Alfa College steekt de school Hoogeveen in een nieuw jasje

Het team van het Alfa College in Hoogeveen heeft een ontwerpopdracht gekregen dicht bij huis. De school aan de Voltastraat is toe aan een grote renovatie, herinrichting en er moet bijgebouwd worden. 

En dan heeft de raad van bestuur aangegeven dat zo circulair en energievriendelijk mogelijk te doen. De studenten bouwkunde hadden er wel oren naar. Zij zijn vooral gedreven om een ontwerp te maken van een nieuwbouw overdekte fietsenstalling met sportfaciliteiten, douche en toiletruimten en dat alles slim energieneutraal of beter en zo mogelijk met hergebruik van water.

Alfa College Hoogeveen

Dat je het team uit Hoogeveen niet moet onderschatten bleek vorig jaar wel. Toen wonnen ze de Tiny House Challenge

Alfa College Hoogeveen als materialenhub

De renovatie van de school is een flink project waarbij de school Hoogeveen gelijk fungeert als materialenhub voor andere bouwprojecten. Want slopen is er niet meer bij. Alle materialen kunnen een herbestemming krijgen. Dat is het beeld van de school en past in het beleid van de provincie Drenthe die een van de drijvende krachten achter NICE is. NICE staat voor Noordelijk Innovatiecentrum Circulaire Economie. In Drenthe gebeurt het!

Het team is al gestart en de eerste ontwerpschetsen zijn uitgewerkt.

Carlisle

Docenten en studenten kunnen de snelle ontwikkelingen in de circulaire bouw nauwelijks bijhouden. Daarom organiseert de organisatie van SLIMCirculair maatwerk workshops. Teams geven aan waar ze behoefte aan hebben. SLIMCirculair zorgt ervoor dat bedrijven uit de regio zorgen voor de nodige verdieping, denk aan een gastles, een workshop of masterclass op locatie.

Zo was het Alfa team uit Hoogeveen benieuwd hoe zij de NatuurInclusieve en KlimaatAdaptieve criteria konden verwerken in hun ontwerpen. Benno Nijenhuis, van Carlisle Kampen, heeft daarom deze studenten uitgenodigd bij zijn bedrijf zodat zij nu alles weten over ‘Groene’ daken/gevels, wateropvang en waterhergebruik.