloven spetterende evenementen te worden waarvoor een flinke organisatie wordt opgetuigd. Deelname is gratis maar als u last minute niet aanwezig kunt zijn, dan willen we hiervan graag zo vroeg mogelijk – maar uiterlijk een week van tevoren – hiervan op de hoogte gebracht worden.

U kunt er ook voor kiezen om een vervanger in uw plaats te sturen. Graag ontvangen wij dan bericht, met de voor- en achternaam, organisatie en mailadres van uw vervanger, zodat wij voor een soepele registratie kunnen zorgen. Contact: tnolten@gmail.com.

Kick of, jaarlijks in oktober

Omdat het maximum aantal deelnemers voor de kick off op 10 oktober a.s. beperkt moet blijven verzoeken wij u om u af te melden voor 5 oktober als u niet aanwezig kunt zijn. Wij willen graag de mensen op de wachtlijst de mogelijkheid bieden om deel te nemen.
Houd er rekening mee dat als u zich te laat afmeldt, en/of op de dag zelf niet aanwezig bent, er € 75,00 excl. btw annuleringskosten in rekening gebracht wordt.

Voor scholen

Als een van uw studenten door omstandigheden niet mee kan, brengen we u geen kosten in rekening. Als het door u opgegeven aantal deelnemende studenten echter significant (>2) afwijkt van het door u opgegeven aantal dan brengen we u wel kosten in rekening voor catering en zaalhuur. We verzoeken u dan ook afwijkingen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement aan ons door te geven. Houd er rekening mee dat als u te laat afmeldt, en/of er op de dag meer dan twee studenten niet aanwezig zijn, er € 12,50 excl. btw annuleringskosten in rekening gebracht wordt.

Workshops

Workshops worden zoveel mogelijk op maat gemaakt en met de scholen afgestemd. Ook hiervoor geldt dat het maximaal aantal deelnemers beperkt is afhankelijk van het onderwerp en de locatie. Houd er rekening dat als u zich niet uiterlijk een week van tevoren afmeldt en op de dag zelf het studententeam en u niet komen opdagen, er € 350,00 excl. btw annuleringskosten in rekening gebracht wordt. Daarvan vergoed de organisatie SMARTCirculair € 250,00 aan het bedrijf of de organisatie die de workshop of masterclass verzorgt. € 100,00 is de vergoeding voor het organiseren van de workshop of masterclass door de organisatie.

Contact: tnolten@gmail.com.

Landelijke excellence dag periode januari/februari

Wij verzoeken u om uiterlijk een week van tevoren af te melden als u niet aanwezig kunt zijn. Wij willen graag de mensen op de wachtlijst de mogelijkheid bieden om deel te nemen.
Houd er rekening mee dat als u zich te laat afmeldt, en/of op de dag zelf niet aanwezig bent, er € 75,00 excl. btw annuleringskosten in rekening gebracht wordt.

Als een van uw studenten door omstandigheden niet mee kan, brengen we u geen kosten in rekening.

Natuurlijk kunt u een vervanger in uw plaats sturen. Graag ontvangen wij dan uw bericht, met de voor- en achternaam, organisatie en mailadres van uw vervanger, zodat wij voor een soepele registratie kunnen zorgen. Contact: tnolten@gmail.com.

Voor scholen

Als een van uw studenten door omstandigheden niet mee kan, brengen we u geen kosten in rekening. Als het door u opgegeven aantal deelnemende studenten echter significant (>2) afwijkt van het door u opgegeven aantal dan brengen we u wel kosten in rekening voor catering en zaalhuur. We verzoeken u dan ook afwijkingen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement aan ons door te geven. Houd er rekening mee dat als u te laat afmeldt, en/of er op de dag meer dan twee studenten niet aanwezig zijn, er € 12,50 excl. btw annuleringskosten in rekening gebracht wordt.

Landelijke finale

Tijdens de landelijke finale zijn familie, vrienden en fans van de studenten natuurlijk ook welkom om hen aan te moedigen. Zij bestellen een toegangskaart. Voor deelnemende scholen, opdrachtgevers en sponsoren is de toegang gratis.

Wij verzoeken u om uiterlijk een week van tevoren af te melden als u niet aanwezig kunt zijn. Wij willen graag de mensen op de wachtlijst de mogelijkheid bieden om deel te nemen.
Houd er rekening mee dat als u zich te laat afmeldt, en/of op de dag zelf niet aanwezig bent, er € 75,00 excl. btw annuleringskosten in rekening gebracht wordt.

Als een van uw studenten door omstandigheden niet mee kan, brengen we u geen kosten in rekening.

Natuurlijk kunt u een vervanger in uw plaats sturen. Graag ontvangen wij dan uw bericht, met de voor- en achternaam, organisatie en mailadres van uw vervanger, zodat wij voor een soepele registratie kunnen zorgen. Contact: tnolten@gmail.com.

Voor scholen

Als een van uw studenten door omstandigheden niet mee kan, brengen we u geen kosten in rekening. Als het door u opgegeven aantal deelnemende studenten echter significant (>2) afwijkt van het door u opgegeven aantal dan brengen we u wel kosten in rekening voor catering en zaalhuur. We verzoeken u dan ook afwijkingen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement aan ons door te geven. Houd er rekening mee dat als u te laat afmeldt, en/of er op de dag meer dan twee studenten niet aanwezig zijn, er € 12,50 excl. btw annuleringskosten in rekening gebracht wordt.

Privacy disclaimer

Hierbij informeren wij u dat gedurende evenementen foto’s en video’s gemaakt zullen worden. Het beeldmateriaal wordt verspreid op (internet) websites en social media.

Link naar ons Privacy Statement

Wij houden ons het recht voor om de ‘No Show’ en privacy regels te wijzigen. De laatste versie vindt u steeds op deze pagina.

Lees ook