PARTNERS

SMARTCirculair wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:

 


 • Circulaire Economie – Provincie Overijssel

  De Provincie Overijsselheeft de ambitie om 100% circulair te zijn in 2050. Een circulaire economie vraagt om een andere manier van denken, een out-off-the-box manier van denken die past bij de vrije geesten van mbo studenten. Daarom steunt de provincie Overijssel SMARTCirculair via de drie Overijsselse studententeams en staat open voor de innovatiekracht en de ambitie van de Overijsselse jeugd. Want de overgang naar een circulaire economie biedt kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe businessmodellen, productvernieuwing, regionale economie als grondstoffenbank en een kwaliteitsslag van de woon-, werk- en leefomgeving.
  Human Capital Agenda
  SMARTCirculair sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de provincie waaronder: energietransitie, CO2-reductie, circulaire economie, klimaat, mobiliteit en de human capital agenda waarin de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt verbeterd wordt en aansprekende mediacampagnes van de teams bijdragen aan meer instroom in technische opleidingen.

 


 • Circulaire Economie – Provincie Zuid-Holland

  De provincie Zuid-Holland wil in 2050 100% circulair zijn. De transitie naar deze circulaire economie doorlopen we samen. Het vraagt om veranderingen die op lange termijn zullen leiden tot nieuwe maatschappelijke structuren, instituties, netwerken, opvattingen en praktijken. De provincie Zuid-Holland vervult de rol van opdrachtgever, verbinder en aanjager binnen de transitiethema’s: Bouw, Groene Grondstoffen en Voedsel, Maakindustrie en Kunststoffen. Vanuit de rol van aanjager en verbinden steunt de provincie de SMARTCirculair Challenges.

  Human Capital Agenda
  SMARTCirculair sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de provincie waaronder: energietransitie, CO2-reductie, circulaire economie, klimaat, mobiliteit en de human capital agenda waarin de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt verbeterd wordt en aansprekende mediacampagnes van de teams bijdragen aan meer instroom in technische opleidingen.


 • RVO Transitieteam Circulaire BouwEconomie

  Circulair bouwen is een noodzaak. Het Rijk werkt samen met Stichting SMARTCirculair aan de vorming van de Transitie-agenda Circulaire Economie in de Bouw. Zo willen ze samen de komende jaren flinke stappen zetten naar een volledig circulaire economie in 2050. Daarin herkent het RVO Transitieteam de kracht van de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge en de versnelde professionalisering van studenten die deelnemen aan onze Challenges. Samen met RVO willen we het curriculum van de Bouw/Infra opleidingen versterken met circulariteit en de Bouw OntwerpChallenge opnemen in het lesprogramma.

 

 


 • Brabant geeft Energie – Provincie Noord-Brabant

  Brabant geeft energie is een actieve beweging waarin burgers, overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven de krachten bundelen om van Brabant een provincie te maken die uitblinkt in duurzame energie. De goede initiatieven, ideeën en projecten die er al zijn, helpen we vooruit. Door kennis en ervaring zichtbaar en toegankelijk te maken. Door geld beschikbaar te stellen of bereikbaar te maken en door mensen. Door bedrijven en overheden aan elkaar te koppelen. De kracht van wat er in Noord-Brabant gebeurt, zetten we in om de overgang sneller te maken en als het even kan zelfs koploper te worden. Vanuit een kleine groep starters, groeit Brabant geeft energie uit tot een beweging waarin iedereen kan meedoen.

 • De MBO Raad versterkt de positie van de sector op de volgende terreinen:
  • in de beroepskolom vmbo-mbo-hbo
  • op het gebied van kennisdeling en implementatie van onderwijsinnovaties
  • in relatie met het bedrijfsleven
  • in relatie met nationale en internationale actoren
  • in de publieke opinie