PARTNERS

SLIMCirculair wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:


 • Brabant geeft Energie – Provincie Noord-Brabant
  Brabant geeft energie is een actieve beweging waarin burgers, overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven de krachten bundelen om van Brabant een provincie te maken die uitblinkt in duurzame energie. De goede initiatieven, ideeën en projecten die er al zijn, helpen we vooruit. Door kennis en ervaring zichtbaar en toegankelijk te maken. Door geld beschikbaar te stellen of bereikbaar te maken en door mensen. Door bedrijven en overheden aan elkaar te koppelen. De kracht van wat er in Noord-Brabant gebeurt, zetten we in om de overgang sneller te maken en als het even kan zelfs koploper te worden. Vanuit een kleine groep starters, groeit Brabant geeft energie uit tot een beweging waarin iedereen kan meedoen.

 • Provincie Fryslan
  Provincie Fryslân stimuleert de circulaire economie door samen met overheden, ondernemers en Friese onderwijsinstellingen initiatieven ontwikkelen waardoor de provincie een positie inneemt in de top 10 van Europese Circulaire regio’s.De provinciale organisatie wil zoveel mogelijk meerwaarde opleveren voor Fryslân.
 • het groene brein
  Het Groene Brein
  Netwerkorganisatie Het Groene Brein vervult een belangrijke niche als verbinder. We hebben in samenwerking met vele andere organisaties impactvolle programma’s gekatalyseerd.

 • Leren voor morgen
  Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijssysteem en van peuter tot professional. Dat is breed! Maar wij beogen ook dat duurzaamheid in het DNA van het onderwijs komt.
 • Federatie Bio-economy Nederland
  Doel van de Federatie Bio-economie Nederland is het investeringsklimaat voor een duurzame bio-economie te verbeteren. Aanleiding voor oprichting is dat de bio-economie zich nog te langzaam ontwikkelt.
 • MBO-raad
  De MBO Raad is mede verantwoordelijk voor het niveau van het MBO-onderwijs in Nederland. De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle scholen in de mbo-sector aangesloten die bekostigd onderwijs aanbieden. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.

 

Onze speciale dank gaat uit naar:

 • Roel Bol, Federatie Bio-economie Nederland
 • Boudewijn Piscaer, Sustcon
 • Dirk de Jong, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Irene Mulder, Gemeente Den Haag
 • Rob de Vrind, Koning Willem 1 College Den Bosch
 • Anne-Marie Rakhorst, Duurzaamheid.nl
 • Annemarie Spierings, Provincie Noord-Brabant
 • John Bus, Provincie Friesland
 • Antoine Heideveld, Het groene brein
 • Cor Konings, Summa College

Word partner van SLIMCirculair

Staat circulariteit, innovatie en ‘war on talent’ hoog op de bedrijfsagenda? Word dan partner van de landelijke ontwerpwedstrijd SLIMCirculair ’19-’20 en treed toe tot het netwerk van meer dan 200 toptalenten, hun opdrachtgevers en beslissers in uw sector.

 • Heeft uw bedrijf of organisatie een direct belang bij slimme circulaire gebouwen en infrastructuur?
 • Hoeveel vacatures heeft u? Bent u dringend op zoek naar jong professionals die uw bedrijf komen versterken?
 • Wilt u meewerken aan innovatiestimulatie?
 • Wilt u uw merk in korte tijd op een eigentijdse, vooruitstrevende wijze onder de aandacht brengen?

Dan wordt u natuurlijk SLIMCirculair challenge partner

In overleg met u bieden we u volop mogelijkheden voor partnerschap aan. Klik hier voor de partner mogelijkheden.

SLIMCirculair bijdrage aan de Sustainable Development Goals

193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben de agenda met duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2015 – 2030 vastgesteld. Deze agenda bestaat uit 17 Sustainable Development Goals. SLIMCirculair draagt rechtstreeks bij aan 10 van de 17 goals:

 • Goede gezondheid en welzijn (3)
  Bouwen met natuurlijke bouwmaterialen draagt direct bij aan goede gezondheid en welzijn. Niets luchtdicht/dampdicht maar ventilatie gebruik makend van natuurlijke materialen zonder chemische toevoegingen.
 • Kwaliteitsonderwijs (4)
  De hybride manier van onderwijs waarin studenten werken met echte opdrachtgevers aan opdrachten die in de toekomst ook echt gebouwd gaan worden zorgen voor een kwaliteitsimpuls op het hele onderwijs curriculum. Niet alleen de ‘harde’ factoren van de techniek maar vooral ook de ‘zachte’ factoren als communicatie, lef en samenwerken.
 • Schoon water en sanitair (6)
  Studententeams worden uitgedaagd om water in het circuit te houden en klimaatadaptief/natuurinclusief te ontwerpen.  Dat betekent dat ze nadenken over natuurlijke filters en optimaal waterhergebruik.
 • Betaalbare en duurzame energie (7)
  Een van de SLIMCirculair criteria is een energieneutraal of energieleverend ontwerp waarbij autonoom of in samenwerking met de omgeving energie wordt opgewekt en (her)gebruikt. De teams worden expliciet gestimuleerd om met innovatieve oplossingen te komen om de energievoorziening nog groener en betaalbaarder te maken.
 • Waardig werk en economische groei(8)
  Omdat de teams nauw samenwerken met bedrijven en organisaties in de regio worden innovatiekansen en startup kansen eerder herkend en benut. Dit komt ten goede aan de (groene) economische groei in de regio
 • Industrie, innovatie en infrastructuur (9)
  De circulaire economie staat centraal in deze challenge. Dit levert innovatiekansen op voor de bouw- en infra. 15 proeftuinen in 2019 laten zien dat circulair bouwen mogelijk is en dat worden er in de toekomst alleen maar meer. Laten we ons niet weerhouden door aanbestedingsprocedures en garantie barrieres maar lef tonen waar onze internationale partners alleen maar van kunnen dromen
 • Duurzame steden en gemeenschappen (11)
  Groene, circulaire steden en communities waar jaarlijks de CO2 footprint wordt teruggedrongen en meer ruimte komt voor de deeleconomie is een van de doelstellingen van SLIMCirculair waarin bewezen wordt dat het inmiddels geen utopie meer is, maar gewoon kan!
 • Klimaatactie (13)
  Hergroeibare (bouw)materialen die CO2 absorberen in plaats van uitstoten. Jongeren die beseffen dat zij de toekomst moeten en kunnen vormgeven en dat ook doen. Alleen het bewustwordingsproces is al voldoende om een transformatie van ongekende omvang in gang te zetten.
 • Leven op het land (15)
  Natuurinclusief en klimaatadaptief ontwerpen betekent dat studententeams meer groen in de bebouwde omgeving terugbrengen, hittestress terugdringen, water vasthouden en met nestkasten en holle stenen vogels, vleermuizen en insecten in de bebouwde omgeving terugbrengen.
 • Partnerschap om de doelen te bereiken (17)
  Wij kunnen het niet alleen. In SLIMCirculair werken onderwijs, ondernemers en overheden nauw samen. En dan niet alleen met het mbo. Er lopen besprekingen om HBO en WO aan te sluiten waarmee we niet alleen landelijk een podiumpositie in kunnen nemen maar ook internationaal de aandacht op onze zeer getalenteerde, professionele jonge talenten gaan richten

17 SDG Doelen