PARTNERS

SMARTCirculair wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:


 • Brabant geeft Energie – Provincie Noord-Brabant
  Brabant geeft energie is een actieve beweging waarin burgers, overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven de krachten bundelen om van Brabant een provincie te maken die uitblinkt in duurzame energie. De goede initiatieven, ideeën en projecten die er al zijn, helpen we vooruit. Door kennis en ervaring zichtbaar en toegankelijk te maken. Door geld beschikbaar te stellen of bereikbaar te maken en door mensen. Door bedrijven en overheden aan elkaar te koppelen. De kracht van wat er in Noord-Brabant gebeurt, zetten we in om de overgang sneller te maken en als het even kan zelfs koploper te worden. Vanuit een kleine groep starters, groeit Brabant geeft energie uit tot een beweging waarin iedereen kan meedoen.

 • Provincie Fryslan
  Provincie Fryslân stimuleert de circulaire economie door samen met overheden, ondernemers en Friese onderwijsinstellingen initiatieven ontwikkelen waardoor de provincie een positie inneemt in de top 10 van Europese Circulaire regio’s.De provinciale organisatie wil zoveel mogelijk meerwaarde opleveren voor Fryslân.
 • het groene brein
  Het Groene Brein
  Netwerkorganisatie Het Groene Brein vervult een belangrijke niche als verbinder. We hebben in samenwerking met vele andere organisaties impactvolle programma’s gekatalyseerd.

 • Leren voor morgen
  Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijssysteem en van peuter tot professional. Dat is breed! Maar wij beogen ook dat duurzaamheid in het DNA van het onderwijs komt.
 • Federatie Bio-economy Nederland
  Doel van de Federatie Bio-economie Nederland is het investeringsklimaat voor een duurzame bio-economie te verbeteren. Aanleiding voor oprichting is dat de bio-economie zich nog te langzaam ontwikkelt.
 • MBO-raad
  De MBO Raad is mede verantwoordelijk voor het niveau van het MBO-onderwijs in Nederland. De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle scholen in de mbo-sector aangesloten die bekostigd onderwijs aanbieden. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.

 

Onze speciale dank gaat uit naar:

 • Roel Bol, Federatie Bio-economie Nederland
 • Boudewijn Piscaer, Sustcon
 • Dirk de Jong, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Irene Mulder, Gemeente Den Haag
 • Rob de Vrind, Koning Willem 1 College Den Bosch
 • Anne-Marie Rakhorst, Duurzaamheid.nl
 • Annemarie Spierings, Provincie Noord-Brabant
 • John Bus, Provincie Friesland
 • Antoine Heideveld, Het groene brein
 • Cor Konings, Summa College

Word partner van SMARTCirculair

Staat circulariteit, innovatie en ‘war on talent’ hoog op de bedrijfsagenda? Word dan partner van de landelijke ontwerpwedstrijd SMARTCirculair ’19-’20 en treed toe tot het netwerk van meer dan 200 toptalenten, hun opdrachtgevers en beslissers in uw sector.

 • Heeft uw bedrijf of organisatie een direct belang bij slimme circulaire gebouwen en infrastructuur?
 • Hoeveel vacatures heeft u? Bent u dringend op zoek naar jong professionals die uw bedrijf komen versterken?
 • Wilt u meewerken aan innovatiestimulatie?
 • Wilt u uw merk in korte tijd op een eigentijdse, vooruitstrevende wijze onder de aandacht brengen?

Dan wordt u natuurlijk SMARTCirculair challenge partner

In overleg met u bieden we u volop mogelijkheden voor partnerschap aan.

Klik hier voor de partner mogelijkheden.

Studenten krijgen een masterclass van Pim Peters, directeur IMd Raadgevend Ingenieurs