Energie OntwerpChallenge Partners

Jongeren Bewegingen

Studenten voor Morgen is het studentennetwerk voor een duurzame toekomst. Deze landelijke studentenorganisatie stimuleert studenten om te kiezen voor een duurzame levensstijl, studie en carrière. Met studenten uit heel Nederland werken we aan het informeren van andere studenten rondom duurzaamheid en het organiseren van projecten op dit gebied. Daarnaast zet Studenten voor Morgen zich in voor een meer duurzaam onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering op zowel universiteiten als hogescholen.

Studenten voor Morgen gebruikt in haar activiteiten de duurzaamheidsdefinitie uit Our Common Future (ook bekend als het Brundtland rapport): “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de behoeften voor toekomstige generaties in gevaar te brengen.”

De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stemmen van meer dan 65 diverse jongerenorganisaties om klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden. Dit doen we door te lobbyen en campagnes te voeren. We vertegenwoordigen jongeren van 16 t/m 32 jaar, variërend van werkenden tot studenten, van MBO tot WO en van stad tot platteland.

We zullen onze samenleving, economie en levens opnieuw moeten inrichten om de balans tussen mens en planeet te herstellen. Dat betekent een nieuwe manier eten, wonen, werken, reizen en leren. Ruimte geven aan technologische innovatie, maar ook werken aan maatschappelijk en sociale vernieuwing. Het creëren van een wereld die niet alleen in onze behoeftes voorziet, maar ook die van toekomstige generaties veiligstelt.

NJR wil de deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving stimuleren en ondersteunen; zorgen dat jongeren hun kracht kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen.

‘Wij zijn de springplank van de nieuwe generatie. We jagen aan. Willen iets betekenen voor de wereld. Klein beginnen en groots worden. Meedoen is makkelijk. Doe iets geweldigs en maak zo anderen blij. Of word changemaker in ons netwerk, dan veranderen we de wereld samen. Leven is lef tonen. Laten we het doen.’

Jong RES Nederland zet zich in om de stem van de toekomst mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). Deze strategieën bepalen hoe de energietransitie tot en met 2030 in elke gemeente uitgevoerd gaat worden. Hoe worden onze woningen verwarmd, waar wordt energie opgewekt en hoe gaat dat gebeuren?

Jongeren en jong werkenden hebben belang bij toekomstbestendige RESsen, het gaat immers om hun leefomgeving en hun energievoorziening. Ook gaat het overgrote deel van de energietransitie in hun werkende levens plaatsvinden. Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt, dus jongeren en jong werkenden moeten nu mee kunnen praten.

Youth for Climate organiseert acties, schoolstakingen en demonstraties voor het klimaat met als doel om de regering(en) op te roepen om maatregelen tegen de opwarming van de Aarde te nemen.

De acties ontstonden in navolging van de internationale beweging School strikes for climate die startten in augustus 2018 op initiatief van Greta Thunberg. In Nederland startten de eerste acties van Youth for Climate begin 2019, op initiatief van Stijn Warmenhoven en 8 andere vwo scholieren van het Dalton College in Den Haag. Op 9 februari 2019 brachten ze 20.000 klimaatspijbelaars op de been, verzameld op het Malieveld in Den Haag.

Partners

Happy Energy Foundation is founded by the first dutch ESA astronaut outerspace, Wubbo Ockels, together with his longlife partner, super supportive driving force and wife Joos Ockels.

We are ‘Astronauts of Spaceship Earth’.

We want to change people’s mindsets by producing electronic dance music, creating special dj sets; MINDSET & RESET

These new immersive (live) DJ shows will have a positive impact on the mindset of the audience, and inspire them to live healthy, happy, and sustainable lives! Our 2020 ambition is to connect with inspiring people, and collab with local and global (sustainable) brands, positive environmental organizations, international electronic dance music platforms, and all kinds of entertainment initiatives – all with lots of happy energy.

 

Het Wereld Natuur Fonds is in 2007 gestart met de internationale klimaatactie ‘Earth Hour’. Gestart in Sydney Australie is Earth Hour uitgegroeid tot een wereldwijd evenement. Sinds 2004 is Andre Kuipers ambassadeur van Earth Hour.
Ruimtevaarder Kuipers is zich bewust van de dreiging die de aarde boven het hoofd hangt: “Vanuit de ruimte voel je bijna de kwetsbaarheid van de aarde”.

Andre speelt tijdens Earth Hour een prominente rol door symbolisch het licht uit te doen in heel Nederland waarna de lichtjes van de honderden teams aan mogen en er een ‘groen lint van licht’ over Nederland schijnt.

Marcel Beukeboom is sinds november 2016 Klimaatgezant voor het Koninkrijk der Nederlanden, ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Als thematisch ambassadeur vertegenwoordigt hij het Koninkrijk wanneer er internationaal over klimaat gesproken wordt.

In Nederland is hij het boegbeeld van het Nederlandse klimaatbeleid en betrokken bij de uitvoering hiervan, onder meer in het kader van de Klimaat- & Energie Agenda. Hiervoor werkte hij bijna 20 jaar in de diplomatie in binnen- en buitenland, voor verschillende ministeries.

Marcel vindt het van essentieel belang om jongeren te betrekken bij de klimaatambities. Hij onderschrijft de kracht van de jeugd, wil graag met ze in gesprek en vindt dat we in Nederland (nog) meer naar jongeren moten luisteren. Het is immers hun toekomst!

Samenwerkende organisaties

stichting techniekpromotie, mediapartner SMARTCirculair

Stichting Techniekpromotie wil wetenschap en technologie integreren in het leven van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. We willen hen de kans geven een positieve attitude voor wetenschap en technologie te ontwikkelen en het eigen talent op dit gebied te ontdekken.

 

OO Techniek voor basisschool leerlingen

 

Eureka Cup voor middelbare scholieren

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Hoe Groen kan ik Doen? Dat zijn thema’s die zowel op school als thuis steeds vaker gevoerd worden. Wat doe je al en wat zou je nog meer willen en kunnen doen? HoeGROENkanikDOEN heeft een kartonnen wand gemaakt waarop vragen en tips voor klimaatgedrag staan. Tijdens een evenement kunnen leerlingen, docenten, ouders en belangstellenden inspiratie opdoen aan de hand van deze wand en turven wat ze al doen.

Met de wand ‘Durf & Turf’ worden de leerlingen en studenten aangezet tot actie en het gesprek met elkaar. Tevens worden ze opgewarmd voor de het maken van nieuwe stappen zoals het ontdekken van kansen om energie te besparen en het ontwerpen en bouwen van energiesystemen voor Earth Hour. De turf-resultaten worden verwerkt in verschillende lessen.

Energy Challenges Nederland richt zich op de bovenbouw basisscholen en de onderbouw middelbare scholen. De campagne is gericht op 2 pijlers:

  1. Techniek: Met een scan en een adviesrapport om de school inzicht te geven in de kansen en consequenties van het verduurzamen van het schoolgebouw. Op alle relevante 32 punten uit het activiteitenbesluit wordt ingaan. Daarnaast sluiten we de slimme meters aan op de Energie Monitor Online om leerlingen inzicht te geven wat ze met hun acties en gedragsverandering bereiken.
  2. Gedrag: Kinderen campagnes laten bedenken, uitvoeren en promoten waarbij door bewustwording van hun gedrag het verandert en de nieuwe routines klimaatpositief zijn waardoor het “het nieuwe normaal” wordt.

Smart Climate Opportunities
zorgt via DLE-Connect voor risicoloos onafhankelijk advies en begeleiding bij de implementatie van de fasegewijze uitvoering schoolverduurzaming. Zonder kosten, zonder constructieve risico’s wel met volledige begeleiding van het proces (schooldirecteur of bestuur mag zich zelfs volledig op afstand houden) en met 20 jaar service en garantie.

DLE-Connect neemt de verdere verduurzaming van het schoolgebouw over in samenwerking met regionale circulaire bedrijven.

 

SUSTAINABLE@CAMPUS versnelt de energietransitie in de hele onderwijsketen. Van basisschool tot universiteit, heel de Nederlandse jeugd wordt betrokken.

1 loket voor overzicht en uitvoering
SUSTAINABLE@CAMPUS is een platform voor energie gerelateerde initiatieven. Samen zorgen we voor een omgeving met 100% focus op een groene circulaire toekomst waarin ontdekking, techniek, trots, verbinding en realisatie van energiesystemen en gebouwverduurzaming centraal staan.

Communicatiepartners

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit een groep samenwerkende organisaties. Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional.

Ons doel is om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren. Dit doen we aan de hand van een integrale benadering: The Whole School Approach. Als raamwerk voor de inhoud van duurzame ontwikkeling gebruiken we de Sustainable Development Goals (SDG’s). Wij zijn tevens de coördinator van de Alliantie rondom SDG4.

De stichting WorldSkills Netherlands is in 2002 opgericht door verschillende branches en kenniscentra. Vanaf het begin coördineren we de Nederlandse deelname aan de wereldkampioenschappen WorldSkills en de Europese kampioenschappen EuroSkills. Deze opdracht hebben we gekregen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

WorldSkills Netherlands richt zich binnen haar visie op drie pijlers:

  1. Talentontwikkeling
  2. Beroepenoriëntatie
  3. Promotie

New Energy Coalition is een voortdurend groeiende netwerk- en kenniscoalitie die zich inzet voor een slimme en succesvolle overgang naar het duurzame energiesysteem van de toekomst. In Nederland en in de rest van de wereld.

De vijf grote thema’s die momenteel leidend zijn in onze benadering, zijn:

  • Noordzee als energieregio
  • Industriële transformatie
  • Groene waterstofeconomie
  • Lokale energiesystemen
  • Vergroening van het gassysteem

Vrouwen in de Techniek en Meiden in de Techniek wil jonge meiden én vrouwen inspireren, om zo zelf ook te groeien
Er werken gelukkig al een redelijk aantal vrouwen in de technische branche; in de installatiesector tot metaalsector, van ICT’er tot directrice.

Maar toch ligt het aandeel van vrouwen in technische beroepen nog onder de 15%. Ons doel is om bij te dragen aan een hoger percentage van vrouwen die werkzaam zijn in de techniek – en technologische industrie.

De community Vrouwen in de Techniek bevat tientallen vrouwen die werkzaam zijn in de technische branche, die zich in willen spannen om anderen meer te vertellen over de prachtige mogelijkheden die er voor hen zijn in de techniekbranche. met onder andere “Persoonlijke verhalen vol met inspiratie, over de ontelbare mogelijkheden voor vrouwen in de techniek”
Marjorie Woudenberg, oprichter Vrouwen in de Techniek

Teachers for Climate is een organisatie van docenten voor docenten. We brengen ‘duurzame docenten’, wetenschappers en aanbieders van lesmateriaal bij elkaar, we ontwikkelen trainingen, zetten in op een whole school approach en lobbyen voor facilitering van doorlopende onderwijsvernieuwing. Dat doen wij naast onze baan in het onderwijs, samen met zoveel mogelijk collega docenten.

SDG vertalen naar de dagelijkse lespraktijk

Teachers for Climate ontwikkelt duurzaam onderwijs om bij leerlingen de kennis en de vaardigheden om binnen de SDG-ontwikkelingen een volwaardige rol te spelen. Uitgangspunt hiervoor zijn de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en actuele wetenschappelijke kennis.

Wij, docenten in het PO, VO, MBO, HBO en WO, zijn de experts die kennis, ethiek en actualiteit samenbrengen in de dagelijkse lespraktijk.

Future Makers Factory is een doorlopend educatief programma van MAD emergent art center. De workshops worden begeleid door een ervaren Maker/kunstenaar, waardoor creatief en out-of-the-box denken een extra impuls krijgt en de inhoudelijke kwaliteit wordt gewaarborgd. Zo krijgen jongeren de kans om kennis te maken met nieuwe werkwijzen/ technieken en wordt hun creërend vermogen ontwikkeld.

Het programma laat hen niet alleen nadenken over een duurzame leefomgeving, maar ook hún individuele toekomst: “waar liggen mijn talenten, wat vind ik leuk/interessant, wat kán ik allemaal “(meestal veel meer dan ze denken!). Zo fungeert Future Makers Factory als een waardevolle aanvulling op het basiscurriculum en vormt een brug naar de wereld naast en voorbij de school.