PARTNERS

SMARTCirculair wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:

 


 • Circulaire Economie – Provincie Overijssel

  De Provincie Overijsselheeft de ambitie om 100% circulair te zijn in 2050. Een circulaire economie vraagt om een andere manier van denken, een out-off-the-box manier van denken die past bij de vrije geesten van mbo studenten. Daarom steunt de provincie Overijssel SMARTCirculair via de drie Overijsselse studententeams en staat open voor de innovatiekracht en de ambitie van de Overijsselse jeugd. Want de overgang naar een circulaire economie biedt kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe businessmodellen, productvernieuwing, regionale economie als grondstoffenbank en een kwaliteitsslag van de woon-, werk- en leefomgeving.
  Human Capital Agenda
  SMARTCirculair sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de provincie waaronder: energietransitie, CO2-reductie, circulaire economie, klimaat, mobiliteit en de human capital agenda waarin de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt verbeterd wordt en aansprekende mediacampagnes van de teams bijdragen aan meer instroom in technische opleidingen.

 


 • Circulaire Economie – Provincie Zuid-Holland

  De provincie Zuid-Holland wil in 2050 100% circulair zijn. De transitie naar deze circulaire economie doorlopen we samen. Het vraagt om veranderingen die op lange termijn zullen leiden tot nieuwe maatschappelijke structuren, instituties, netwerken, opvattingen en praktijken. De provincie Zuid-Holland vervult de rol van opdrachtgever, verbinder en aanjager binnen de transitiethema’s: Bouw, Groene Grondstoffen en Voedsel, Maakindustrie en Kunststoffen. Vanuit de rol van aanjager en verbinden steunt de provincie de SMARTCirculair Challenges.

  Human Capital Agenda
  SMARTCirculair sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de provincie waaronder: energietransitie, CO2-reductie, circulaire economie, klimaat, mobiliteit en de human capital agenda waarin de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt verbeterd wordt en aansprekende mediacampagnes van de teams bijdragen aan meer instroom in technische opleidingen.


 • RVO Transitieteam Circulaire BouwEconomie

  Circulair bouwen is een noodzaak. Het Rijk werkt samen met Stichting SMARTCirculair aan de vorming van de Transitie-agenda Circulaire Economie in de Bouw. Zo willen ze samen de komende jaren flinke stappen zetten naar een volledig circulaire economie in 2050. Daarin herkent het RVO Transitieteam de kracht van de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge en de versnelde professionalisering van studenten die deelnemen aan onze Challenges. Samen met RVO willen we het curriculum van de Bouw/Infra opleidingen versterken met circulariteit en de Bouw OntwerpChallenge opnemen in het lesprogramma.

 


 • Merwede LAB

  Merwede LAB is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Utrecht en de projectontwikkelaars van de nieuwe Utrechtse stadswijk Merwede. Het doel van het LAB is om toepasbare innovaties te vinden om de ambitieuze, duurzame doelstellingen van Merwede waar mogelijk te verbeteren. Merwede Lab is opdrachtgever van de SMARTCirculair Hackathon op 8 november 2023 in Utrecht. Opdracht is om groen/blauwe binnentuinen te ontwikkelen die uitnodigen om ’te spelen’, te sporten en te ontmoeten.

 


 • Het Lighthouse Fonds

  Het Lighthouse Fonds stimuleert en ondersteunt kennisprojecten binnen de bouwsector.Alle Lighthouse-leden helpen door een jaarlijkse vaste bijdage. Het Fonds is gekoppeld aan de doelstellingen en de identiteit van de Lighthouse Club. De Lighthouse Club biedt een ontmoetingsplek voor de bouw- en vastgoedsector. Van elkaar leren, kennis delen en een goed gesprek vormen de basis van de club. Het Lighthouse Fonds wil het delen van kennis en het innoveren van de sector stimuleren via onderwijs.

  .

 

 

 

  • in de publieke opinie