PARTNERS

SMARTCirculair wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:

 


 • Circulaire Economie – Provincie Overijssel

  De Provincie Overijsselheeft de ambitie om 100% circulair te zijn in 2050. Een circulaire economie vraagt om een andere manier van denken, een out-off-the-box manier van denken die past bij de vrije geesten van mbo studenten. Daarom steunt de provincie Overijssel SMARTCirculair via de drie Overijsselse studententeams en staat open voor de innovatiekracht en de ambitie van de Overijsselse jeugd. Want de overgang naar een circulaire economie biedt kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe businessmodellen, productvernieuwing, regionale economie als grondstoffenbank en een kwaliteitsslag van de woon-, werk- en leefomgeving.
  Human Capital Agenda
  SMARTCirculair sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de provincie waaronder: energietransitie, CO2-reductie, circulaire economie, klimaat, mobiliteit en de human capital agenda waarin de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt verbeterd wordt en aansprekende mediacampagnes van de teams bijdragen aan meer instroom in technische opleidingen.


 • Het Lighthouse Fonds

  Het Lighthouse Fonds stimuleert en ondersteunt kennisprojecten binnen de bouwsector.Alle Lighthouse-leden helpen door een jaarlijkse vaste bijdage. Het Fonds is gekoppeld aan de doelstellingen en de identiteit van de Lighthouse Club. De Lighthouse Club biedt een ontmoetingsplek voor de bouw- en vastgoedsector. Van elkaar leren, kennis delen en een goed gesprek vormen de basis van de club. Het Lighthouse Fonds wil het delen van kennis en het innoveren van de sector stimuleren via onderwijs.

 • Building Balance

  Building Balance is een landelijk transitieprogramma dat een versnelling wilt realiseren in het gebruik van biogrondstoffen in de bouwsector. Van Plant tot Pand. Het programma Building Balance is opdrachtgever voor fase 1 ontwikkeling van de Kennisbank Biobased Bouwen en de mbo lesmodules Biobased Bouwen.