Een impuls voor de circulaire bouwwereld

Van lineair naar circulair

De wereld is pas 9% circulair

Onderzoek dat recent gepresenteerd is in Davos toont aan dat meer dan 90% van de grondstoffen en producten maar één keer gebruikt worden. 

De circulaire economie is van levensbelang in de strijd tegen klimaatverandering

Circulair betekent dat je grondstoffen en materialen keer op keer gebruikt. Ze gaan nooit op, verliezen geen waarde en er hoeven dus geen oorlogen voor gevoerd te worden. Maar dan moeten we de zaak wel goed aanpakken. En wat levert dat dan op?

 • Biobased bouwmaterialen staan nu nog in de kinderschoenen.
  Het zijn overwegend kleine mkb-bedrijven die nieuwe materialen ontwikkelen en niet voldoende slagkracht kunnen ontwikkelen om een positie in te nemen als alternatief voor de CO2 verslindende traditionele bouw. 
 • Landelijke exposure zorgt voor nieuwe kennis en begrip van uiterst relevante stakeholders waaronder overheden, professionele opdrachtgevers en huizenbezitters die een huis willen renoveren of bouwen.
 • Als de vraag naar CO2-vriendelijke bouwmaterialen stijgt kan de productie opschalen, gaan prijzen omlaag en bereiken we de klimaatdoelstellingen
 • Een circulaire (bouw)economie zorgt ervoor de CO2-footprint minimaal wordt
 • Voor het opschalen is het dus van belang om producties te vergroten, bewezen concepten breed en versneld uit te rollen en Brussel te helpen de normen vast te stellen waardoor Nederland een koppositie in gaat nemen. Hieruit volgt als vanzelf nieuwe energie en dus nieuwe bedrijvigheid

 

Circulaire bouwwereld staat nog altijd in de kinderschoenen

Dat de circulaire bouwwereld wel een impuls kan gebruiken blijkt uit de cijfers die professor ir. Elphi Nelissen (TU/e) presenteerde tijdens de Circulaire Bouw tweedaagse in Boxtel eind januari 2018. Volgens Nelissen, leider van transitieteam Circulaire Bouw Nederland is de Bouwindustrie in Nederland verantwoordelijk voor:

 • 50% van het grondstoffenverbruik
 • 47% van de afvalberg
 • 40% van het energieverbruik
 • 30% van het waterverbruik
 • 35% van de CO2-uitstoot

Dat kan anders! Circulair waardoor er minimaal verbruik is en biobased zodat CO2 wordt opgenomen ipv uitgestoten.

Biobased bouwmaterialen zijn geweldig

 • Materialen zijn sterk en licht materiaal
 • De isolatiewaarde is top want geluid, warmte en vocht absorberend (lucht dicht, damp open)
 • Dit zorgt ervoor dat het binnenklimaat perfect is
 • En dan hebben ze ook nog een een lange technische levensduur met sterke brandvertragende eigenschappen

Met studententeams gaan we laten zien dat het werkt.

Meld je met je team hier aan.

Python rails geschikt als voor frame voor een gebouw?

Python Efteling, Circulaire economie

Zouden jullie de python rails kunnen gebruiken voor jullie ontwerp?

Hoe mooi zou het zijn om de afgebroken rails als basis te gebruiken voor een heel nieuw circulair gebouw?

 

Herbestemmen: van gymzaal naar kantoor

Merosch Bodegraven gymzaal

Het was een gymzaal. Nu is het een super circulair kantoor van Merosch

Merosch heeft goed nagedacht over hun nieuwe kantoor in de voormalige gymzaal in Bodegraven

 • Het gebouw is energieleverend en kan elektrische auto’s uit de buurt opladen
  60 zonnepanelen, een warmtepomp met gesloten bron en het gebouw wordt via de wand verwarmd en gekoeld
 • De vloer is nog intact en het klimrek hergebruikt. De oude kozijnen zijn vervangen door speciale kunststof kozijnen die in de toekomst weer kunnen worden gerecycled en een aantal oude kozijnen zijn hergebruikt als tussenwand
 • De vloer is geïsoleerd met B-keuze materiaal dat anders verbrand zou worden
 • Het gebouw heeft een WELL Building Standard® dat alleen uitgegeven wordt aan bijzonder ‘gezonde werkomgeving’

living lab techniek

Samen bouwen aan de toekomst zorgt voor heel veel nieuwe mogelijkheden, trots en innovaties

 

Living Labs

In de vele Living Labs zoals het nieuwe techniekgebouw van ROC Friese Poort in Drachten wordt multidisciplinair samengewerkt. Ook met het bedrijfsleven

Wat gebeurt er met de Python?

De oude rail belandt in de container. Zonde!

De Python, de legendarische rollercoaster van de Efteling, wordt afgebroken. Maar wat gebeurt er met de ionische loopings, de spiraal en de kurkentrekker?

Fans van de klassieke rollercoaster hoeven niet te treuren. De attractie wordt weer helemaal opnieuw opgebouwd, met nieuwe baandelen. Maar hoe leuk zou het zijn als het stalen Python frame verwerkt zou kunnen worden in jouw ontwerp?

Herbestemmen: van loods naar kantoor

IMD raadgevend ingenieurs

Het was een oude scheepsloods en nu is het een hyper modern kantoor

IMD Raadgevend Ingenieurs huist in een hypermodern kantoor aan de haven van Rotterdam. Maar daar ging een flinke verbouwing aan vooraf.

Pim Peters is een van de directeuren. Hij is een voorvechter van constructieve elementen die voor de tweede keer worden ingezet waaronder de toepassing van het eerste grootschalige 'donorskelet' bij de transformatie van winkelpanden aan de Hoogstraat in Rotterdam en het Hof van Cartesius in Utrecht. In het werk gestorte kantoorvloeren worden verzaagd tot “nieuwe prefab” wand- en vloerelementen.

Dak- en vloerconstructie zijn hergebruikt in het Hof van Cartesius

Hof van Cartesius

Hof van Cartesius in Utrecht is ook zo'n toonbeeld van herbegruik

IMD introduceerde het 'donorskelet' in 2012 en had daarmee de primeur als bouwer met tweedehands constructieve bouwmaterialen. De draagstructuur wordt in dat geval zó uit elkaar gehaald dat de onderdelen in andere gebouwen gebruikt kunnen worden.

Er is veel winst te behalen in de hoofddraagconstructie. Die bepaalt immers circa 60% van de MPG-belasting (Milieuprestatie gebouw) van het gebouw. Vooral de invloed van de constructieve vloeren is substantieel, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de benodigde vloerbalken en kolommen.

De invloed van de vloer op de draagconstructie en vice versa maakt het complex om op voorhand iets over de invloed van het bouwsysteem op de MPG te zeggen. Duidelijk is wel dat het donorskelet hier een belangrijke rol in kan spelen. Hiermee kan de milieulast tot maar liefst 75% worden gereduceerd!

CO2-opslag boven de grond

Hout is een voorbeeld van een biobased bouwmateriaal. Tijdens de groei nemen bomen CO2 op en als we zorgen voor verantwoorde aanplant is hout een van de beste bouwmaterialen die je kunt wensen. Dit filmpje illustreert de kracht van hout.

Wat is de winst van co-producties?

Winst van circulair bouwen

Winst van circulair bouwen in een co-productie

Wat bereiken we hiermee?

 • Nederlandse trots en een boost voor Nederlands vakmanschap, innovatiekracht en samenwerking waar het buitenland jaloers op wordt. De BBV Nederland zorgt voor een ongekende beleefdimensie, juist ook door de samenwerking binnen de drie sectoren.
 • De kosten zijn te delen en worden daardoor makkelijker aangevuld door fondsen van derden. En elke sector heeft voldoende gelegenheid om aan de jonkies hun verhaal te vertellen.

Ofwel zoals Thomas Rau het verwoordde:

We moeten hard voordenken zodat nadenken niet meer nodig is.

Heb jij ook zo'n idee als de BBV Nederland? Of wil je samen een project ontwikkelen? Neem dan contact met ons op.

Niet optimaliseren maar transformeren

Konra Buls onderwijscoordinator van het Mondriaan College: "En ... als je niveau 2 niet meeneemt, komt er van de hele bouwagenda niets terecht."

De wereld kan wel wat circulariteit gebruiken. Uit het Global Circularity Report blijkt dat ‘Slechts 9% van onze wereld circulair is.

Prachtige beleidsplannen maken leidt nog niet automatisch naar tot de verbeelding sprekende projecten.

En ondanks dat velen de mond vol hebben van het Nederlandse ondernemerschap - van ideeën business maken - blijkt toch vooral de conservatieve bouwsector de dienst te blijven uitmaken en is het voor het mkb erg moeilijk om op te schalen. 

Maar dat het anders kan en anders moet, daar vind je op deze pagina voorbeelden van. Zoals de BBV Nederland.

BBV Nederland

BBV NederlandDe BBV Nederland: Bouwen, Beleef & Vervoer Nederland

Het concept om sectoren te laten samenwerken om de in aantallen afnemende jeugd voor een baan in de techniek te interesseren.

Stel je voor

Aan de meest westelijke rand van de Tweede Maasvlakte in Rotterdam verrijst een overnachtingsdorp dat volledig met hergroeibare ofwel biobased bouwmaterialen wordt gebouwd. En door wie wordt dit dorp gebouwd? Natuurlijk door studenten. Ze bouwen de ontwerpen die bouwkundestudenten hebben ontworpen, uitgerekend en getest. Het mooie is dat ze er ook kunnen overnachten. 

De schoolleiding van elke lichting jonge bouwvakkers bepaalt of hun team direct naar de bouwlocatie reist of naar een van de opstapplaatsen ergens langs 's lands grote rivieren die in verbinding staan met de Nieuwe Waterweg.

Kiezen ze voor de laatste optie, dan worden ze ingescheept in - uiteraard met hergroeibare materialen - verbouwde binnenvaartschepen die worden bestuurd door ervaren schippers die worden bijgestaan door stagiaires (m/v) van toerisme-opleidingen. Buiten het schoolseizoen varen deze schepen ouderen en zieken op en neer de Nederlandse rivieren.

De BBV Nederland heeft een centrale planning en administratie die wordt bemenst door studenten logistiek.

 

Triple Helix - gezamenlijke visie op de toekomst

De uitdagingen waar we in de wereld voor staan zijn talrijk. Er is een enorme berg te verzetten. En ... we kunnen dit niet uitstellen. We moeten op stoom komen, we moeten snel op stoom komen om de problemen op te lossen

Luisteren

Jongeren verwonderen zich over het systeem waar we in zitten. En dat kunnen ze buitengewoon goed verwoorden. 

Vertrouwen is het allerbelangrijkste in de circulaire economie. Vertrouwen in elkaar, in het feit dat samenwerking meer oplevert dan ieder voor zich en dat we door gezamenlijk gebruik te maken van middelen, meer kunnen bereiken.

Samen

Maatschappelijke problemen zijn op te lossen door circulair te denken, te werken en door data te gebruiken. En werk samen in de realisatie.