Noordelijke mbo’s van start met Leerlijn Biobased Bouwen

‘Leerlijn circulair bouwen met biobased materialen, van plant tot pand’. Dat is de naam van de nieuwe landelijke leerlijn voor mbo, hbo en bedrijven die na de zomer van start gaat in het Noorden.

 

De drie mbo-scholen die gezamenlijk het zogeheten DNA-verband vormen: Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college, zijn enthousiaste participanten.

Leerlijn Biobased Bouwen

De leerlijn wordt ontwikkeld door Stichting SMARTCirculair, naar aanleiding van een gesprek dat Tanja Nolten, bestuurder van de stichting, had met Alco Otten en Francisco Navarro.

Otten is docent bouwkunde aan het Alfa-college en betrokken bij verschillende duurzaamheidsprojecten van de school. Navarro is docent architectuur en circulaire economie bij Deltion College.

‘We zaten te brainstormen over mogelijkheden om studenten, zij-instromers en vakmensen te laten zien hoe biobased bouwmaterialen bijdragen aan de circulaire bouweconomie en wat de impact daarvan is’, zegt Alco Otten. ‘Dit heeft geleid tot een opdracht aan stichting SMARTCirculair om een leerlijn te ontwikkelen die het mogelijk maakt om ontwerpen en bouwen met biobased bouwmaterialen te professionaliseren. We bieden in het nieuwe schooljaar alvast de eerste lessen aan.

Van Plant tot Pand

Ook op het Drenthe College gaat de leerlijn in het nieuwe schooljaar van start. Dit regionale opleidingscentrum heeft tegen die tijd door de fusie met het Terra College op 1 augustus en gaat DC Terra heten. De groenopleidingen van het huidige Terra College worden meteen betrokken bij de nieuwe leerlijn, want die heeft niet voor niets de theater ‘van plant tot pand’ gekregen.

Hele levenscyclus

Ingrid Kerdijk, opleidingsmanager bouw en ICT van het Drenthe College:

‘De lesstof behandelt de hele levenscyclus van de plant: van het kweken en het verwerken tot bouwmaterialen tot het ontwerpen en bouwen met biobased materialen en de mogelijkheid om deze bouwmaterialen op den duur na sloop opnieuw te kunnen gebruiken als grondstof. Het is mogelijk om deze kringloop te sluiten. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Studenten hebben recht op de kennis van circulair bouwen met biobased bouwmaterialen omdat ze er tijdens hun stage of werk mee te maken krijgen en ze dankzij die kennis kunnen bijdragen aan de circulaire economie.’

De nieuwe leerlijn is geschikt voor mbo voltijd opleidingen Bouw en Techniek, mbo zij-instroom, Levenslang Ontwikkelen (mbo, hbo en post-hbo), HBO Bouwkunde en de HBO Lerarenopleiding Techniek en Gebouwde Omgeving.

Ongekende samenwerking mbo-hbo

Naast de mbo’s Alfa, Drenthe College, Firda, Noorderpoort, Landstede en Deltion zijn ook de HBO’s NHL Stenden, Hanze Hogeschool, Windesheim, Saxion en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Vrij toegankelijk voor heel Nederland

Alco Otten: ‘Samen met Francisco Navarro schrijf ik lesmateriaal en onderwijsinstellingen in het hele land lezen mee. Hun feedback is voor ons zeer waardevol en ze geven aan geïnteresseerd te zijn in het overnemen van de leerlijn, zodat deze op den duur landelijk aangeboden kan worden. De kennis die we voor deze leerlijn verzamelen is via een database voor alle mbo’s beschikbaar.

De Leerlijn is vrij toegankelijk

De samenwerkende partijen vinden het belangrijk dat er een doorlopende leerlijn ontstaat waardoor mbo-studenten op een natuurlijke manier door kunnen leren op het hbo en in sommige gevallen vrijstelling kunnen krijgen om een vervolgopleiding versneld af te kunnen ronden.

Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort, Firda, Deltion, Landstede mbo, Hanze Hogeschool, Windesheim college, HAN, Saxion … MBO en HBO werken samen in de Leerlijn en Kennisbank Biobased Bouwen

 

Wachten op vervolgfinanciering

Vanwege technologische ontwikkelingen is het belangrijk om de doorontwikkeling van de leerlijn te kunnen borgen. Daar is het tweede deel van de financiering voor nodig. De financiering voor 2025 die uit de tweede tranche klimaatgelden die door de gezamenlijke ministeries aan Building Balance is toegezegd.

Bouwen met biobased materialen is nu nog een niche maar wordt in de toekomst steeds belangrijker. We willen als onderwijsinstellingen niet afwachten maar alvast beginnen met het voorbereiden van toekomstige en huidige vakmensen op het toepassen van deze meteriale3n. Gelukkig zijn er al pioniers in de bouwwereld die niet alleen gebruikmaken van biobased bouwmaterialen maar ook studenten de kans geven om hiermee ervaring op te doen.

Contact

  • Stg. SMARTCirculair
  • Tanja Nolten
  • tanja@smartcirculair.com
  • KLIK HIER voor de Leerlijn & Kennisbank ontwikkelingen Biobased Bouwen