Circulair Bouwen | auditmodel

Auditmodel Cirkelstad Circulair Bouwen ‘Het nieuwe normaal’

Cirkelstad presenteert een auditmodel waarmee 100+ projecten van de deelnemers geaudit worden. De auditrapporten bieden inzicht en lering op projectniveau, op programmaniveau bieden zij een database op basis waarvan we kunnen stellen wat circulair bouwen is en welk niveau behaald kan worden: Het nieuwe normaal.

Auditmodel link

Je kunt het auditmodel online invullen op https://audittool.cirkelstad.nl

Het auditmodel heeft twee doelen:

 1. Ten eerste er achter te komen wat we verstaan onder circulair bouwen. Welke thema’s spelen een rol wil je daadwerkelijk circulair kunnen bouwen.
 2. En ten tweede wat de impact is op het project en de organisatie wil je op deze thema’s gaan scoren.

Het auditmodel heeft de volgende vijf clusters:

 1. Materialen
  • Circulair materiaal
  • Circulair ontwerp
  • Milieu-impact
  • Giftige materialen
 2. Energie
  • Energievraag beperken
  • Gebruik duurzame energie
  • Uitwisseling en opslag van energie
 3. Water
  • Watervraag beperken
  • Gebruik regen- en grijswater
 4. Sociaal
  • Werkgelegenheid
  • SROI
  • Management
 5. Proces
  • Financieel
  • Juridisch

Excellent niveau

Het nieuwe normaal geeft daarmee een minimale grens aan voor circulair bouwen.

Bekijk de video

De norm: materialen
In de norm voor ‘Het Nieuwe Normaal’ wordt de nadruk gelegd op de materialen: daar is nog veel ontwikkeling nodig en veel winst te halen. Daarbij zijn acht indicatoren uitgewerkt, van de MPG en toxiciteit tot indelingsflexibiliteit en losmaakbaarheid. De uitkomsten worden vertaald naar twee prestatieniveaus:

 • Het Nieuwe Normaal: een niveau op ieder aspect dat goed haalbaar moet zijn voor de gehele markt;
 • Het Nieuwe Normaal Excellent: een niveau op ieder aspect dat haalbaar moet zijn voor projecten met een hoge ambitie.

De audittool helpt je om per thema je score in te vullen en met bijbehorende validatie methoden je score te onderbouwen. Wellicht nog veel belangrijker is het gesprek dat ontstaat op basis van de audit. Waar heb je al wel en waar heb je nog niet over nagedacht?

Binnen de gebouwde omgeving maken we onderscheid tussen de domeinen ‘Gebied’, ‘Infra’, ‘Utiliteit en ‘Wonen’. De thema’s zijn vervolgens geclusterd naar stofstromen (materialen, energie en water), inclusiviteit en management.

Downloads en links

Lees ook

Summary
Title
Circulair bouwen - Auditmodel