SMARTCirculair Toolkit – Circulair ontwerpen en bouwen

Toolkit circulaire bouwmaterialen

Insert oprichter Peter Kruikniet, heeft o.a. een soort van marktplaats voor gebruikte bouwmaterialen die opgeslagen liggen bij hun partners

SMARTCirculair Toolkit - Circulair ontwerpen en bouwen met o.m.: uitgangspunten, hergebruik, alternatieve materialen, waar vind je gebruikte materialen?

 

De doelen van jullie circulair, klimaatpositief ontwerp zouden moeten zijn:

 1. Hoe kunnen we CO2/Broeikasgassen reduceren?
 2. Welke materialen kunnen we gebruiken in plaats van verbruiken?

Deze doelen moeten steeds in combinatie worden onderzocht.

Note; als je een materiaal maar eenmalig kunt gebruiken vanwege chemische lijmstoffen of anders, verdwijnt het in de verbrandingsoven en hebben we er niets meer aan. Dus onderzoek bij je leverancier waaruit het materiaal uit bestaat en hoe je het zo kunt toepassen dat je het weer kunt hergebruiken. 

 

Ga op zoek naar kolderverhalen van producten

Is je materiaal 100% circulair? Dus herbruikbaar en niet herbruikbaar?

 1. Ken je de samenstelling van je product tot op het laatste korreltje?
 2. Kun je er een ander product van maken?
 3. Heeft het product tijdens de gebruiksfase een positieve toegevoegde waarde zoals de luchtzuiverende Desso vloerbedekkingstegel?

Uitdaging tijdens de finale: presenteer het grootste kolderverhaal van de leverancier(s) die je gebeld hebt.

 

 

Floriade paviljoen The Voice of Urban Nature

De gevel is gemaakt van kalkhennep, maar is niet beige. Door toevoeging van de rode kleurstof afkomstig uit de plant meekrap, zijn ze roze. Weer eens wat anders dan de standaard ‘eco-look’.

Losmaakbaar bouwen, hoe moeilijk kan het zijn?

Ga je naar een camping, een festival of een kermis dan weet je dat de attracties en ‘gebouwen’ in een paar dagen worden opgebouwd en weer afgebroken.

Zo worden er op een festivalterrein zelfs parkeergarages van drie verdiepingen losmaakbaar opgezet en na het festival weer afgebroken. Waarom is het dan toch zo moeilijk? Bouwers zijn vaak heel trots op hun resultaat maar als je doorvraagt blijkt soms maar 26% van het gebouw losmaakbaar. Dat kan beter vind je niet? 

MATERIALEN MARKTPLAATSEN

Sites waar je materialen kunt vinden:

Donorgebouw van Gebouwenmarktplaats

Insert Martplaats

Video over circulair bouwen

Video over circulair werken met sandwichpanelen

CIRCULAIRE UITGANGSPUNTEN

Circulaire uitgangspunten

 • zo weinig mogelijk inbreuk op de grondstofgebruik
 • afvalvrij ontwerpen en bouwen
 • recyclebaarheid gebruikte materialen
 • flexibiliteit en herbruikbaarheid inrichting
 • verschillende levenscycli van de verschillende onderdelen
 • materiaalleveranciers zijn co-maker

TIP 1

Het is sterk als je met een CO2 berekening laat zien wat jullie ontwerp scheelt ten opzichte van een klassiek ontwerp

TIP 2

Bekijk de lijst van ‘geoogste bouwmaterialen’ op de Insert Marktplaats 

Je vindt er ook mogelijkheden om bomen etc op te nemen in je ontwerp. En heb je spullen nodig voor de inrichting? Toiletpotten, bekabeling, afwerkbekleding? Je vindt het allemaal in de marktplaats.

Circulaire lessen van toonaangevende architecten

Cirkelstad ‘8 bouwprincipes voor circulair bouwen’

 1. Normalisatie standaard per 01.01.2024 – Het Nieuwe Normaal (HNN)
 2. Inspiratie om te zoeken en vinden van producten met circualaire ambitie op basis van beschikbaarheid
 3. Inspiratie voor je pitch
  Wachten, wachten, wachten op een woning

Cirkelstad Auditmodel – 5 clusters

Auditmodel Cirkelstad Circulair Bouwen ‘Het nieuwe normaal’

Klik op deze link, lees erover, met video en links naar de auditmodel

 1. Materialen
 2. Energie
 3. Water
 4. Werkgelegenheid
 5. Proces

Roadmap circulair renoveren

Old car batteries for Grid Balance?

Tilburg heeft een roodmap renoveren uitgebracht met hierin 5 strategieën die de renovatie meetbaar circulair maken. Deze strategieën zijn uitgewerkt

 • in parameters die handvatten voor het maken van keuzes in een ontwerpproces
 • en als beoordelingscriteria te gebruiken voor circulariteit met de CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG)
 • De CPG en de Building Circularity Index (BCI) zijn in het ontwerpproces ingezet als methoden voor het praktisch meetbaar maken van resultaten op circulariteit.

KLIK HIER voor het artikel met een doorlink naar de PDF

Gestapeld modulair verdichten in de stad

Bureau MOOS: Vanaf het eerste idee zetten we de woning in een digitale gebouw configurator.

 • Handig voor het toetsen van de financiële, ecologische en sociale haalbaarheid van een specifieke locatie en de ideale woonmix
 • Ook voor het monitoren van de levenscyclus van de woning. Dit maakt samenwerking, bouw, onderhoud en eigenaarschap veel eenvoudiger.

Partners in het ecosysteem

MOOS werkt met partners (gerenommeerde, onafhankelijke bouwers en adviseurs) om ervoor te zorgen dat alle partners zich verantwoordelijk (blijven) voelen over de gehele levenscyclus van het door hen geleverde producten. Innovatie, kwaliteit en circulariteit zijn hierin de weg naar kostenbesparing en schaalbaarheid.

Gestapeld modulair verdichten in de stad

Verdichten in de stad en Kwaliteit gaan goed samen

Met gebouw Little C in Rotterdam wordt getoond hoe verdichting en kwaliteit wél samen kunnen gaan, zowel architectonisch als stedenbouwkundig. Het spectaculaire Fenix I, ook in Rotterdam, toont een fraaie combinatie van hergebruik, durf, goeie architectuur en dito samenwerking, met de architect als spil. Beide projecten illustreerden dat het vroeg betrekken van architecten en ontwerpers effect heeft.

Vloat | Drijvende woonwijk op pontons

Zeespiegelstijging, meer waterafvoer van rivieren, ruimtetekort voor nieuwe woningen; professioneel zeiler en architect Willem Jan Landman en scheepsarchitect Michiel Zwart van Circular Floating Districts denken met hun project VLOAT een oplossing gevonden te hebben om al dit soort problemen in één klap op te lossen. In 2024 willen ze hun eerste drijvende wijk hebben gebouwd.

Toekomstbestendige en innovatieve circulaire drijvende woonconcepten

In hun plannen worden huizen gebouwd op scheepswerven. Veel gemeenten denken tegenwoordig aan drijvende woonwijken in het kader van klimaatadaptatie. Amsterdam bouwde bijvoorbeeld de drijvende wijk Schoonschip. Start-up Floating Students bouwt vervallen binnenvaartschepen om tot studentenwoningen. De gemeente Dordrecht liet stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan een drijvende stad op een voormalig spaarwaterbekken ontwerpen. Landman kwam op het idee toen hij langs een Noordzeeponton van Heerma zeilde. “Dat was 160 meter lang, 50 meter breed en 9 meter hoog. Dat is gigantisch”, vertelt hij. “Ik vroeg me meteen af: wat kun je daar allemaal mee? Je kunt er de voet van een olieplatform mee vervoeren over de Noordzee, maar we hebben toen voor onszelf ook een droom bedacht over de ontwikkeling van eilanden in de stad.”

“Het idee is om gebruik te maken van bestaande objecten. Die pontons zijn gewoon op de markt verkrijgbaar. Wij geven ze een andere bestemming voor woningbouw”, zegt Zwart.

REKENTOOLS

De Building Circularity Index (BCI)

De Building Circularity Index (BCI) is het meetinstrument waarmee je de circulaire potentie van je gebouw kunt bepalen. De BCI index tool is door Alba Concepts ontwikkeld en is nu beschikbaar.

Vraag een demo account aan bij Tanja Nolten

LEES HIER MEER over de BCI Index

LevensCyclusAnalyse (LCA)

“De circulaire ontwerper is een ‘levenscycluscoach’, die zich niet alleen bezighoudt met de customer journey van de gebruiker, maar ook met de levenscyclus van materialen van een product, inclusief hergebruik, recycling et cetera. De ontwerper begrijpt wat de milieu- en sociale consequenties zijn bij elke materiaalkeuze. Dat betekent dat je je moet verdiepen in de impact van de winning van materialen, de impact van productie en transport, de levensduur van het product en de mogelijkheden van materialen na de gebruiksfase. Dit is relatief makkelijk te achterhalen door zogenaamde levenscyclusanalyses (LCA) die al deze elementen op een rij zetten, waardoor je je eigen afwegingen kunt maken. Zo’n analyse is een krachtig instrument om levenscyclusstrategieën te ontwerpen.” Miquel Ballester Salvà – Fairphone

Building Circularity Index (BCI)

Dit betrouwbare, uniforme meetinstrument wordt steeds vaker gebruikt om de circulariteit te meten. Daarbij wordt wat betreft de toegepaste materialen en elementen gekeken naar zaken als herkomst, herbruikbaarheid, losmaakbaarheid en de milieu-impact.

Meer weten? KLIK HIER

Lees ook:
17 circulaire, energieneutrale en klimaatadaptieve woningen in Helvoirt

Rekenen met circulariteit

Opdrachtgevers verkennen de kansen en mogelijkheden van circulair ontwikkelen. Dus willen ze weten:

 1. Wat is de financiële impact van de MPG-aanscherping per 1 juli 2021?
 2. Hoe waardeer je hergebruik van materialen?
 3. Hoe bereken je de meer-/minderkosten en opbrengsten tijdens de exploitatie?
 4. Wat is de restwaarde?
 5. Hoe integreer je circulariteit in uw haalbaarheidsberekeningen?
 6. Welke (nieuwe) financiële samenwerkingsvormen kun je inzetten (Leasen van liften etc)?

Hieronder vind je een aantal rekentools maar er zijn er mee. Vraag ernaar of Google erop.

 

Statica 6.0 is de rekentool om kalkzandsteenconstructies snel te controleren

Statica 6.0 helpt om de faalkosten in de bouw te beperken en de veiligheid te vergroten. Bij Statica 6.0 horen een aantal rekenvoorbeelden van constructies die veelvuldig in kalkzandsteen worden uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de Eurocode-normen.

De vernieuwde rekenvoorbeelden zijn:

 • bungalow met (gewapende) metselwerkpenanten
 • woongebouw met stabiliteitswanden
 • woongebouw met stabiliteit uit een raamwerk
 • rij woningen met penanten in de voor- en achtergevel
 • rij woningen met penanten naast het trapgat

Statica 6.0 bestaat uit 11 modules. Het rekenvoorbeeld voor de bungalow met (gewapende) metselwerkpenanten is onlangs geheel nieuw toegevoegd. De rekenvoorbeelden zijn nu ook volledig te downloaden rechtstreeks vanuit het Statica 6.0 programma. Klik hier voor het programma

Construction Material Pyramid

CO2 berekenen materialen

Met de Construction Material Pyramid kun je CO2-footprints tussen verschillende materiaalsoorten of materiaalsoorten binnen dezelfde categorie vergelijken. Hiermee bereken je de verschillende soorten milieueffecten. Goed voor je onderbouwing tijdens je finalepitch

Nieuw: DesignLCA in Archicad

Met de DesignLCA krijg je onder andere inzicht in de CO2-uitstoot en hoeveelheid afval van het ontwerp. Hiermee kun je direct binnen jouw Archicad omgeving de consequenties van ontwerpkeuzes zien én ontwerpkeuzes onderbouwen.

MPG, BENG, MEPG of WENG?

 • De MEPG is een nieuwe eerlijke en integrale berekeningsmethode.
 • MEPG is een keuze voor een materiaal-onafhankelijke berekenings-methode.

Dus: MEPG zet effecten van keuzes dus duidelijker en objectiever tegenover elkaar.

De MEPG-berekening maakt het mogelijk om veel beter dan voorheen de effecten van materiaalkeuzes én energie mee te wegen. Effecten van die keuzes worden duidelijker en objectiever tegenover elkaar gezet. Waarover die keuzes gaan? Dat kan gaan over meer of minder isoleren en pv-techniek. Of de vorm van energieopwekking en de tapwaterinstallatie. Maar ook: wat betekent de keuze voor een collectief systeem, zoals blokverwarming? Wat je als ontwerper of ontwikkelaar wilt, is scenario’s kunnen afwegen. Dat is mogelijk met de MEPG.

Lees HIER het volledige artikel over MEPG

En hoe zit het dan met WENG?

Het ambitieniveau voor nieuwbouw moet op WEii klasse WENG (Werkelijk EnergieNeutraal Gebouw) liggen.

 • WEii klasse Paris Proof gaat anders dan de NTA8800 over het totale energiegebruik, inclusief gebruiksenergie.
 • WEii gaat over het werkelijk gemeten energiegebruik. Gebouwen gebruiken in de praktijk vaak meer energie dan berekend met de theoretische normen.
 • CO2-uitstoot bij zeer zuinige nieuwbouw komt voornamelijk door het bouwproces: de materiaalgebonden emissies. Deze moeten binnen het door DGBC opgestelde 1,5 graden budget blijven

Verschil BENG en WENG

LEES DEZE PDF en leer er alles over

Gratis BIM Tool met Revit integratie

Beschik je niet over BIM? Dan kun je gratis gebruik maken van de BIM Tool

Het nieuwe normaal | Gebouw van Cirkelstad (LINK)

Een ontwerpproces is meer dan het kiezen van een vorm of materiaal.

In verbinding met de gebouwde omgeving betekent circulair bouwen en ontwerpen dat we – op alle schaalniveaus – opnieuw moeten ‘doordenken’ hoe we:

 • ontwerpen
 • produceren
 • monteren, gebruiken
 • beheren
 • onderhouden
 • demonteren
 • transformeren
 • hergebruiken

Dus niet alleen op het niveau van het gebouw, maar ook hoe we omgaan met de locatie en wat dit betekent op component- en materiaalniveau.

Digitale tools voor de architect van de toekomst

Nieuwe digitale tools veranderen de manier waarop architecten werken. Deze tools evolueren analoge 2D-plannen naar cloudgebaseerde 3D-modellen en ze leveren architecten data-analyse evenals door AI-ondersteunde softwaretoepassingen.

Autodesk Spacemaker lanceert een operationele energie analyse-tool in bèta. Deze tool geeft de voorspelde operationele energie realtime weer en helpt architecten en stedenbouwkundigen energie-efficiënt te ontwerpen.

 • Maak 3D-massamodellen van de locatie en de omgeving met behulp van automatische gegevenssets
 • Test de locatievoorstellen en ontvang nauwkeurige analyses voor meer dan 100 criteria zoals ruis, wind, zon en microklimaat
 • Stroomlijn de workflows voor planning en ontwerp in de beginfase met intuïtieve tools en generatief ontwerp

Wil je een BENG Berekening maken?

Uniec3 is een gratis tool voor studenten waarmee je een BENG Berekening maakt. Je docent kan een licentie opvragen en studenten gratis toevoegen.

 • De bouwkundige bibliotheek is de centrale plek voor al uw bouwkundige constructies in het project.
 • Daarnaast is er een overzicht zijn met alle installaties in het gebouw, zodat je in één oogopslag kunt zien welke technieken worden toegepast.
 • Verder is de opzet zeer geschikt om grotere (appartementen)gebouwen overzichtelijk weer te geven.

 

Maatwerk MPG Calc

Dit programma gebruik je vooraf voor een advies voor materialen. Hiermee krijg je de totaalbeeld van je gebouwontwerp.

MPG Calc is een snelle manier om je gebouw om te zetten in materialen, Het voordeel hiervan is dat het snel inzicht geeft in de uitstoot, op elementbasis.Het nadeel is dat je de resultaten pas op het eind ziet. (niet meer 100% actueel)

 

Nibe.info

Dit programma gebruik je achteraf om het gebouw volledig door te rekenen.

Nibe.info is een informatiesite waarop je vooraf informatie krijgt over hoe duurzaam materiaal is. Dus je kunt materialen met elkaar vergelijken.

Daarin krijg je een vergelijkingstabel. Overzicht van verschillende gevelbekledingen met daarin per materiaal de waardering hoe duurzaam het product is. (of niet)

Als je dieper doorgaat, krijg je informatie over hoe ze tot dat getal zijn gekomen met daarin bijvoorbeeld schaduwkosten, levensduur etc.

CO2 opslag rekentool in biobased bouwmaterialen

Wil je de CO2 opslag berekenen van jullie gebruikte biobased bouwmaterialen? Climate CleanUp heeft hiervoor een rekentool voor Excel ontwikkeld waarmee je kunt berekenen wat de positieve footprint wordt van jullie ontwerp.

2023 | Climate Cleanup werkt eraan om de rekentool aan te laten sluiten op NMD-viewers en aanverwante software.

MKI-onderhoud Tool maakt circulair onderhoud en CO2-impact meetbaar

De MKI-Onderhoud (Milieu Kosten Indicator) kan worden gebruikt om de renovatie/onderhoudsaanpak van bestaand vastgoed meetbaar kan maken. De Tool kan optimaliseren op het gebied van CO2-belasting en circulariteit. Toegevoegde waarde:

 • Resultaatgericht Samenwerken (RGS) en de landelijke methode voor het meten van circulariteit
 • Maakt gebruik van LCA-data uit de Nationale Milieudatabase
 • Onderdeel van Kwaliteit in Balans (KiB)
 • Indicator voor prestatieafspraken

Meer informatie over de MKI-Onderhoud

Wat zijn bio-composieten?

Bio-composiet als constructiemateriaal

Bio-composieten zijn opgebouwd uit natuurlijke vezels als vlas en hennep. Deze worden in de vorm van geweven, uni-directionele of non-woven matten doordrenkt met een gedeeltelijk biologisch hars. Samen vormen zij een sterk, stijf en licht constructiemateriaal.

Composiet materialen nu ook recyclebaar

Geveldelen van biocomposieten

Recell® is afkomstig uit cellulosehoudende reststromen die anders terecht zouden komen in de verbrandingsovens van afvalverwerkers. Zo maken we van iets waardeloos iets waardevols. Vrijwel alle reststromen met een cellulosecomponent komen in aanmerking om er cellulose uit terug te winnen. Deze voorheen gestorte of verbrande cellulose noemen we tertiaire cellulose. Deze tertiaire cellulose werken we op tot Recell®, een uniek (half)product met een veelvoud aan mogelijkheden voor duurzame toepassingen. Recell® is leverbaar als vezels, granulaat of pellets.

Veel traditionele kunststoffen zijn uitstekend te vervangen door een biocomposiet die is samengesteld uit Recell® en bioplastics als bijvoorbeeld PHA of PLA Door PHA of PLA met cellulose te mengen, ontstaat een stevige en volledig biobased composiet met een zeer lage MKI (Milieu Kosten Indicator).

Dakisolatie

Wanneer gebruik je damp-open folie?

De belangrijkste reden om damp-open isolatiefolie te gebruiken bij het isoleren van uw woning, is om de onderliggende isolatie te drogen en te beschermen tegen vocht van buitenaf. Hierdoor blijft het materiaal in goede staat en behoudt het zijn isolatiewaarde.

Wanneer gebruik je damp-dichte folie?

Dampdichte isolatiefolie voorkomt dat de lucht door kan dringen naar plaatsen waar het koud genoeg is om condens te vormen. Door de constructie en de isolatiefolie te beschermen tegen dit vocht, zorg je ervoor dat de constructie niet wordt aangetast en de isolatiewaarde zijn kwaliteit behoudt. Het meest veilig is om de dampdichte isolatiefolie aan de warme kant van de constructie aan te brengen, en zo de vochtige lucht daar tegen te houden.

SuperFOIL ook voor monumenten

SuperFOIL heeft diverse folies die toegepast kunnen worden voor  damp-open meerlaagse isolatiefolie. De FOIL is  ISSO geaccrediteerd door BCRG. Deze damp doorlatende multifolie voldoet aan alle eisen voor renovatie en subsidie.

KLIK HIER om naar de productensite te gaan en kies de dikte met RC-waarde die past bij je project.

Heb je een monumentale opdracht? KLIK HIER om voorbeelden te bekijken

Funderen zonder heipalen

KLEI en VEEN

 

In Nederland maken we een fundering vaak op heipalen. Dat kost vaak veel tijd. Maar wist u dat hier ook een heel mooi fundering alternatief voor bestaat? In twee woorden: opwaartse druk! Lees hieronder meer.

 • Opwaartse druk door Isopact schuimisolatie

 • Drijvende fundering

Als ter plaatse van het bouwwerk zich een vaste grondlaag bevindt op niet al te grote diepte (maximaal 2 meter), kunt u overwegen om een fundering te maken die opgevuld is met schuimisolatie van Isopact. Door de grote hoeveelheid lucht in schuimisolatie is het lichter dan water, en blijft het dus drijven.
Bekijk ook https://woodstock-vloeren.nl/schuimbeton/ voor meer informatie over schuimbeton.

Fundering versterken bij Bodemdaling

KLEI en VEEN

Ondergronds Injecteren met Expansiehars

Niet heel circulair want Hars is 99% Chemisch maar je moet wat.
Uretek DEEPINJECTION® is ontwikkeld voor het herstel van verzakte funderingen van woningen, gebouwen en andere ‘op staal’ gefundeerde bouwwerken. Via doelgerichte bodeminjecties wordt direct onder de verzakte fundering een speciaal ontwikkelde twee-componenten expansiehars aangebracht. Dit gemengde product expandeert met grote kracht en verdicht en versterkt.

 • Stap 1 – Boren langs de funderingsvoet ø16 mm
 • Stap 2 – Injectielans plaatsen en injecteren op verschillende dieptes
 • Stap 3 – Het expansiehars reageert vrijwel direct in de ondergrond en expandeert met grote kracht. Het volume neemt zo sterk toe dat de aanwezige grond wordt verdrongen en verdicht. Hierdoor wordt de bodem rondom de injectiepunten opgetild, inclusief de aanwezige fundering.

Vloeren Corrigeren met Expansiehars

Met Uretek URETEK FloorLift® kunnen verzakte en scheefliggende vloeren moeiteloos weer gecorrigeerd en teruggebracht worden naar het oorspronkelijke niveau. Door direct onder de betonvloer een krachtig expansiehars te injecteren worden verzakte vloeren weer omhoog ‘gelift’. De volumevergroting van het expansiehars drukt de verzakte vloer van onder af weer terug naar de oorspronkelijke positie.

Toepassingsgebieden
De Uretek FloorLift® injectiemethode is speciaal ontwikkeld voor het verhelpen van verzakkingen van:

Uretek POWERPILE® om grondlagen te verstevigen

Funderingsherstel op klei- en veengrond – Uretek PowerPile® Speciaal voor het stabiliseren verzakte en instabiele funderingen op slappe klei- en veenlagen heeft URETEK de PowerPile® methode ontwikkeld. Deze gepatenteerde injectietechniek maakt het mogelijk om grondlagen – die normaal gesproken niet geschikt zijn om met grondinjectietechnieken te behandelen – te verstevigen. Alleen de hoek en het geveldeel waar de verzakking plaatsvindt hoeft behandeld te worden. Tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden is de overlast beperkt en kunnen woningen gewoon in gebruik blijven. De werkzaamheden worden doorgaans aan de buitenzijde van het pand uitgevoerd. Vloeren hoeven niet te worden verwijderd en hak- of breekwerkzaamheden zijn bij deze herstelmethode niet nodig. Het funderingsherstel neemt daardoor slechts één of enkele dagen in beslag, zonder grote overlast.

 • De maximale werkdiepte van de URETEK PowerPile® methode is 8 meter.
 • URETEK PowerPile® is niet geschikt voor onderheide gebouwen

Circulair ontwerpen met verhoogde vloeren

Slanke holle (dus lichte en flexibele) verhoogde vloeren

De vloer is belangrijk in een gebouw. Waarom zouden we niet kiezen voor modulaire vloeren opgebouwd met stalen profielen die gaten hebben waar de leidingen op alle manieren doorheen kunnen lopen? De voordelen:

 • Flexibel wegwerken van leidingen (inclusief afvoeren, leidingen voor warmte/koeling, elektra) waar je makkelijk bij kunt
  geen airco’s meer nodig
 • Ventilatie en afzuiging kan via holle wanden eenvoudig naar beneden
 • De constructie is goedkoper (handiger in onderhoud) en flexibel voor nieuwe indelingen
 • Een opengewerkt stalen vloer neemt geringe ruimte in beslag, de logistiek is relatief eenvoudig
 • Prefab waardoor onderdelen ter plekke alleen nog te worden geassembleerd, wat de bouwsnelheid en de geluidsoverlast ten goede komt
 • Gebouwen kunnen door de verhoogde mate van flexibiliteit meer dan 200 jaar mee

Van der Zanden: “De meeste utiliteitsgebouwen hebben leidingen in het plafond weggewerkt. Logischer is om de leidingen in de vloer te leggen en alleen leidingen voor verlichting in de plafonds weg te werken. Het is goedkoper en handiger.”

Link naar volledig rapport en naslagwerken

Dak isoleren

Citumen – gerecycled bitumen op het dak

Icopal lanceerde de Citumen (gerecycled bitumen) in 2018. Deze spectaculaire doorbraak in circulaire dakbedekkingen levert een besparing op van 400 ton CO2-uitstoot per jaar!

Citumen is gerecycled bitumen

Dampopen isoleren met folies

Icopal lanceerde de Citumen (gerecycled bitumen) in 2018. Deze spectaculaire doorbraak in circulaire dakbedekkingen levert een besparing op van 400 ton CO2-uitstoot per jaar!

Citumen is gerecycled bitumen

Meer kennis en inspiratie

KOER | flexibel indeelbare draagstructuur uit beton en hout

KOER is ontworpen vanuit de gedachte om energiegebruik en materiaalgebruik te beperken, maar daarbij geen concessies te doen ten aanzien van het comfort en de gezondheid van bewoners. Zo heeft KOER een flexibel indeelbare draagstructuur uit beton en hout, dat toekomstige aanpassingen eenvoudig maakt.

Villa Residu in Rotterdam wordt – zoals de naam al impliceert – compleet gebouwd met hergebruikte materialen: 100% circulair. De afweging tussen deze harde en zachte aspecten als comfort, gezondheid, groen en biodiversiteit is op alle schaalniveaus zorgvuldig gemaakt. KOER brengt de verdwenen biotoop uit de tijd dat de plek nog een rangeerterrein was terug op haar daken, biedt in de binnentuin een stukje stadsnatuur en bevat een speciaal ontworpen element dat faciliteert in nestvoorzieningen voor allerlei dieren.

Circulaire innovaties

 • Pontiflex modulaire fietsbrug
  Pontiflex heeft een snel op te bouwen, onderhoudsvriendelijke, lichtgewicht, duurzame en ijzersterke fietsbrug ontwikkeld. Deze wordt modulair (patent!) opgebouwd uit duurzaam materiaal als biocomposiet of hergebruikt plastic. De eerste opdracht is binnen. Nu zoeken ze partners om bedrijf en product verder te ontwikkelen.
 • Slanker en lichter bouwen met E-Board prefab elementen
  Vandersanden ontwikkelde al 10 jaar geleden het gevelisolatiesysteem E-Board. Zonder spouwisolatie toe te passen kun je met het systeem meer dan de noodzakelijke isolatie-eisen halen. We brengen de isolatie met lijm aan op de buitenschil, daarna worden de panelen vastgeschroefd. De volgende stap is het lijmen van de keramische steenstrippen in de uitsparingen van de plaat en het afvoegen. 
 • Mineraal voor circulair beton
  Uit sloopbeton of restbeton maakt Circulair Mineraal grondstoffen voor de productie van nieuwbeton. In de CM-crusher wordt de oppervlakte van het zand en het grind van het beton schoon geschuurd. Hierbij verpoedert de cementsteen. De cementsteenpoeder, het zand en het grind worden gescheiden en in de gewenste korrelmaat aan de betonindustrie geleverd. De cementsteenpoeder blijkt een kalksteenachtige vulstof te zijn. Het zand en het grind hebben vrijwel dezelfde eigenschappen als voor toepassing. Door bewerking met de CM-crusher wordt dus het sloop- en restbeton voor 100% omgezet in nieuwe grondstoffen voor de betonindustrie. Hierdoor is beton onderdeel van de circulaire economie.
 • NGCM
  NGCM verbetert beton op 100% milieu- en arbovriendelijke wijze. Het gaat daardoor 2x langer mee en heeft veel minder onderhoud nodig (denk aan schoonhouden kunstwerken). De producten zijn gemaakt op basis van plantaardige, hernieuwbare materie en onschadelijk voor mens en natuur. Gebruik Delft Green om vroegtijdig problemen te voorkomen, Ice Shield om poreuze rijoppervlakken te herstellen en Concrete Crack Seal om scheurvorming in beton eenvoudig te repareren.
 • Betonbewapening met kunststofvezels
  Scholz Benelux reduceert de CO2 footprint voor de wapening van beton gebruik te maken van constructieve kunststofvezels van Convez. De vezels beschikken over een LCA/MRPI en met berekeningen conform Eurocode 2 wordt onderbouwd welke dosering noodzakelijk is. Kunststofvezels als het kan, staal als het moet. Link naar presentatie
 • Materialenpaspoort van Madaster
  Madaster is een platform dat gebruikers in staat stelt materialenpaspoorten te genereren van hun gebouw of infra-object. Met een materialenpaspoort zijn alle materialen geregistreerd, gaan deze niet meer verloren en kunnen hierdoor aan het einde van de cyclus hoogwaardig worden hergebruikt. Ook geeft Madaster inzicht in circulaire prestaties van het gebouw en de financiële waarde van de materialen.
 • Circulaire bakstenen
  New Horizon Urban Mining verwerkt reststromen uit de bouw - denk aan bakstenen, dakpannen, sanitair etc. - tot circulaire bakstenen. De stenen voldoen aan alle daarvoor geldende criteria en zijn niet duurder dan nieuwe bakstenen.
 • Isolatie van oude spijkerbroeken
  Métisse isolatie bestaat voor 90% uit gerecyclede katoenvezels. Oude kleding die verkregen wordt door inzameling en niet meer te gebruiken is als kleding wordt vervezelt en verwerkt tot een hoogwaardig isolatieproduct. De akoestische eigenschappen zijn dan ook zo goed dat Métisse isolatie uitermate geschikt is om geluidsoverlast drastisch te reduceren en nagalm te verminderen. Het materiaal is zonder irritatie te verwerken (jeukt niet), vormvast, flexibel en sterk.

Circulair, energieneutraal, zelfvoorzienend afvalbrengstation midden in een woonwijk

milieustation Den Haag

Een milieustation in Den Haag is een perfect voorbeeld van circulair bouwen. Naast het ontwerp en de locatie van het afvalbrengstation zijn ook de gebruikte materialen bijzonder. Het gebouw is gebouwd van hergebruikte materialen.

 • De gevels die geluidswerend moeten zijn. Daarom is deze achter de contourplaten van de restanten van de uitgestanste grills van DAF Trucks afgedicht met hergebruikte sandwichpanelen.
 • De gebruikte glasstroken zijn afkomstig uit gesloopte gebouwen.
 • Op het dak liggen zonnepanelen die ervoor zorgen dat het gebouw energieneutraal is.
 • Daarnaast wordt regenwater opgevangen en hergebruikt, onder andere om de verhardingen in het afvalbrengstation schoon te maken.

De grafische vormen van de gevelpanelen zorgen voor een interessant beeld en zijn gemaakt van metalen panelen waar onderdelen van DAF Trucks uitgehaald zijn. Ook de locatie van het afvalbrengstation is interessant: midden in de wijk Transvaal.

Ramen met een thermochrome coating besparen geld en CO2

Ramen die zonnewarmte doorlaten op koude dagen en juist blokkeren op warme dagen: dat is de nieuwe vondst van onderzoeksinstituut TNO. De ramen besparen geld én CO2-uitstoot. De thermochroma coated ramen komen in 2025 op de markt. LEES HIER het TNO bericht.

CO2-negatieve gevelstenen

Baksteenfabrikant Vandersanden brengt de allereerste CO2-negatieve gevelsteen op de markt onder de naam Pirrouet®. Eén ton van deze gevelstenen neemt maar liefst 60 kg CO2 op bij het uitharden.

 • Wat de steen uniek maakt, is dat hij niet wordt gebakken, maar uithardt met behulp van CO2 uit andere fabrieken.
 • Tijdens het carbonatatieproces reageert die CO2 met calcium-houdende materialen, waardoor carbonaten ontstaan.
 • Deze permanente binding zorgt voor een harde kalksteenachtige steen die voldoet aan de Europese norm voor keramische gevelstenen.
 • De steen bestaat slechts voor 20 procent uit primaire grondstoffen
 • De steen is beschikbaar in negen kleuren

Echo – TU Delft

Het nieuwe onderwijsgebouw Echo draagt bij aan de duurzaamheidsambitie van de TU Delft. Het wordt een flexibel in te delen, energieleverend gebouw, inclusief de gebruikersgebonden energie zoals stroomverbruik voor laptops, verlichting en horeca tijdens de langere openingstijden. Onder andere zonnepanelen, goede isolatie en een warmte- koudeopslag zullen worden toegepast in het nieuwe gebouw. Lees meer over Echo in dit artikel van Stedenbouw

Tapijt van plastic uit de oceanen

Honderden Filippijnen verzamelen visnetten uit de oceaan. Van die visnetten maakt Interface de meest mooie tapijten. En natuurlijk krijgen de vissers geld voor hun teruggewonnen ‘zeeplastic’. De kleuren en texturen weerspiegelen de golvende golven van onze oceanen en zeeën, in mengsels van wervelende saffieren, waterige aquamarijnen en turbulente tentakels.

Video

Drystack | Bouwen zonder cement

Gebouwen bouwen met legoblokjes zonder dat je cement hoeft te gebruiken. Drystack ontwikkelde een kliksysteem waardoor het bouwen van een woning of bedrijf bijna twee keer zo snel gaat als normaal. De bakstenen met gaten worden opgestapeld met een kliksysteem. Voordelen:

 • Demontabel bouwen
 • Minder CO2 uitstoot
 • Snel en mogelijkheden voor prefab bouwen

Maar je kunt natuurlijk wel voegen met potgrond om een groene muur te laten ontstaan

Alles over het ontwerp van een circulair ambachtscentrum van Modulo