Zwolle schakelt over naar Biobased Bouwen

Landstede studenten maakten een ontwerp voor de renovatie/uitbreiding naar een brede school voor de gemeente Zwolle (2022)

De gemeente Zwolle heeft haar circulaire ambities vastgelegd in een visiedocument. Onderdeel daarvan is de Bouweconomie die steeds meer richting biobased gaat.

Deze groene transformatie van plant tot pand wordt door Zwolle gestimuleerd. Dit betekent dat Zwolle streeft naar 70% biobased bouwmaterialen toepassingen in de bouw in 2050.

Het Nieuwe Normaal

Zwolle geeft richting aan de zo nodige transformatie in de bouwketen door ‘Het Nieuwe Normaal‘ (HNN) van Cirkelstad te omarmen als afwegingskader bij gebiedsontwikkeling en bouw.

Het Nieuwe Normaal is een standaard met haalbare én ambitieuze prestaties voor circulair bouwen, ondermeer op het thema van biobased bouwen. HNN is tot stand gekomen in dialoog tussen partijen uit de bouwketen en getoetst binnen bouwprojecten. Daardoor is er bij ketenpartners een breed draagvlak voor deze standaard.

Er zijn raamwerken ontwikkeld voor gebouw, gebied en infra. Deze driedeling zal ook in het uitvoeringsprogramma terugkomen.

  • Door HNN te gebruiken, ontstaat een eenduidige taal voor circulair bouwen.
  • De standaarden zijn continu in ontwikkeling en worden periodiek bijgesteld op basis van ervaringen (evaluaties) uit de praktijk (projecten).
  • Deze gezamenlijke taal kan gebruikt worden bij aanbestedingen en ontwikkelingen om te bepalen op welke aspecten van circulair bouwen welke eisen en doelen worden gesteld.
  • De standaarden van HNN worden ondersteund door het ministerie van I&W en lopen vooruit op de te verwachten landelijke regelgeving

De gemeente Zwolle sorteert dus al voor op landelijke regelgeving waardoor de keuzes die gemaakt gaan worden, meer toekomstbestendig zijn.

Zwolle: Bij voorkeur gebruiken we ook procesinterventies zoals het BECK-ambitieweb (Biodiversiteit, Energie, Circulariteit en Klimaat) om op projectniveau te zoeken naar de hoogst haalbare invulling van circulair bouwen in integrale afweging met de andere duurzaamheidsthema’s.

Biobased en natuurinclusief bouwen Nieuwe Veemarkt Zwolle

In de transitie naar een circulaire bouweconomie gaat in toenemende mate de materiaalbehoefte van bouwprojecten ingevuld worden met biobased materialen. In alle waarschijnlijkheid tot zo’n 70% van de totale materiaalbehoefte in 2050. Ook leggen biobased materialen CO2 vast in gebouwen en dragen we daarmee actief bij aan het terugdringen van broeikasgassen en derhalve klimaatverandering. Zwolle deed de nodige ervaring op in het loopbrug project ‘De Passerelle’ en bij ‘De Nieuwe Veemarkthallen‘. En zullen deze kennis gebruiken om de toepassing van biobased materialen op te schalen.

Lees meer