Circulair stadskantoor Venlo

circulair stadskantoor Venlo

In het stadskantoor Venlo is zoveel mogelijk het concept Cradle to Cradle toegepast

In 2016 werd het circulaire stadskantoor van de gemeente Venlo opgeleverd. De gemeente heeft het stadskantoor gebouwd volgens de circulaire uitgangspunten van cradle-to-cradle (C2C). Dit gebouw zorgt er niet alleen voor dat de CO2-waarde laag tot 0 is, Het is ook nog eens een bijzonder gezond gebouw door de lichte, natuurlijke werkomgeving waarin planten zorgen voor veel zuurstof.

En natuurlijk gebruikt het stadskantoor geen gas meer!.

De investering van € 3.4 miljoen in duurzaamheidsmaatregelen leveren gedurende de 40-jarige gebruiksduur een besparing van € 16.9 miljoen euro. De businesscase zorgt al na het eerste jaar voor een positieve cashflow.

Stadskantoor

Zelfvoorzienend in water en energie

  • Het stadskantoor genereert zijn eigen energie. Door gebruik te maken van thermische energieopslag, zonnepanelen, zonneboilers en andere energie-efficiënte maatregelen is de het gebouw zelfvoorzienend. Het energieverbruik wordt per verdieping bewaakt en gedeeld via the intranet van de gemeente. Medewerkers worden geïnformeerd over hun energieverbruik en hoe ze dit kunnen verminderen.
  • Bovendien wordt regenwater gezuiverd om het verbruik van schoon drinkwater te verminderen.
  • Bovendien zuivert de groene gevel van het gebouw de lucht naar buiten en zorgt een kas op het dak voor natuurlijke ventilatie. Het interieur van het kantoor heeft ‘groene muren’, die de vochtigheid, het zuurstofgehalte en de akoestiek regelen.
  • Dankzij de grote ramen en zonnepanelen maakt het gebouw goed gebruik van de zon, een belangrijke energiebron.

Gezond werkklimaat

Het stadskantoor van de gemeente Venlo genereert maatschappelijke waarde door haar werknemers een aangename, lichte en natuurlijk werkomgeving te bieden. Alleen al door het ziekteverzuim met 1% te verlagen, bespaart de gemeente €480.000 per jaar – waarin de productiviteitsverhoging als gevolg van de aangenamere werkomgeving nog niet eens is meegenomen.

Video

Cradle to Cradle

Hein van Tuijl, uitvoerend directeur van het EPEA Instituut in Eindhoven, legde tijdens het seminar de meerwaarde van Cradle to Cradle (C2C) uit. EPEA adviseert bedrijven en instelling over het C2C-concept in producten, processen en diensten.

“Wij maken onderscheid tussen niet-duurzame materialen en duurzame materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Hergebruik stimuleren begint met de kennis over de inhoud van je product of gebouw. Wat zit er in en wat kunnen we er mee?”