Over ons

Over de SMARTCirculair Organisatie

SMARTCirculair is een initiatief van BetterWorldSolutions om de toepassing van bouwmaterialen duurzamer beter te maken. Met 16 betrokken scholen in 14 multidisciplinaire studententeams was de eerste editie van deze landelijke challenge een groot succes met in het hele land voorbeelden van bouwontwerpen die laten zien dat CO2 vriendelijk bouwen met natuurlijke materialen en een klimaatpositieve voetafdruk mogelijk is. Juist in Nederland.  

Ervaren dat studenten gemotiveerd zijn en zelf met bijzondere en soms ook echt innovatieve oplossingen komen was fantastisch om te ervaren!
Hilde Vorstermans, KW1 College Den Bosch

Wat is SMARTCirculair?

SMARTCirculair wil Overheid, Ondernemers en Onderwijs verbinden rond het thema circulair bouwen.

Met SMARTCirculair willen we op regionale schaal gemeenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen en in een aantal gevallen ook de gebruikers meenemen om vanuit een perspectief dat alles mogelijk is, naar circulair bouwen te kijken en input te leveren aan deelnemende studententeams die vervolgens komen met duurzaam, innovatieve oplossingen.

Wat is het doel van SMARTCirculair?

Het gemeenschappelijke belang is een impuls te geven aan bouwen met circulaire en biobased materialen door jong professionals al in een vroeg stadium kennis te laten maken met de eindeloze mogelijkheden hiervan. Omdat de sector volwassen wordt en omdat het moet als we de CO2 en circulaire doelstellingen willen halen. Een ander gemeenschappelijk belang is dat partners een gedeeld toekomstbeeld hebben dat we nu heel snel het probleem van een tekort aan technisch geschoolde mensen moeten kantelen omdat de bouw anders in de toekomst grote problemen zal gaan ondervinden.

SMARTCirculair heeft aanvullende doelstellingen:

 • Ontwikkelen en testen van innovatieve, slimme en duurzame bouwmaterialen
 • Het verbinden van de 3O’s; Overheid, Ondernemers en Onderwijs
 • De integratie van de leerlijnen MBO, HBO en universiteit
 • Vraagarticulatie duurzaam vakmanschap in de bouw:
  • Vergroten (zij)instroom technische opleidingen
  • Toekomstgericht vakmanschap
  • Arbeidsproductiviteit
  • Ruimte voor verdere professionalisering en certificering van bouwprofessionals
 • Bijdragen aan de klimaatdoelstelling om via slim, circulair bouwen de CO2 footprint significant terug te brengen

SMARTCirculair organisatie

 • BetterWorldSolutions
  Tanja Nolten is initiatiefnemer van SMARTCirculair. Met haar organisatieteam is zij de spin in het web om de teams optimaal te faciliteren en het beste uit zichzelf te halen. Onder andere door maatwerk workshops, masterclasses, gastlessen en experimenteerlabs te organiseren voor de teams, in samenwerking met bedrijven en organisaties in de eigen regio. Tanja Nolten is ook eigenaar van het internationale platform voor innovatie BetterWorldSolutions. BetterWorldSolutions richt zich op matchmaking en marketing activiteiten bedrijven met technische innovaties in de sectoren water, energie en duurzame architectuur cq infrastructuur. We promoten en matchen bedrijven en organisaties nationaal en internationaal vanuit een hoger doel: Samenwerken aan een betere wereld.

SMARTCirculair ’18-’19 partners

 • Provincie Noord Brabant, Brabant geeft EnergieBrabant geeft Energie – Provincie Noord-Brabant
  Brabant geeft energie is een actieve beweging waarin burgers, overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven de krachten bundelen om van Brabant een provincie te maken die uitblinkt in duurzame energie. De goede initiatieven, ideeën en projecten die er al zijn, helpen we vooruit. Door kennis en ervaring zichtbaar en toegankelijk te maken. Door geld beschikbaar te stellen of bereikbaar te maken en door mensen. Door bedrijven en overheden aan elkaar te koppelen. De kracht van wat er in Noord-Brabant gebeurt, zetten we in om de overgang sneller te maken en als het even kan zelfs koploper te worden. Vanuit een kleine groep opstarters, groeit Brabant geeft energie uit tot een beweging waarin iedereen kan meedoen.

 

 • provincie fryslanProvincie Fryslan
  Provincie Fryslân stimuleert de circulaire economie door samen met overheden, ondernemers en Friese onderwijsinstellingen initiatieven ontwikkelen waardoor de provincie een positie inneemt in de top 10 van Europese Circulaire regio’s.De provinciale organisatie wil zoveel mogelijk meerwaarde opleveren voor Fryslân.

 

 • Het Groene Brein
  Netwerkorganisatie Het Groene Brein vervult een belangrijke niche als verbinder. We hebben in samenwerking met vele andere organisaties impactvolle programma’s gekatalyseerd.
 • Logo Leren voor MorgenLeren voor morgen
  Als netwerk zet ‘Leren voor Morgen‘ zich in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijssysteem en van peuter tot professional. Dat is breed! Maar wij beogen ook dat duurzaamheid in het DNA van het onderwijs komt.
 • federatie bio-economie NLFederatie Bio-economy Nederland
  Doel van de Federatie Bio-economie Nederland is het investeringsklimaat voor een duurzame bio-economie te verbeteren. Aanleiding voor oprichting is dat de bio-economie zich nog te langzaam ontwikkelt.|
 • logo mbo-raadMBO-raad
  De MBO Raad is mede verantwoordelijk voor het niveau van het MBO-onderwijs in Nederland. De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle scholen in de mbo-sector aangesloten die bekostigd onderwijs aanbieden. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.

Onze speciale dank gaat uit naar:

 • Roel Bol, Federatie Bio-economie Nederland
 • Dirk de Jong, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Irene Mulder, Gemeente Den Haag
 • Boudewijn Piscaer, Sustcon
 • Rob de Vrind, Koning Willem 1 College Den Bosch
 • Anne-Marie Rakhorst, Duurzaam.nl
 • Ruud Koornstra, Nationale energiecommissaris
 • Antoine Heideveld, Katapult

Contact

BetterWorldSolutions
Tanja Nolten
06 16342889
tnolten@gmail.com