Algemene voorwaarden annuleren

Algemene voorwaarden annuleren voor deelname aan events en deelname aan de Challenges en maatwerk Hackathon van Stichting SMARTCirculair.

1        Voorwaarden voor annuleren

Het projectbureau van Stichting SMARTCirculair helpt u graag met uw voorbereidingen en deelname aan de OntwerpChallenge.

Het eerste oriënterend gesprek is voor rekening van Stichting SMARTCirculair. Als u na het oriënterend gesprek de wens te kennen geeft om vervolggesprekken aan te gaan met samenwerkende partners (scholen, bedrijven, overheden) dan helpen we u uiteraard graag. In beginsel zijn er geen kosten verbonden aan deelname met uw leerlingen/studententeam(s). Wel stellen we een aantal aanvullende voorwaarden:

1.1       Kosten annulering van een fysieke afspraak

 • Annulering van de afspraak is gratis tot 48 uur voor de afspraak. Vervanging van de afspraak is uiteraard altijd mogelijk
 • Bij latere annulering brengen wij € 125,- exclusief btw in rekening
 • Annuleren kan uitsluitend telefonisch (Tanja Nolten M. 06 16342889) met een schriftelijke bevestiging van de annulering via tanja@smartcirculair.com

 

 

 

1.2        Kosten annuleren van deelname aan de Bouw OntwerpChallenge

Indien u uw school heeft aangemeld voor deelname aan de Bouw OntwerpChallenges (inclusief maatwerk hackathon) en u besluit toch en alsnog niet deel te nemen. Of u neemt deel maar besluit tijdens de Challenge weken alsnog uit te stappen, dan brengen wij u kosten in rekening voor gemaakte inspanningskosten waaronder uren, reiskosten en administratiekosten.

1.2.1        Kosten annulering tussen bevestiging deelname en de finale

 • Voor de landelijke kick off
  Heeft u uw studententeam(s) aangemeld en ziet ubinnen 14 dagen voor de landelijke kick off alsnog af van deelname dan brengen wij u 50% van de deelnamekosten excl. btw in rekening per team als vergoeding voor onze adviesinspanningen, de totale projectorganisatie en de gevolgen van uw besluit in rekening
 • Voor de kick off met uw opdrachtgever
  Heeft u uw studententeam(s) aangemeld en ziet ubinnen 14 dagen voor de startbijeenkomst met de opdrachtgever alsnog af van deelname dan brengen wij u 50% van de opdrachtgeverskosten in rekening, verhoogd met een bedrag van € 2.000,- excl. btw als vergoeding voor onze adviesinspanningen, het bij elkaar brengen van opdrachtgever en school, de totale projectorganisatie.
 • Tijdens de SMARTCirculair projectperiode
  Heeft u uw studententeam(s) aangemeld en ziet utussen uw startdatum en finale af van verdere deelname dan brengen wij u 50% van de opdrachtgeverskosten in rekening, verhoogd met een bedrag van € 2.000,- excl. btw als vergoeding voor onze adviesinspanningen, het bij elkaar brengen van opdrachtgever en school, het moeten terugbetalen van uw opdrachtgever en de totale projectorganisatie.

Alle bedragen zijn exclusief btw

Annuleren kan uitsluitend telefonisch (Tanja Nolten M. 06 16342889) met een schriftelijke bevestiging van de annulering naar tanja@smartcirculair.com

 

 

1.1  Kosten annuleren van deelname aan de Energie OntwerpChallenge

Indien u uw school heeft aangemeld voor deelname aan de Energie OntwerpChallenges en u besluit toch en alsnog niet deel te nemen. Of u neemt deel maar besluit tijdens de Challenge weken alsnog uit te stappen, dan brengen wij u kosten in rekening voor gemaakte inspanningskosten waaronder uren, reiskosten en administratiekosten.

1.1.1       Kosten annulering tussen bevestiging deelname en de finale

 • Voor de landelijke kick off
  Heeft u uw studententeam(s) aangemeld en ziet u binnen 14 dagen voor de kick off alsnog af van deelname dan brengen wij u 50% van de deelnamekosten excl. btw in rekening per team als vergoeding voor onze adviesinspanningen, de totale projectorganisatie en de gevolgen van uw besluit in rekening
 • Tijdens de SMARTCirculair projectperiode
  Heeft u uw studententeam(s) aangemeld en ziet utussen uw startdatum en finale af van verdere deelname dan brengen wij u 50% van de opdrachtgeverskosten in rekening, verhoogd met een bedrag van € 2.000,- excl. btw als vergoeding voor onze adviesinspanningen, het bij elkaar brengen van opdrachtgever en school, het moeten terugbetalen van uw opdrachtgever en de totale projectorganisatie.

Alle bedragen zijn exclusief btw

Annuleren kan uitsluitend telefonisch (Tanja Nolten M. 06 16342889) met een schriftelijke bevestiging van de annulering naar tanja@smartcirculair.com

 

 

1.2       No Show

 • KLIK HIER Voor onze algemene voorwaarden | No Show bij activiteiten en evenementen

1.3       Disclaimer

Wij volgen de regeringsmaatregelen ten aanzien van het mogen organiseren van evenement als gevolg van dreigingen en pandemieën. Hiermee behouden we ons het recht voor om aantallen deelnemers te kunnen wijzigen of zelfs het evenement te moeten afzeggen als er nieuwe regeringsregels zijn. Wel proberen we altijd in overleg met u het live evenement te streamen en/of om te zetten naar een digitaal evenement.

1.4       Kosten door foutieve facturatie

Facturatie vindt plaats op basis van de door u verstrekte gegevens.

 • Indien de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig waren en dien ten gevolge de factuur gecrediteerd moet worden en een nieuwe factuur moet worden gemaakt dan brengen wij u hiervoor op de nieuwe factuur € 15,- excl. btw extra als administratiekosten in rekening.

1.5       Publiciteit en publicaties

1.5.1       Auteursrecht

Stichting SMARTCirculair heeft het recht de ingezonden ontwerpen te gebruiken voor publiciteit, symposia, tentoonstellingen en met – gedurende minimaal één jaar na bekendmaking van de winnaar – onder vermelding van de bron. De inzender vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op de auteursrechten.

1.5.2       Intellectueel eigendom

Voor de ingezonden ontwerpen geldt dat Stichting MARTCirculair intellectueel eigendom krijgt. De reden is dat vanuit het oogpunt van Open Source de gedachte achter SMARTCirculair om innovatieve concepten breed bruikbaar en inzetbaar te maken, en daarbij is het ‘op slot’ zetten van een nieuw ontwikkeld concept of product niet de juiste aanpak. Na afloop van de challenge wordt in overleg met de school desgewenst het intellectueel eigendom van het concept overgedragen aan het ontwerpteam. Partnerbedrijven kunnen hier geen aanspraak op maken.

1.5.3       Toestemming gebruik van beeldmateriaal

Stichting SMARTCirculair gebruikt ten behoeve van verschillende doeleinden beeldmateriaal (foto’s en video’s). Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden zoals kick off, hackathon en finale. Uiteraard wordt altijd zorgvuldig omgegaan met dit beeldmateriaal. Stichting SMARTCirculair zal in beginsel geen beeldmateriaal plaatsen waardoor objectiveerbaar onnodig schade door u kan worden ondervonden. Door de voorwaarden te onderschrijven, geeft u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal op de website en ander pr-materiaal. U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken.

 • KLIK HIERom te lezen waarvoor het beeldmateriaal gebruikt wordt.
 • Klik hier om te lezen waarvoor het beeldmateriaal gebruikt wordt.

Over SMARTCirculair

Stichting SMARTCirculair wordt mede mogelijk gemaakt door partners uit het bedrijfsleven, overheden en onderwijs gerelateerde organisaties.

Privacy

Uw gegevens zijn veilig

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden gaat u akkoord met de privacy voorwaarden die we hanteren. Zoals u ongetwijfeld weet, is vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Als initiatiefnemer van SMARTCirculair gebruiken wij uw gegevens uitsluitend zelf, om u te informeren over deze landelijke ontwerp/bouwwedstrijd voor studententeams.

Revisiedatum: 1 januari 2024

Contact

Stichting SMARTCirculair
06 16342889
info@smartcirculair.com

Lees ook