SMARTCirculair Toolkit – Natuurinclusief en Klimaatadaptief Bouwen

Als je natuurinclusief bouwt heb je gelijk een belangrijk deel van klimaatadaptief bouwen te pakken. Het overlapt elkaar. Met natuurinclusief bouwen breng je de natuur terug in de gebouwde omgeving en dat is goed voor onze gezondheid want we vinden het gezellig om jonge vogeltjes, vleermuizen en eekhoorns te zien.

Maar groen op, aan en rond gebouwen zorgt er ook voor dat:

 • De temperatuur in de stad getemperd wordt
 • Water vastgehouden wordt (belangrijk bij hevige regenbuiten)
 • Vogels, vleermuizen, eekhoorns etc een nest kunnen maken
  Zo worden zwaluwen (en vleermuizen) met holle stenen naar Sleeuwijk gelokt om daar de jaarlijkse muggenplaag te beteugelen
natuurinclusief bouwen

Met deze nestkastjes komen de mussen terug in de stad

Checklist Groen Bouwen

Met de Checklist Groen Bouwen kan iedere bouwonderneming, architect of projectontwikkelaar zijn projecten en ontwerpen natuurvriendelijker maken. Het gaat dan niet alleen om nestmogelijkheden en insectenhotels. Je kunt ook denken aan groene gevels, een groen dak en over de inrichting van de buitenruimte.

Klik hier om naar de checklist te gaan

Femke Jochems van de Vogelbescherming

“Ik zie natuurinclusief bouwen als het integraal meenemen van natuur in je plannen en ontwerpen op de schaal en manier die bij het plan past. Niet alles kan overal, maar overal kan wel iets. En zo geef je niet alleen ruimte aan vogels en vleermuizen, maar ook een gezondere leefomgeving voor mensen. De aanwezige vogels en vleermuizen laat gewoon zien dat je een gezonde leefomgeving hebt weggezet.”

Groen/blauwe daken

Slim ingerichte groene daken hebben voordelen:

 • ze houden gebouwen koeler, produceren energie, reduceren geluid binnen en buiten, vangen fijnstof af en houden regenwater vast
 • een groen dak gaat twee keer zo lang mee en kan de natuurwaarde versterken

Multifunctionele daken zijn de opvolgers van traditionele sedumdaken. Hiermee transformeren we de gebouwde omgeving tot een gezonde en groene leefomgeving.

polderdak

Deze groene daktuin en fungeert tegelijkertijd als dynamische waterberging

 

Waterdaken

 • houden hemelwater vast en voeren vertraagd af, o.a. met dynamische sturing
 • minder piekbelasting voor riool en op straat

Natuurdaken

 • Bieden nestgelegenheid en voedsel aan bijen, vlinders en vogels
 • Hoge vegetatie zorgt voor zuivering van de lucht

Sociale daken

 • Zorgen voor meer gebruiksruimte

Energiedaken

 • Verkoelen met 75% besparing op airco-kosten
 • Verkoelen buiten circa 4 graden tijdens een hittegolf
 • Geven 10% meer rendement aan zonnepanelen

En een combinatie van dit soort daken is natuurlijk ook mogelijk. Bouwen waarbij we de natuur terugbrengen naar de stad is belangrijk. Het levert een bijdrage aan:

 • Een prettige leefomgeving
 • De mogelijkheden voor natuurbeleving in de stad
 • Het welzijn van mensen en dieren

Wil je een overzicht van alle mogelijkheden. Kijk dan op:

(met dank aan Irene Mulder, gemeente Den Haag).

Overstromingen

De kans op extreme buien neemt toe en de jaarlijkse neerslag ook. Daarom zijn er tegenwoordig kaarten beschikbaar die aangeven waar de grootste wateroverlast verwacht wordt. We moeten dus proberen knelpunten op te lossen door eerst water vast te houden, dan te bergen en dan af te voeren. Dan kan o.a. door:

 • Waterbassins te maken in parkachtige omgevingen
 • Buffermogelijkheden te maken, Op daken, onder de bestrating etc. Klik op de mogelijkheden van Aquaflow, een Nederlands bedrijf
 • Riolering en open water te creëren

Dit water kan dan weer worden hergebruikt voor toiletten en het besproeien van planten etc.

Hittestress

In stadscentra kan het wel 7 graden warmer zijn dan in parken en het platte land. Dat komt door de hoeveelheid stenen, beton, asfalt en betume daken die de warmte vasthouden. Dat we de opwarming enigszins in de hand houden is belangrijk voor de volksgezondheid. Denk aan:

 • Geen zwarte bitumendaken meer maar groene daken en gevels
  Ook nog goed omdat het water vasthoud en fijnstof en CO2 opneemt
 • Schaduw creëren
 • Stromend water in en om gebouwen
 • Groene tuinen en straatbeplanting zoals bomen

Tips voor het aanleggen van een groendak

A greenroof with bees for a sustainable future

Een groendak waar bijen zich tegoed kunnen doen

Klik hier voor de pdf ‘Tips voor het aanleggen van een groen dak. 

 

Systemen voor gebruik regenwater en hergebruik afvalwater

Sustainable infrastructure, climate change, water crisis, drought, floods

Waterhergebruik kun je ook speels gebruiken

Wateropvang wordt belangrijker naarmate het klimaat meer verandert. Het is nu half juli 2018 en er is de afgelopen drie maanden nauwelijks regen gevallen.

En als het regent lijkt het wel een tropische moesson en kan het rioleringssysteem het niet aan met als gevolg overstromingen.

Dus moeten we slimmer met water omgaan. Opvangen als er heel veel valt en zoveel mogelijk water hergebruiken.

Lees hier alles over:

 • Wateropvang
 • Waterhergebruik
 • Filteringsystemen
 • Ontwerpen met oog voor de natuur
 • Definities
  • Grijs Water
  • Zwart Water

Inspiratie

Onderhoud kun je regelen

Video

Intelligente waterberging

Mensen worden meer en meer omringd door intelligente apparaten en raken gewend aan de beschikbare informatie. Dat willen we ook in ons werk. Met als gevolg dat we water bergingen slim gaan maken. Met Aquaflow Flowfacts is dat nu al eenvoudig en betaalbaar. Deze maand hebben de gemeenten Elburg, Goirle en Delft de stap gezet naar slimme berging.

Flowfacts maakt de waterberging intelligent met eenvoudige montage in een putje.

 

Het BREEAM Vleermuizenhotel

vleermuizenhotel

in juni 2018 presenteerde Reno Hofman, student aan het Friesland College zijn ontwerp van het vleermuizenhotel aan zijn opdrachtgever, de gemeente Ooststellingwerf. Een van de eisen was dat het ‘gebouw’ moest voldoen aan de BREAAM-eisen.

Reno maakt in zijn ontwerp gebruik van (gebruikte) rioolbuizen met een diameter van 2 meter met een naadopening in de Meranti houten ronde deur van circa 5 cm dik zodat de vleermuizen naar binnen en buiten kunnen. Door geperforeerde bakstenen in de rioolbuis te bevestigen, kunnen vleermuizen hun nesten bouwen. Plaats je de rioolbuis onder een talud dan is het daar lekker rustig, donker en vochtig dus een perfect Vleermuizenhotel.

Volgens het onderzoek dat Reno uitvoerde blijkt dat de meest geschikte oriëntatie voor een vleermuizenhotel een zuid- of westgevel. De begroting bleef ruim binnen het budget en voldeed aan het volledige plan van eisen van de opdrachtgever. Een mooi voorbeeld van natuurINCLUSIEF bouwen!

Contact

Reno Hofman
renogow@gmail.com