Friesland College renoveert Folkshegeskoalle Schylgeralân op Terschelling

De Folkshegeskoalle Schylgeralân op Terschelling krijgt een groene make over

Circulaire verbouwing van de Volkshogeschool op Terschelling

Het Friesland College gaat ontwerpen maken om de 5 gebouwen van de Folkshegeskoalle Schylgeralân op Terschelling klimaatvriendelijk te maken. De gebouwen krijgen een facelift rekening houdend met de SMARTCirculair criteria smart energieneutraal of beter, circulair en natuurinclusief. Natuurlijk moeten de gebouwontwerpen haalbaar zijn, zowel financieel als constructief want de hele renovatie zal toch een enorme investering vergen. Maar dan hebben we in Nederland een heerlijke inspirerende plek voor gezelschappen en individuen die deelnemen aan activiteiten op of van de volkshogeschool.

Communicatie en de campagnes die daarbij horen zijn daarom ook zeker een aandachtspunt voor de teams. De provincie Friesland en het stichtingsbestuur zullen alle pr ongetwijfeld doorzetten via hun eigen kanalen.

Het resultaat zal ongetwijfeld worden: een ultra klimaatpositief centrum en visitekaartje voor Terschelling. Een mooie uitdaging op deze mooie plek.

  • Doel is circulair te verbouwen met gebruikte en natuurlijke bouwmaterialen
    gebruikte materialen kunnen wellicht op het eiland betrokken worden maar het team kan ook samenwerken met materialenscouts van het ‘Swettehûs‘ in Leeuwarden
  • Natuurinclusief
  • Energieneutraal en liever nog leverend
  • Aandacht voor de biodiversiteit

Studententeam

  • 23 studenten 3e jaars bouwkunde verdeeld over 5 teams

Video

Rapporten

Illustrerende poster en foto’s

Team Friesland

Team Friesland 2018-2019 won in juni 2019 een special award voor hun oogstrelend wegensteunpunt in opdracht van de provincie Fryslân

Over het team

 

Teamleden

 

Onder de bezielende en deskundige begeleiding van docent

  • Jan Witteveen

Opdrachtgever

Provincie Friesland / Stichting Fryske Folkshegeskoalle Schylgeralân

Provincie Friesland, John Bus is projectleider energietransitie en gebouwen

De Fryske Folkshegeskoalle Schylgeralân, kortweg Folkshegeskoalle, is een stichting met een bestuur onder leiding van Nynke Beetstra (voorzitter)
De dagelijkse leiding over de Folkshegeskoalle is in handen van directeur Amarins Geveke