Werner Schouten waarschuwt voor klimaat kortzichtigheid

Werner Schouten Duurzame Dinsdag 2021

Geven de mensen die aan de knoppen zitten überhaupt iets om die toekomst?

Werner Schouten haalt hard uit naar politiek en bedrijfsleven: “De tirannie van het heden zegeviert terwijl de leefbare toekomst het onderspit delft”, zegt Schouten in zijn Duurzame Dinsdag toespraak 2021.

Jongeren steunen Klimaatakkoord niet

Lees meer

Registratie open | Energie OntwerpChallenge 2022

De registratie van de Energie OntwerpChallenge is open. Houden jullie van een uitdaging? Vinden jullie energie- en klimaat belangrijk? Laat dan zien wat je kunt en doe mee aan de Energie OntwerpChallenge 2022.

Ontwerp het energiesysteem van de toekomst

Onderzoeken, Ontwerpen, Bouwen, Pitchen, Stralen en … Doorontwikkelen!

De energietransitie moet nu echt van de grond komen. Grondstoffen en materialen moeten in de kringloop blijven en de reductie van CO2, stikstof, fijnstof en andere vervuilende stoffen moet nu eindelijk echt op gang komen. Het is menens. Urgenda stapt opnieuw naar de rechter om de staat te dwingen en Shell is gemaand om nu ook echt stappen te zetten.

We hebben een veelheid aan innovatieve energieoplossingen nodig en wie kunnen dat beter bedenken dan jij met je medestudenten?

Think it, design it, create it

Bedenk het energiesysteem van de toekomst waarmee we Nederland versnelt vergroenen en de wereld mooier maken

4 Uitdagingen

Kies uit een van de vier uitdagingen:

 1. Energie Opwekken
 2. Energie Opslag
 3. Energie Transport
 4. Smart Systems / Data

Bijvoorbeeld: bedenk een innovatieve oplossing voor de opslag van energie in snel groeiende regio’s als Havengebied Rotterdam, Brainport Eindhoven, Zaanstad, Utrecht.

In drie stappen naar de winst

 1. Met je team formuleer je een onderzoek- en/of ontwerpvraag die kan bijdragen aan (een deel van) de oplossing voor deze uitdaging. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we de efficiëntie van vraag en aanbod van energie verhogen?
 2. Vervolgens ga je met je team op zoek naar een mogelijk antwoord op je vraag. Je bedenkt nieuwe concepten, ontwikkelt prototypes of modellen en test ze aan de eisen van de praktijk.
 3. In de eindpresentatie leg je jouw oplossing uit aan het jurypanel onder leiding van Ruud Koornstra, en aan een panel van opdrachtgevers en toekomstige klanten.

Door het samenwerken met andere studenten, leer je het ‘probleem’ vanuit verschillende kanten benaderen. En je leert uitleggen wat de meerwaarde van jullie concept is. De samenwerking, het projectmanagement en alle communicatie hierom heen,

Hierdoor ontwikkel je naast vakgerichte kennis, tal van andere vaardigheden zoals onderzoeken, samenwerken, omgaan met onzekerheid, oplossingsgericht denken, organiseren en communiceren. Stuk voor stuk vaardigheden die je later nodig hebt. Welk beroep je ook kiest: van ondernemer tot specialist in een bedrijf. Deze vaardigheden laten de waarde van jouw kennis en expertise als engineer zien.

Ontwerpcriteria

 1. Creatief, inventief, vernieuwend
 2. Innovatie in techniek en opbrengst
 3. Bijdrage aan circulariteit en CO2 reductie
 4. Opschaalbaarheid en operationele toepassing

Investeer in je toekomst en in een klimaatbestendig Nederland!

De registratie is open

Doe mee aan de SMARTCirculair Energy OntwerpChallenge en …

 • Draag bij aan een groene wereld met voldoende betaalbare energie voor iedereen
 • Ontwikkel jezelf in een razend tempo
 • Profileer je binnen de energiesector
 • Breid je CV uit met een geweldige ervaring
 • Kom in contact met bedrijven en experts die je helpen met je conceptontwikkeling en met de doorontwikkeling van je product

 

Lees ook

Bijdrage aan SDG-Goals

Opdrachtgevers Circulaire Bouw/Infra gezocht voor SMARTCirculair studententeams

Innovatie in de bouw, winst voor de toekomst!

Opdrachtgevers gezocht: Exclusief aanbod voor klimaatpositieve bedrijven, organisaties en overheden die de inventiviteit van studenten bouwkunde/infra/elektro willen benutten voor hun ontwerpopgave voor een gebouw, infraproject of gebiedsontwikkeling.

De Bouw OntwerpChallenge staat garant voor klimaatvriendelijke, oogstrelende, circulaire ontwerpen voor bouw/infra en innovatieve energieconcepten

Honderden jonge talenten ontwerpen voor u de circulaire wereld van morgen. Uw ontwerpopdracht zorgt voor energie, gedrevenheid, bewustwording, een steile leercurve en professionaliteit. SMARTCirculair levert een kweekvijver aan talent waarvan u profiteert.

Dus … heeft u een ontwerpopdracht Nieuwbouw – Renovatie – Herbestemming voor een multidisciplinair studententeam bouw/infra dat graag willen deelnemen aan de Bouw OntwerpChallenge? Neem dan contact met ons op.

 

Lees meer

Data een van 4 thema’s van de Energie OntwerpChallenge

Buildings’ energy systems: Apps, smart systems, Smart Monitoring, Management & Control

Data zijn onontbeerlijk om de Energietransitie succesvol te realiseren. Daarom heeft SMARTCirculair Data als een van de vier thema’s in de Energie OntwerpChallenge benoemd. Deze 4 thema’s zijn vooral relevant voor studententeams die deelnemen aan de Energie OntwerpChallenge. 

Energie OntwerpChallenge Thema’s 2022

 1. Energie opwek
 2. Energie opslag
 3. Energie transport
 4. Data, smart systems en apps

Lees meer

Hellevoetsluis en CuraMare blij met oplevering Techniek College Rotterdam

Wethouder Peter Schop, gemeente Hellevoetsluis

De gemeente Hellevoetsluis bij monde van wethouder Peter Schop (ruimtelijke ordening) was onder de indruk van het circulaire woon/zorgcomplex dat studenten van het Techniek College Rotterdam hebben ontworpen voor de gemeente en zorgverlener CuraMare.

Lees meer

SMARTCirculair Badge voor studenten die eruit sprongen

SMARTCirculair deelt een badge uit aan studenten zie zich positief hebben onderscheiden tijdens de Energie OntwerpChallenge en tijdens de Bouw OntwerpChallenge. Docenten kunnen hiervoor studenten voordragen aan stichting SMARTCirculair.

We onderscheiden 3 badges:

 • Teamplayer
 • Skilled Topper
 • Master

 

Badge Team Player

Studenten die de badge Team Player verdienen hebben zich op de volgende punten positief onderscheiden:

 • samenwerken
 • creativiteif
 • innovatief denkvermogen
 • doorzettingskracht
 • verantwoordelijkheidsgevoel
 • enthousiasme
 • samen keuzerichtingen bedenken en afwegen
 • jij houdt de sfeer in het team en hakt knopen door

Badge Skilled Topper

Studenten die de badge Skilled Topper verdienen hebben zich op de volgende punten positief onderscheiden:

 • grondige kennis van techniek in de brede zin van het woord
 • denkt over de grenzen van het eigen vakgebied heen
 • werkt samen met andere disciplines
 • het beste resultaat staat voorop
 • vernieuwend
 • creatief
 • laat zich niet beperken door wat niet kan
 • denkt in oplossingen
 • nauwkeurig
 • communicatief

 Badge Master

Studenten die de badge Skilled Topper verdienen zijn de projectleiders, de managers van de toekomst. Zij hebben zich op de volgende punten positief onderscheiden:

 • geeft anderen de ruimte om het beste uit zichzelf te halen.
 • brengt je team tot grote hoogte
 • vind samenwerken, creativiteit, innovatie en resultaatgerichtheid vanzelfsprekend.
 • heeft managementvaardigheden
 • communicatie- en techniek skills
 • zorgt ervoor dat het team zich niet laat beperken door wat niet kan maar juist positief en constructief nadenkt over wat wel kan

Studenten met een badge tonen de inzet die nodig is om als jong professional bij te dragen aan een betere wereld. Zij zijn daarin een voorbeeld voor anderen en gaan het gesprek aan met de collega’s en managers van bedrijven waar ze stage lopen of (gaan) werken. Zij zorgen ervoor dat de circulaire bouw vanzelfsprekend wordt in Nederland waarmee we bijdragen aan het terugdringen van CO2 en stikstof, bouwen met gezonde, nagroeibare materialen en bouwmaterialen in de kringloop houden.

Toevoegen badge aan je LinkedIn profiel

De badge kan door de student toegevoegd worden aan zijn of haar LinkedIn profiel zodat het voor bedrijven en recruiters duidelijk is dat deze student zich positief heeft onderscheiden en een talentvolle kandidaat voor een functie is.

Lees ook

MBO studenten als vernieuwers

Studenten als vernieuwers

Landstede Harderwijk ontving een special Award voor hun circulaire en flexibel uit te breiden Re-Use Centrum voor gemeenten als vervanger van de milieustraat

MBO-studenten zijn de vernieuwers voor de toekomst. Zij presenteerde hun ontwerpen voor de gebouwde omgeving en letten daarbij vooral ook groene bouwmaterialen en een groene, biodiverse omgeving.

Arnhem bouwt circulair

Op 16 juni vond in Amersfoort de finale van de Bouw Ontwerp Challenge 2021 plaats voor mbo-studenten. Tien teams presenteerden hun project. Juryvoorzitter Ruud Koornstra reikte de hoofdprijs van 5.000 euro uit aan het team van Rijn IJssel Arnhem voor herbestemming van een kantoorpand, dat met ‘geoogste bouwmaterialen’ wordt getransformeerd tot een circulaire woon/werk-toren voor opdrachtgever provincie Gelderland.

Koornstra: “Wij denken dat dit project er gaat komen.”

Lees meer

Rijn IJssel studententeam ‘Circulair Delven’ wint SMARTCirculair triller 2021

Rijn IJssel studententeam ‘Circulair Delven’ wint SMARTCirculair triller 2021

De winnaarstitel kwam voor deze tweedejaars zo onverwachts dat ze tranen van blijdschap hadden.

Met hun ‘Circulair Delven’ project veroverden vier studenten van het Rijn IJssel in Arnhem veroveren op 16 juni de harten van de SMARTCirculair jury. Zij herbestemmen een jaren ’70 kantoorpand in het Bestuurskwartier in Arnhem naar wonen, werken en ontmoeten in opdracht van de provincie Gelderland.

Lees meer

16 juni 21 Finale SMARTCirculair 2021

Finale SMARTCirculair 2022

The Aesthetics team van Landstede Harderwijk won in 2020. Welk team gaat dit jaar met de hoofdprijs naar huis? Op 16 juni is de ontknoping

Het belooft een super spannende finale van de Bouw OntwerpChallenge van SMARTCirculair. Op woensdag 16 juni 2021 13.15 uur start de livestream. Tegen 17.00 uur zien we de ontknoping.

 

In de Bouw OntwerpChallenge strijden multidisciplinaire mbo-studententeams om het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende en circulaire ontwerp voor een opdracht van hun opdrachtgever!
Lees meer

Wat is er nodig om de energietransitie te versnellen?

Energietransitie

Ruud Koornstra in zijn documentaire ‘Het paradijs op Aarde begint in Nederland’

Ruud Koornstra: “Wij Nederlanders zijn de vernieuwers van de wereld, ons koude kikkerlandje heeft bij uitstek alles wat er nodig is voor een totale systeemverandering: geld, kennis, technologie en onze geografische ligging.”

Lees meer

Ledlamp is een vinding uit 1927

Ledlamp is een vinding uit 1927

Ledlamp is een vinding uit 1927

Sinds 2014 is de ledlamp doorgebroken maar de eerste uitvinding dateert al van 1927! Dit is de historie van de ledlamp.

Toen Edison in 1879 zijn elektrische verlichting in de vorm van gloeilampen presenteerde, was dat een revolutie. Edison kondigde aan dat elektrisch licht zo goedkoop zou worden, dat alleen de rijken nog een kaars zouden branden. In de twintigste eeuw was de dominantie van elektrisch licht onbetwist.

Lees meer

Multifunctionele daken

multifunctioneel dak

Wateropvang, pv, groen … alles is mogelijk op een multifunctioneel dak

Multifunctionele daken waarin ruimte is voor duurzaam bouwen, wateropvang, energieopwek en biodiversiteit, draagt bij aan de verduurzaming van de stad en is lekker klimaatadaptief.

Ontwerptool multifunctionele daken

Dexter Beumken is bezig met afstuderen voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Climate & Management aan de Haagse Hogeschool. Hij heeft een ontwerptool gemaakt waarmee je in de schetsontwerp-fase (SO) een gedetailleerde inschatting kan maken van de potentie en mogelijkheden van waterberging en PV op het dak.

Lees meer

Livestream Finale Bouw OntwerpChallenge

Kijk de livestream van de Bouw OntwerpChallenge 2021 terug en zie de weergaloze ontwerpen van studententeams in heel Nederland. De jury stond voor een zware beslissing want wie gaat er met de hoofdprijs naar huis? De ontknoping is terug te zien via deze link

Het was een onvergetelijke finale van de Bouw OntwerpChallenge 2021. Wat een bewogen jaar en wat zijn het kanjers, deze studenten die dwars door de Covid periode tot zulke prestaties in staat zijn! Lees meer

Nova studenten Beverwijk ontwerpen de toekomst

Nova studenten Beverwijk ontwerpen de toekomst

Studenten JDC Nova College Beverwijk gaan de uitdaging aan in de Bouw OntwerpChallenge van SMARTCirculair.

Lees meer

Pitch met humor en scoor beter

Humor in je pitch vergroot de gunfactor

Humor in je pitch vergroot de gunfactor

Als je een lach laat zien en met humor je verhaal vertelt, hou je vaak langer de aandacht vast. Van jury en publiek.

Ook een serieus verhaal mag soms onderbroken worden met luchtige humor. De SMARTCirculair jury kan dat als gaan ander. Maar jij kunt het ook leren. Lees meer

Friesland College wint de Energie OntwerpChallenge 2021 met verrassend energieconcept

Tycho en Jens zijn helemaal beduusd dat ze de hoofdprijs gewonnen hebben van de Energie OntwerpChallenge 2021

Dit is het winnend energieconcept. Met een windmolentje van recycled plastic dat als bouwpakket geleverd kan worden, wint studententeam D.O.N.E. de Energie OntwerpChallenge van Stichting SMARTCirculair.

 

Met hun prijs van 2500 euro ontwikkelt het studententeam hun energieconcept door om het vervolgens als bouwpakket te kunnen aanbieden aan NGO’s als het Rode Kruis en Oxfam Novib. Bekijk de video (in het Fries)

Lees meer

Fleur wint met de Human Battery de Energie OntwerpChallenge voor scholieren

Fleur wint 250,- met haar Human Battery

Fleur (13) won vrijdag 30 april de Energy OntwerpChallenge voor scholieren met haar ‘Human Battery’. Zij heeft een slim concept ontwikkeld waarmee iedereen die beweegt zijn of haar eigen energie opwekt en daarmee een ledje laat branden. De Human Battery is de kans om iedereen ook na zonsondergang veilig buiten te laten sporten.

Fleur Schrama wint € 250,-

Lees meer

Jaime de Bourbon de Parme volgt Marcel Beukeboom op als Klimaatgezant

Jaime de Bourbon de Parme start aanstaande zomer als Klimaatgezant en zal namens de gehele Rijksoverheid mede de internationale klimaatdiplomatie gaan uitvoeren. Hij volgt hiermee Marcel Beukeboom op.

Jaime de Bourbon de Parme start aanstaande zomer als Klimaatgezant en zal namens de gehele Rijksoverheid mede de internationale klimaatdiplomatie gaan uitvoeren. Hij volgt hiermee Marcel Beukeboom op.

De Bourbon de Parma

J.B. (Jaime) de Bourbon de Parme is zoon van prinses Irene en dus lid van het Koninklijk Huis. Dat helpt. Zeker in internationale kringen. Hij is werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en is op dit moment gedetacheerd bij het UNHCR in Genève. Hij vervulde diverse functies in binnen- en buitenland, zoals ambassadeur bij de Heilige Stoel in Vaticaanstad en als Speciaal Gezant Natuurlijke Hulpbronnen.

Lees meer

Studenten Scalda ontwerpen circulair bezoekerscentrum: een luchtkasteel in de Oosterschelde

Het ontwerp van Scalda studenten voor een bezoekerscentrum van het Nationaal Park Oosterschelde is een architectonisch waagstuk

NEELTJE JANS – Drie houten torens vlakbij de Oosterscheldekering, waarvan er twee met hun voeten in het water staan. Het ontwerp van Scalda-studenten voor een bezoekerscentrum van het Nationaal Park Oosterschelde is niet alleen een architectonisch waagstuk, de torens zijn ook volledig te recyclen. Toch zal het voorlopig een luchtkasteel blijven.

Scalda in het nieuws: PZC 20 april 2021

Lees meer

Technova studenten ontdekken de circulaire bouw

2021 Technova Team

Bouwkundedocent Johan van der Made is trots op zijn studenten die deelnemen aan de ontwerpopdracht voor SMARTCirculair.

Achttien Technova bouwkunde studenten uit Ede nemen deel aan de nationale ontwerpwedstrijd SMARTCirculair. Een ontdekkingstocht vol vormen, materialen, constructies en eisen van de opdrachtgever.

De ontwerpopdracht voor de Technova studenten liegt er niet om: ontwerp voor opdrachtgever BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling een kantoor en een parkeergarage van de toekomst voor het World Food Center Ede. Op het terrein van de voormalige Mauritskazerne wordt op termijn ‘dé food-ontmoetingsplek in Nederland’ gebouwd, waar foodbedrijven en foodorganisaties, bezoekers, wonen en werken bijeenkomen. Het ontwerp moet CO2-vriendelijk, spraakmakend, vernieuwend, duurzaam en circulair zijn.

‘De studenten zijn enorm gemotiveerd, maar vinden het ook spannend, want de lat ligt hoog’, vertelt Johan van der Made, docent Bouwkunde bij het Technova. ‘De wedstrijd is voor ons belangrijk om circulair gedachtengoed te laten ‘landen’ binnen de opleiding en bij de studenten. Tevens biedt de wedstrijd ons de mogelijkheid relaties aan te knopen met bedrijven die vooroplopen in duurzame bouwconcepten.’

Lijn aanbrengen en inspiratie opdoen

De studenten verdeeld over drie teams gingen in januari van start. Twee teams ontwerpen een kantoor van de toekomst, het derde team een parkeergarage van de toekomst. Beginnen is moeilijk voor de studenten. Er liggen veel eisen. De kunst is daar lijn in aan te brengen.

Twee teams zijn bezig met het ontwerp van ‘Het kantoor van de toekomst

Energie uit daglicht

Teamcaptain Joey Storteboom en zijn team ontwerpen een kantoor van de toekomst. ‘We zijn om te beginnen de locatie gaan bekijken en hebben alle documenten doorgespit om eruit te halen wat belangrijk is. Daarna hebben we uitgezocht welke materialen ecologische verantwoord zijn en waarom. Dat was veel werk. Ook zijn we op internet andere projecten gaan bekijken. Zo zijn we samen tot een ontwerp gekomen van een glazen koepel van pv-glas, die energie uit zonlicht haalt. Een echte eye-catcher.’

Link met de historie van het pand

Ook Stan van Ginkel en zijn team ontwerpen een kantoor van de toekomst. ‘We kiezen voor een modern ontwerp met historische vormelementen, die herinneren aan de kazerne. Een gebouw dat een verhaal vertelt over toen en nu. Ons ontwerp combineert rechte en ronde vormen. In de binnenruimte werken we met glas en staal, de buitenkant bestaat uit glas en duurzaam hout uit Nederland, België of Duitsland. Verantwoord hout van zo dicht mogelijk bij de bouwlocatie. We gaan uit van naturel kleuren. Voor het hout is dat bruin en grijs. Voor het staal moeten we nog een keuze maken.’

Parkeergarage in vorm van achthoek

Dieuwke Tollenaar is captain van het Technova team dat een parkeergarage van de toekomst ontwerpt. ‘We hebben alle eisen op een rij gezet en daar elementen aan toegevoegd, zoals ruimte voor fietsen en laadpalen voor auto’s en fietsen. En we zijn inspiratie gaan opdoen op internet, daardoor is de vorm van ons ontwerp anders geworden.

We hadden een cilindervorm bedacht, maar zijn uitgekomen op een achthoek, vanwege de stabiliteit van de constructie en de hoeveelheid voertuigen die je er kunt parkeren. Onze constructie bestaat uit een houten skelet en gevels van biobased materialen met groen en een groen dak met zonnepanelen.’

3D impressie

De teams hebben inmiddels een ‘massamodel’ gemaakt dat de ruimtelijke omvang en contouren weergeeft, of een 3D impressie. De uitdaging is te voorkomen dat een model alsnog constructief niet mogelijk is. Onlangs heeft elk team zijn ontwerp gepresenteerd bij de gemeente, een architect en vertegenwoordigers van BPD. Met de feedback gaan ze hun model verder ‘finetunen’.

Johan van der Made: ‘Bij de ontwerpopdracht komen de studenten in aanraking met eisen, zoals die ook in de echte bouwpraktijk worden gesteld. Daarbij moet je met veel factoren rekening houden en zo ontwerpen dat je gaandeweg zaken kunt aanpassen zonder dat je opnieuw moet beginnen. Bovendien moeten ze als team tot een resultaat komen, dus goed overleggen is belangrijk.’

Eind mei worden de drie ontwerpmodellen beoordeeld. Van de drie teams van Technova College neemt er één deel aan de landelijke finale op 16 juni, waar een jury van experts een winnaar zal kiezen.

Technova docent Johan van der Made

‘Of we winnen of niet, de ontwerpen van onze teams worden door de gemeente en BPD meegenomen in hun afweging voor een uiteindelijk ontwerp. Sommige elementen zien we dus straks misschien terug’, aldus Johan van der Made. ‘En de studenten hebben op een unieke manier ervaren wat het is nieuwe kennis en inzichten te verwerven en in teamverband praktisch vorm te geven.’

Lees ook

Waterstofcentrale in Waterstofwijk Hoogeveen

Hoogeveen krijgt ook een ‘waterstofwijk’. Studenten van het Alfa College maken het ontwerpplan en Terra studenten zorgen voor een natuurinclusieve wijk

Een nieuwbouwwijk in Hoogeveen krijgt de eerste waterstofcentrale die de wijk van energie gaat voorzien. Alfa- en Terra Studenten gaan zich daarover buigen om in juni een geweldig ontwerp te kunnen presenteren aan gemeente en bedrijven. Maar waterstof, waar hebben we het dan over?

Waterstof is het meest voorkomend element in het universum, de brandstof van de zon en het ‘nieuwe aardgas’. Zo wordt ons vaak voorgehouden. Hoewel waterstof overal om ons heen aanwezig is, kost het energie om waterstof in pure vorm ter beschikking te krijgen. Dit afgeleide karakter nuanceert de rol van waterstof in het energie- en warmte systeem en vraagt om een andere manier van denken over waterstof in de bebouwde omgeving ten opzichte van aardgas.

Nedstack heeft met dit perspectief in gedachten het Energie-erf ontwikkeld; een concept voor waterstof als ‘aardgasvrije oplossing’ op wijkniveau. Een concept waarbij alle krachten van waterstof worden benut in balans met andere duurzame energieoplossingen. Lees meer

Hackaton Friesland College zorgt voor mooie Energieconcepten

Tijdens de Hackaton deden de studententeams een brainstorm om ideeën te genereren en te filteren

De Hackaton die het Friesland College op 2 februari organiseerde, leverde mooie energieconcepten op die nu doorontwikkeld worden voor de Energie OntwerpChallenge. Vijf studentengroepen, multidisciplinair van samenstelling, brainstormden over het energiesysteem van de toekomst. De hackaton startte om 9 uur s’morgens en om 21.00 uur waren de studenten klaar. Moe maar voldaan.

De hackaton had haar debuut bij het Friesland College. De organisatie was perfect dankzij de voortreffelijke hosting van docenten Peter van der Geest en Margriet Wiersma die hiermee uiting gaven aan het Excellentieprogramma van het Friesland College. Na de kick off kwamen de teams bij elkaar en werden regelmatig gevoed met gastlessen en masterclasses variërend van energiedragers tot een energizer waarin studenten in beweging gebracht werden waardoor ze weer een paar uur verder konden.

Conceptontwikkeling

Tanja Nolten vertelde over de wedstrijdcriteria, de planning en prijzen van de challenge. En tussen 19.– en 21.00 uur was ze gevraagd als jurylid om de beste concepten eruit te pikken. Dat viel nog niet mee want de hackaton leverde veel mooie concepten. Gelukkig konden er een paar ideeën worden samengevoegd waardoor alle concepten door ontwikkeld gaan worden.

Hackaton opbrengst

 1. Ronddraaiende ventilatoren waaraan een spoel met adapter die voor voldoende energie zorgen om kleine apparatuur te laten werken maar ook complete huizen van licht te kunnen voorzien
 2. Een energie opwekkende snelweg met het Peltierelement. Leidingen onder het asfalt worden gebruikt als energie buffervat
 3. Een magneetcilinder die als dynamo energie opwekt
 4. Een magneetauto / energie opwekkende wegen, afgeleid van de speelgoed racebaan
 5. Een combinatie van lichtgevende zeevond, chemie en windenergie

Deze eerste hackaton, georganiseerd in het kader van de week van de circulaire economie, smaakt naar meer. Studenten waren erg positief over de dag en de opbrengst is voortreffelijk in zo’n korte tijd.

Lees ook

Houtbouw | Kies je voor CLT of voor HSB?

bouwen met FSC hout

bouwen met FSC houtmaterialen

De voordelen van houtbouw beginnen steeds meer door te dringen. Een goede, klimaatvriendelijke en gezonde keuze. Maar welke vorm van houtbouw kies je?

HSB is een afkorting voor houtskeletbouw, ‘timber frame construction’ in het Engels. Waar CLT pas de laatste decennia op grote schaal wordt toegepast bouwt de mens als eeuwenlang met HSB in allerlei vormen. Lees meer

Klimaatdoelen | Loopt Nederland op schema?

Er moeten miljoenen extra naar klimaatmaatregelen waarschuwen wetenschappers

Hoe zit het met de Nederlandse klimaatdoelen nu alle aandacht naar de Covid pandemie gaat? Hoe ver zijn we en wat adviseren wetenschappers in hun klimaatconvenant van 15 januari 2021?

In 2020 moest de regering 25% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving lag de regering in oktober nog niet op koers, maar werd de Staat wel geholpen door de corona-pandemie. Meer thuis werken betekent immers minder vervoersbewegingen en dus minder CO2-uitstoot. Lees meer

Video lifestream van de Kick Off Energie OntwerpChallenge beschikbaar

Sam legt de Sappentrapper uit aan presentator Maarten van der Velden

Wil je de video van de Kick Off lifestream terugkijken? Dat kan via de website en het SMARTCirculair Youtube kanaal.

Via de lifestream zie je verschillende interpretaties van energie. Van energie uit beweging via de Sappentrapper waar Sam de heerlijkste smooties mee mixte tot energie opgewekt door magneten. Lees meer