[ssba]

Mobiliteit: Zorg voor een knooppunt van waarde

mobiliteitshub Amersfoort

ABC team mbo Amersfoort haalde veel kennis en inspiratie uit de masterclass mobiliteit van Derk Dohle van de Provincie Utrecht.

Hij refereerde naar het ABC beleid dat jaren lang gebruikt werd om de bereikbaarheid van locaties in te richten.

Waarbij A-locaties goed met het OV bereikbaar waren, B-locaties een langere reistijd hadden en C-locaties alleen bereikbaar waren met de auto.

Het huidige beleid is gebaseerd op veel meer maatwerk in een samenhangend mobiliteitsysteem. Dohle verwacht dat er steeds minder onderscheid komt tussen OV en auto, ook qua vormgeving en dat traditionele vervoersconcepten steeds meer losgelaten worden.

Bereikbaarheid centraal

De mobiliteit is niet van belang, zegt Dohle, het gaat om bereikbaarheid. Je wil van A naar B(ereikbaar) en al die andere interessante plekken die je met elkaar wilt verbinden. En hoe dat ingericht wordt, daar spelen diverse uitdagingen een cruciale rol in.

  1. Een samenhangend mobliteitssysteem
  2. Gebied- en corridor gerichte hubs
  3. Afwegingen zijn gebaseerd op een set aan maatschappelijke doelen waaronder veiligheid, schoon (lucht, groen, circulair) etc. Dus komen snel nieuwe mobiliteitsvormen op zoals e-scooters en swapfietsen
  4. Vraaggestuurd en data gedreven
  5. Flexibel, adaptief beleid
  6. Optimaal benutten bestaande infra
  7. Differentiatie naar het type gebied

Het ABC Beleid verandert dus in van A tot G beleid. Per gebied want de gebiedsbereikbaarheid wordt steeds belangrijker. Dohle pleit voor een balans tussen duurzame bereikbaarheid en reistijd. Mobiliteit die veilig, toegankelijk, betaalbaar, schoon, gezond en stil moet zijn. Het vergt dappere keuzes in de ruimtelijke ordening volgens Dohle met daarin steeds afwegingen die zorgen voor meer efficiëntere en gezondere bereikbaarheid.

Mobiliteit van de toekomst

Als mensen de keuze hebben zouden ze het liefst naar hun werk fietsen zegt Dohle. We moeten af van de functiescheidingen die zorgden voor meer mobiliteit. Dus niet meer woonwijken en bedrijventerreinen scheiden maar kiezen voor een flexibele, slimme, ‘levende’ integratie. Dan kun je bijvoorbeeld elektrische auto’s en parkeerplaatsen veel efficiënter inzetten want overdag voor medewerkers en ’s avonds voor bewoners. Een mobiliteitshub als onderdeel van het ruimtelijk concept zorgt voor nog meer bereikbaarheid want daar scoor je je e-bike, step, scooter en zelfs het door jou bestelde pakketje.

Dohle: “Het is goed dat jullie mobiliteit en bereikbaarheid nu al meenemen in jullie ontwerpkeuzes. Dan denk je dus nu al na over de mogelijkheden van flex kantoren voor startups, studenten en living labs voor en uit de buurt. En werkplekken voor de mensen die daar wonen. Maar denk wel na over het feit dat woon- en werkmilieu op elkaar moeten aansluiten bij de toekomstige bewoners, anders slaat het niet aan.”

Dus vraag je af:

  • Wat voor mensen werken er al in de omgeving?
  • Wat zijn hun woonwensen?

Zorg voor een knooppunt van waarde!

Presentatie

De visie van de mobiliteit in de toekomst van de provincie Utrecht

De mobiliteit is niet zo van belang, zegt Dohle, het gaat om bereikbaarheid.

 

Lees ook