Algemene voorwaarden – No Show bij activiteiten en evenementen

1       Kosten ‘No Show’ bij activiteiten en evenementen

SMARTCirculair organiseert meerdere landelijke evenementen. Waaronder de Kick off, de landelijke Excellence Dag en natuurlijk de landelijke finales. We stellen het erg op prijs als u – en uw studenten – hierbij aanwezig bent want het beloven spetterende evenementen te worden waarvoor een flinke organisatie wordt opgetuigd. Deelname is gratis maar als u last minute niet aanwezig kunt zijn, dan willen we hiervan graag zo vroeg mogelijk – maar uiterlijk twee weken van tevoren – hiervan op de hoogte gebracht worden.

U kunt er ook voor kiezen om een vervanger in uw plaats te sturen. Graag ontvangen wij dan bericht, met de voor- en achternaam, organisatie en mailadres van uw vervanger, zodat wij voor een soepele registratie kunnen zorgen.

Contact: tanja@smartcirculair.com

2       Activiteiten en evenementen

2.1     Kick off

Stichting SMARTCirculair houdt rekening met uw deelname aan de Kick Off. We vragen u met hoeveel leerlingen/studenten u deelneemt om de organisatie rondom het event te kunnen optimaliseren.

  • Let op: U kunt zich tot 14 dagen voorafgaand aan de Kick Off gratis afmelden voor het evenement door even met ons te bellen en dit te bevestigen via mail naar tanja@smartcirculair.com.
  • Besluit u binnen 14 dagen voorafgaand aan de Kick Off te besluiten om niet deel te nemen of verschijnt u niet tijdens het evenement dan brengen wij u € 75,00 excl. btw annuleringskosten per persoon in rekening.
  • U kunt er ook voor kiezen om een vervanger in uw plaats te sturen. Graag ontvangen wij dan bericht, met de voor- en achternaam, organisatie en mailadres van uw vervanger, zodat wij voor een soepele registratie kunnen zorgen. Contact: tanja@smartcirculair.com.

2.1.1      Afwezigheid als gevolg van ziekte van leerlingen en studenten

   • Als een van uw leerlingen/studenten door omstandigheden niet mee kan, brengen we u geen kosten in rekening. Als het door u opgegeven aantal deelnemende studenten echter significant (>2) afwijkt van het door u opgegeven aantal dan brengen we u wel kosten in rekening voor catering en zaalhuur.
   • We verzoeken u dan ook afwijkingen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement aan ons door te geven.
   • Contact: tanja@smartcirculair.com.
   • Houd er rekening mee dat als u te laat afmeldt, en/of er op de dag meer dan twee studenten niet aanwezig zijn, er € 12,50 excl. btw annuleringskosten in rekening gebracht wordt.

2.2     Workshops

Workshops worden zoveel mogelijk op maat gemaakt en met de scholen afgestemd. Ook hiervoor geldt dat het maximaal aantal deelnemers beperkt is afhankelijk van het onderwerp en de locatie.

   • Houd er rekening dat als u zich niet uiterlijk een week van tevoren afmeldt en op de dag zelf het studententeam en u niet komen opdagen, er € 350,00 excl. btw annuleringskosten in rekening gebracht wordt.
   • Daarvan vergoedt de organisatie SMARTCirculair € 250,00 aan het bedrijf of de organisatie die de workshop of masterclass verzorgt.
   • € 100,00 is de vergoeding voor het organiseren van de workshop of masterclass door de organisatie.

Contact: tanja@smartcirculair.com.

2.3     Masterclass, leercirkels en vergelijkbare events

Stichting SMARTCirculair organiseert masterclasses, workshops/leercirkels en vergelijkbare events als seminars en hackathons. Deze evememten worden zoveel mogelijk afgestemd met scholen, bedrijven, overheden en mbo-organisaties. Het doel is om de circulaire bouweconomie te versnellen door partijen met en van elkaar te laten leren.

   • Ook hiervoor geldt dat het maximaal aantal deelnemers beperkt is afhankelijk van het onderwerp en de locatie. Deelname moet vooraf betaald worden.
   • Als u daarna alsnog vanwege omstandigheden moet afmelden kunnen wij uw deelnamekosten helaas niet terugbetalen. U mag natuurlijk altijd een vervanger sturen.
   • Houd er rekening mee dat als u niet ten minste 2 werkdagen van tevoren afmeldt en op de dag zelf niet aanwezig bent, er € 50,00 excl. btw annuleringskosten per persoon in rekening gebracht wordt.

Contact: tanja@smartcirculair.com.

2.4     Landelijke Excellencedag

   • Wij verzoeken u om uiterlijk twee weken van tevoren af te melden als u niet aanwezig kunt zijn. Wij willen graag de mensen op de wachtlijst de mogelijkheid bieden om deel te nemen.
   • Houd er rekening mee dat als u zich te laat afmeldt, en/of op de dag zelf niet aanwezig bent, er € 75,00 excl. btw annuleringskosten per persoon in rekening gebracht wordt. Natuurlijk kunt u een vervanger in uw plaats sturen.
   • Graag ontvangen wij dan uw bericht, met de voor- en achternaam, organisatie en mailadres van uw vervanger, zodat wij voor een soepele registratie kunnen zorgen.

Als een van uw studenten door omstandigheden niet mee kan, brengen we u geen kosten in rekening.

Contact: tanja@smartcirculair.com.

2.4.1      Afwezigheid als gevolg van ziekte van leerlingen en studenten

     • Als een van uw leerlingen/studenten door omstandigheden niet mee kan, brengen we u geen kosten in rekening. Als het door u opgegeven aantal deelnemende studenten echter significant (>2) afwijkt van het door u opgegeven aantal dan brengen we u wel kosten in rekening voor catering en zaalhuur.
     • We verzoeken u dan ook afwijkingen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement aan ons door te geven.

Contact: tanja@smartcirculair.com.

Houd er rekening mee dat als u te laat afmeldt, en/of er op de dag meer dan twee studenten niet aanwezig zijn, er € 12,50 excl. btw annuleringskosten in rekening gebracht wordt.

2.5     Landelijke finale

Tijdens de landelijke finale zijn familie, vrienden en fans van de studenten natuurlijk ook welkom om hen aan te moedigen. Zij bestellen een toegangskaart. Voor deelnemende scholen, opdrachtgevers en sponsoren is de toegang gratis.

Note

Wij volgen de regeringsmaatregelen ten aanzien van het mogen organiseren van evenement als gevolg van dreigingen en pandemieën.

   • Wij verzoeken u om uiterlijk twee weken van tevoren af te melden als u niet aanwezig kunt zijn. Wij willen graag de mensen op de wachtlijst de mogelijkheid bieden om deel te nemen.
    Houd er rekening mee dat als u zich binnen 14 dagen voorafgaand aan het evenement afmeldt, en/of op de dag zelf niet aanwezig bent, er € 75,00 excl. btw annuleringskosten per persoon in rekening gebracht wordt.
   • Als een van uw studenten door omstandigheden niet mee kan, brengen we u geen kosten in rekening.
   • Natuurlijk kunt u een vervanger in uw plaats sturen. Graag ontvangen wij dan uw bericht, met de voor- en achternaam, organisatie en mailadres van uw vervanger, zodat wij voor een soepele registratie kunnen zorgen. Contact: tnolten@gmail.com.

2.5.1      Afwezigheid als gevolg van ziekte van leerlingen en studenten

    • Als een van uw leerlingen/studenten door omstandigheden niet mee kan, brengen we u geen kosten in rekening. Als het door u opgegeven aantal deelnemende studenten echter significant (>2) afwijkt van het door u opgegeven aantal dan brengen we u wel kosten in rekening voor catering en zaalhuur.
    • We verzoeken u dan ook afwijkingen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement aan ons door te geven.

Contact: tanja@smartcirculair.com.

Houd er rekening mee dat als u te laat afmeldt, en/of er op de dag meer dan twee studenten niet aanwezig zijn, er € 12,50 excl. btw annuleringskosten in rekening gebracht wordt.

3       Privacy disclaimer

Hierbij informeren wij u dat gedurende evenementen foto’s en video’s gemaakt zullen worden. Het beeldmateriaal wordt verspreid op (internet) websites en social media. Door deel te nemen geeft u – ook namens uw leerlingen/studenten – goedkeuring aan het maken en verspreiden van beeldmateriaal.

Link naar ons Privacy Statement

Wij houden ons het recht voor om de ‘No Show’ en privacy regels te wijzigen. De laatste versie vindt u steeds op deze pagina.

Revisiedatum: 3 januari 2024

Contact

Stichting SMARTCirculair
06 16342889
info@smartcirculair.com

Lees ook