Help, we maken een gebiedsontwerp maar er zitten Vleermuizen

Vleermuizen

Het kan zo maar zo zijn dat je het hele jaar niets aantreft en dat er in de paarperiode vleermuizen in de spouwmuren zitten en dan is het gebouw zwaar beschermd!

Masterclass Biodiverse gebiedsinrichting met ruimte voor flora en fauna zoals vleermuizen

De masterclass is verzorgd door Adviesbureau E.C.O. Logisch. Met dank aan Jeroen Koorevaar en Jan Visser van Horizon College, Heerhugowaard

Het studententeam in Heerhugowaard heeft een ontwerpopdracht van de gemeente Heerhugowaard om een ontwerp te maken van een woon/werk/horeca ontwerpproject, rekening houden met de bestaande biotoop waarin ook vleermuizen leven.

Vleermuizen specialist

Ofwel: Hoe kun je bouwen en de ontsluiting regelen als je rekening moet houden met de beschermde flora en fauna op het terrein? Jeroen Koorevaar van Adviesbureau E.C.O. Logisch vertelt in zijn masterclass waar de studenten rekening mee moeten houden. Adviesbureau E.C.O. Logisch is werkzaam door heel Nederland. Al meer dan tien jaar is Jeroen mede-eigenaar van een enthousiast en creatief adviesbureau voor ecologische vraagstukken en procesbegeleiding in de bouw, gebiedsontwikkeling en natuurbeheer!

Tips van de ecoloog

 1. Neem ecologie zo snel mogelijk mee in het ontwerpproces
 2. Doe een quickscan
 3. Bepaal het aanvullend onderzoek (op basis van de aangetroffen en soms ook beschermde soorten) volgens de protocollen
 4. Houd rekening met een ontheffingsaanvraag want dat kost (heel) veel tijd voordat de ontheffing wordt verleend!
  Deze wordt aangevraagd bij de provincie

  • de ontheffingsaanvraag gebeurt vaak via de omgevingsvergunning. Dit duurt 26 weken
  • als je het loskoppelt van de omgevingsvergunning duurt het 13 weken

Onderzoeksperiodes

De grote modderkruiper

De grote modderkruiper: de sloot kan meerdere functies voor dit dier vervullen: om de aanwezigheid van zo’n dier vast te stellen, moet je minimaal:

 • 100 meter watergang inventariseren
 • in de periode half maart t/m september om te kunnen vaststellen of de soort aanwezig is
 • om te bepalen welke functie dat het heeft, ondiep water voor de ‘broedperiode’ en diep water omdat er tijdens de zomer misschien weinig water in de sloot zit en in de winter moet de modderkruiper naar de diepte kunnen om de kou te ontlopen

Conclusie: je kunt de aanwezigheid van de grote modderkruiper niet in de winterperiode onderzoeken!

De heikikker

 • De Heikikker heeft voortplantingsperiode van 2 weken
 • Als hij gaat roepen moet je gaan onderzoeken, meestal febr./maart of later als het nog vriest in die periode en dan moet je dat dus uitleggen aan het bevoegd gezag. Ben je te laat, dan schuif je zo maar een jaar door in je onderzoeksperiode en dat heeft direct invloed op je planning
  zie video van de roepende heikikker

Vleermuizen

Vleermuizen hebben gelijk een gigantisch effect op je planning. Zeker als je een of meerdere verblijfplaatsen hebt ontdekt.
 • Klimaatagenda en het verduurzamen van woningen en gebouwen
  het isoleren van muren en daken betekent dat er regelmatig vleermuizen worden aangetroffen
 • Ze hebben verschillende functies in het gebouw. Daarom moet je onderzoek doen door het jaar heen, naar een eventueel zomerverblijf en kraamverblijf, en onderzoek doen naar hun winterverblijfplaatsen
 • Kraamverblijf is het voorjaar maar het paarverblijf is in het najaar. Dat is een heel lang onderzoek
 • Het kan zo maar zo zijn dat er het hele jaar niets aangetroffen wordt en dat er in de paarperiode vleermuizen in de spouwmuren zitten en dan is het gebouw ineens beschermd! Dat heeft flinke invloed op je planning
Dus start met een quickscan zodat je kunt beoordelen wat je allemaal moet gaan onderzoeken. September / oktober is hier de beste periode voor. Je hebt eigenlijk altijd te maken met het broedseizoen want elk (vogel)nest is beschermd.

De volledige masterclass van Jeroen Koorevaar

Biodiverse gebiedsinrichting met ruimte voor vleermuizenE.C.O. Logisch Adviesbureau

Over de ontwerpopdracht

De studenten van Horizon College uit Heerhugowaard krijgen de kans om rond het stationsgebied een ontwerp te maken voor een woon-werk gebied. De ontwikkeling van het stationsgebied wordt getransformeerd tot een gemengd woon-werkgebied. En de uitdaging is zo circulair mogelijk te bouwen. Een gebied met kantoren en woningen in een circulaire omgeving.

 • Doel is om zoveel mogelijk gebruik te maken van bouwmaterialen uit de bestaande gebouwen
 • Het nieuwe gebouw krijgt de functionaliteit wonen/werken dus appartementen, winkels en bedrijven
 • Circulair, groen, energieneutraal en liever nog leverend, klimaatpositief en aandacht voor de biodiversiteit. Het zit er allemaal in
 • Het terrein is rond het stationsgebied dus denk aan geluiddempend te bouwen zodat er een prettige woon sfeer ontstaat

Lees meer over de ontwikkelingen van de SMARTCirculair teams