ROC Midden Nederland, Nieuwegein

Kamers met Kansen Nieuwegein

Kamers met Kansen Nieuwegein

Het zijn maar drie studenten in Nieuwegein. En ze staan voor een gigantische uitdaging! Aan hen is gevraagd door de gemeenten Nieuwegein om een voormalig kantoorgebouw te herbestemmen naar ‘Kamers met Kansen’, een woonconcept waarbij jongeren, statushouders en mensen die bijvoorbeeld vanwege scheiding acuut woonruimte nodig hebben, tijdelijk kunnen wonen.

Het beschikbare budget voor binnen- en buitenruimten is € 25.000. Een beetje weinig maar dat heeft te maken dat het gebouw op termijn plaats moet maken voor nieuwbouw.

Een kantoorpand is natuurlijk geen woonpand. Er moet nogal wat aan het gebouw gebeuren om het gebouw vriendelijk en toegankelijk te maken voor de bewoners. Er wonen overigens al wel statushouders in. In totaal is er ruimte voor circa 200 personen.

Kamers met kansen

Kamers met Kansen biedt jongeren met problemen thuis, op school en/of werk een (nieuwe) kans. In een positieve omgeving en met individuele coaching gaan jongeren van 18 tot 25 jaar op zoek naar werk of een opleiding.

De huidige situatie

Het betreffende kantoorpand is Luifestede 42. Gebouwd in 1989 en bestemt als kantoorpand. Het pand heeft een totaal vloer oppervlak van 3.425 m2. Toen vluchtelingen Luifelstede introk werden er al aanpassingen gemaakt. Zo zijn er scheidingswanden toegevoegd om de kantoorruimtes geschikt te maken voor kamers.

Momenteel wonen er al Statushouders op de rechter helft en de bovenste etages van het gebouw.
Ook is dit het kantoor van Vluchtelingenwerk waar regelmatig gesprekken met statushouders worden gehouden en inburgeringslessen worden gegeven.

Aan ons studenten van het ROC MN college de taak om een ontwerp te maken voor de herinrichting van de begane grondvloer.

De nieuwe situatie

Ontwerp van het team uit Nieuwegein project Kamers met Kansen

Ontwerp van het team uit Nieuwegein project Kamers met Kansen

Het ontwerp voor de nieuwe situatie moest zo goedkoop mogelijk en zo circulair mogelijk. Ook moest er meer sfeer en een veiliger gevoel komen. Wij geloven dat met een meer open begane grondvloer overzicht te kunnen creëren. Zo hebben wij in het 3d model sommige wanden weggehaald en de pantry open gemaakt. Hier kunnen mensen die op gesprek komen prettiger wachten en iedereen kan zien dat er mensen zijn. In het kader van circulair heeft de nieuwe grote open ruimte een multifunctionele bestemming. Zo hebben wij scheidingswanden van bijvoorbeeld hergebruikte plafondbeplating.

  • De gesprekruimtes zijn niet zo geluiddicht. Hiervoor willen wij de bestaande systeemwanden hergebruiken die anders afval zouden worden.
  • Om meer licht te creëren kunnen buitenkozijnen van een gesloopt flatgebouw gebruikt worden.

Update van het team Nieuwegein

Stan Prins, een van de studenten van team Nieuwegein in een update:

“Het is een moeilijk project met veel uitdagingen. Voor is nu de uitdaging om binnen het budget op een duurzame manier te voldoen aan het programma van eisen. Maar … we zijn erin geslaagd een ontwerp te realiseren dat aansluit bij de eisen en wensen van de opdrachtgever. Op maandag 17 december presenteren we het ontwerp aan de gemeente en de Stichting Vluchtelingenwerk.

Planning

  • 17 december oplevering van de planning, begroting en de bijbehorende tekeningen aan de gemeente Nieuwegein en stichting Vluchtelingenwerk
    In deze producten hoeven we de kosten van de manuren niet mee te nemen, omdat leerlingen van het ROC Nieuwegein deze taak zouden kunnen uitvoeren.
  • Vanaf januari 2019 gaan andere studenten (andere niveau’s andere leerjaren) aan de slag met de uitvoering van het ontwerp zodat het pand echt geschikt wordt gemaakt voor bewoners en jongeren het als een warme omgeving beschouwen en een start van een nieuwe toekomst.

Voor het studententeam is dit project een groot leerproces. Geregeld moeten ze onze strategie en aanpak aanpassen omdat er nieuwe informatie bij komt.

De grootste uitdagingen

Voor hen zijn de grootste uitdagingen:

  • Duurzaam voor dit project
  • Duurzaam voor dit budget
  • Duurzaam voor dit tijdsbestek

Ze zijn erin geslaagd om de plannen op tafel te kunnen leggen waar zij met trots van kunnen zeggen dat ze hier aan hebben gewerkt en iets hebben betekend voor de toekomstige huisvesting van de medebewoners van Nieuwegein.

Studenten

Erik Gloukhov, Laura Kwakkenbos, Stan Prins