SMARTCirculair bijdrage aan de Sustainable Development Goals

Saskia van der Noord oproep aan studenten | Neem meer SDG-doelen mee in je ontwerp

193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben de agenda met duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2015 – 2030 vastgesteld. Deze agenda bestaat uit 17 Sustainable Development Goals. SMARTCirculair draagt rechtstreeks bij aan 10 van de 17 goals:

 • Goede gezondheid en welzijn (3)
  Bouwen met natuurlijke bouwmaterialen draagt direct bij aan goede gezondheid en welzijn. Niets luchtdicht/dampdicht maar ventilatie gebruik makend van natuurlijke materialen zonder chemische toevoegingen.
 • Kwaliteitsonderwijs (4)
  De hybride manier van onderwijs waarin studenten werken met echte opdrachtgevers aan opdrachten die in de toekomst ook echt gebouwd gaan worden zorgen voor een kwaliteitsimpuls op het hele onderwijs curriculum. Niet alleen de ‘harde’ factoren van de techniek maar vooral ook de ‘zachte’ factoren als communicatie, lef en samenwerken.
 • Schoon water en sanitair (6)
  Studententeams worden uitgedaagd om water in het circuit te houden en klimaatadaptief/natuurinclusief te ontwerpen.  Dat betekent dat ze nadenken over natuurlijke filters en optimaal waterhergebruik.
 • Betaalbare en duurzame energie (7)
  In de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge zorgen studententeams voor een energieneutraal of energieleverend ontwerp. In de SMARTCirculair Energie OntwerpChallenge is betaalbare duurzame energie het centrale thema. Teams worden expliciet gestimuleerd om met innovatieve oplossingen te komen om de energievoorziening nog groener en betaalbaarder te maken.
 • Waardig werk en economische groei(8)
  Omdat de teams nauw samenwerken met bedrijven en organisaties in de regio worden innovatiekansen en startup kansen eerder herkend en benut. Dit komt ten goede aan de (groene) economische groei in de regio
 • Industrie, innovatie en infrastructuur (9)
  De circulaire economie staat centraal in deze challenge. Dit levert innovatiekansen op voor de bouw- en infra. Talloze proeftuinen vanaf laten zien dat circulair bouwen mogelijk is en dat worden er in de toekomst alleen maar meer. Laten we ons niet weerhouden door aanbestedingsprocedures en garantie barrières maar lef tonen waar onze internationale partners alleen maar van kunnen dromen
 • Duurzame steden en gemeenschappen (11)
  Groene, circulaire steden en communities waar jaarlijks de CO2 footprint wordt teruggedrongen en meer ruimte komt voor de deeleconomie is een van de doelstellingen van SMARTCirculair waarin bewezen wordt dat het inmiddels geen utopie meer is, maar gewoon kan!
 • Klimaatactie (13)
  Hergroeibare (bouw)materialen die CO2 absorberen in plaats van uitstoten. Jongeren die beseffen dat zij de toekomst moeten en kunnen vormgeven en dat ook doen. Alleen het bewustwordingsproces is al voldoende om een transformatie van ongekende omvang in gang te zetten.
 • Leven op het land (15)
  Natuurinclusief en klimaatadaptief ontwerpen betekent dat studententeams meer groen in de bebouwde omgeving terugbrengen, hittestress terugdringen, water vasthouden en met nestkasten en holle stenen vogels, vleermuizen en insecten in de bebouwde omgeving terugbrengen.
 • Partnerschap om de doelen te bereiken (17)
  Wij kunnen het niet alleen. In SMARTCirculair werken onderwijs, ondernemers en overheden nauw samen. En dan niet alleen met het mbo. Er lopen besprekingen om HBO en WO aan te sluiten waarmee we niet alleen landelijk een podiumpositie in kunnen nemen maar ook internationaal de aandacht op onze zeer getalenteerde, professionele jonge talenten gaan richten

17 SDG Doelen