BraaksmaRoos | Circulaire herbestemmingen waar iedereen over praat

BraaksmaRoos Lochal Tilburg

Vanuit de herbestemmingsopgave kijkt BraaksmaRoos ook naar het verhaal achter een gebouw.

Braaksma & Roos Architectenbureau ontwerpt niet alleen de mooiste gebouwen. Nieuw en als herbestemming. De architecten hebben ook aandacht voor circulariteit en de cultuurhistorische waarde van het gebouw.

Tijdens de herbestemming wil het bureau de meerwaarde van het gebouw ontdekken en versterken. Een missie die naadloos aansluit bij de klimaatbijdrage van het bureau.

Nu zoemt Allard de Goeij in op een aantal herbestemmingsprojecten die het bureau heeft uitgevoerd en onder handen heeft. Rode draad: een iconische pand zo ontwikkelen dat het transformeert tot een broedplaats waar ontmoeting, samenwerking en creativiteit centraal staan.

Resultaat van de workshop

Deze workshop stelt herbestemming, visie en circulariteit nadrukkelijk aan de orde. Allard laat je nadenken over ontwerpen waaruit een duurzame en inspirerende leefomgeving ontstaat op het raakvlak van oud en nieuw. Hoe ga je te werk? Waar let je op? Waar moet het kloppen met jullie visie en hoe betrek je de omgeving erbij? Hoe veranker je blijvende flexibiliteit? Braaksma & Roos maakt bestaande gebouwen gereed voor de toekomst. Jij ook?

Erfgoed

Maar al te vaak blijken prachtige monumenten dode objecten. Gewaardeerd vanwege hun architectuur of cultuurhistorische waarde, maar zonder betekenis voor de buurt. Erfgoed kan niet zonder immateriële waarden – verhalen, herinneringen, anekdotes. Het is een wederkerige relatie, waarin een gebouw, het gebruik en de gebruikers elkaar betekenis verlenen, in een gedeelde geschiedenis.

Over Braaksma & Roos

In een wereld die continu in transitie is, zijn gebouwen meer dan alleen gebruiksvoorwerpen. Ze verbeelden onze manier van leven, ons idee van schoonheid, een onuitputtelijk streven naar vernieuwing. Ze veranderen mee met onze ontwikkelingen en onze ambities voor de toekomst. Elk gebouw heeft een verhaal.

Wij maken bestaande gebouwen gereed voor de toekomst en beginnen nooit met een schone lei. Onze uitdaging ligt in het vinden van een perfect fit waarbij het nieuwe programma en de bijzondere kwaliteiten van een gebouw in optimale balans zijn. In het ontwerpproces gaan wij op zoek naar heldere vormgeving en ambachtelijke materialen die de kracht van het bestaande gebouw versterken maar die ook een duidelijke eigen identiteit hebben, passend bij het nieuwe gebruik.

Alle workshops, masterclasses en experimenteerlabs