Inspirerende biobased schoolgebouwen

Heb je een opdracht om een schoolgebouw circulair te renoveren of een ontwerp te maken voor een nieuw schoolgebouw? Laat je dan inspireren door meer dan 70 voorbeelden uit heel de wereld verzameld door Arch Daily.

 

Het schoolgebouw van de toekomst moet zorgen voor beleving, een goed binnenklimaat hebben en een prikkelende biodiverse buitenruimte. De overheid zet in op ‘frisse’ scholen‘frisse’ scholen. Dit schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) heeft een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. Er is aandacht voor energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.

Schoolgebouwen van morgen

Maximale flexibiliteit

Elk nieuw schoolgebouw moet ten minste in staat zijn in te spelen op dagelijkse flexibiliteit, bijvoorbeeld als een leraar ziek is of als er een projectweek is met expositieruimte en een podium voor optredens. je kunt ook denken aan het optimaliseren van het schoolgebouw door het ’s avonds, in het weekend en tijdens de vakantie open te stellen voor andere activiteiten zoals een TechHub, creatieve clubs en buitenschoolse opvang. Dat betekent dat het schoolgebouw moet beschikken over mogelijkheden om ruimten groter en kleiner te maken zonder grote ingrepen.

Denk na over akoestiek want er zullen ruimtes in of aan het gebouw zijn waarin gesport en/of muziek gemaakt wordt. En hebben jullie aan ruimtes voor medewerkers gedacht?

Eenvoudig uit te breiden

Het schoolgebouw van de toekomst moet eenvoudig uit te breiden zijn. Dat is een andere vorm van flexibiliteit zoals modulair, losmaakbaar etc. Logisch want als de bevolkingsopbouw in de wijk verandert wordt de school straks misschien wel een gebouw met appartementen. Dus, denk na over uitbreiding. Zowel horizontaal als verticaal. Dit begint uiteraard bij de constructie, waarbij het constructief detail gelijk is voor zowel de gevel- als de middenstramienen.

Maximale bewegingsruimte

Een schoolgebouw moet alle leerlingen voldoende bewegingsruimte bieden. Dat geldt voor gangen, klaslokalen, toiletten, trappenhuizen, aula, gymzalen en kleedkamers. Ook dienen er voor iedereen toegankelijke opbergruimten te zijn.

Veiligheid

De school als leeromgeving moet zowel rust bieden als stimulerend zijn; de school als tweede thuis moet veiligheid en vertrouwdheid bieden; en idealiter biedt de school kinderen een vanzelfsprekende ervaring van waardigheid en schoonheid die misschien wel een leven lang meegaat.

Biobased bouwen

Een gezond binnenklimaat volgt automatisch uit een schoolgebouw waarin (uitsluitend) biobased bouwmaterialen zijn gebruikt. En wellicht kunnen die al worden geprefabriceerd want daar ligt de toekomst van het bouwen. De voordelen voor efficiënt bouwen en opschaling zijn talrijk. Zeker wanneer er veel hout gebruikt wordt is prefabriceren daar waar het hout groeit gewoon erg logisch.

Sociale ontmoetingsplek

Het schoolgebouw van de toekomst vraagt  om een stevige herwaardering van de schoollocatie, waarin we toewerken naar het idee van een campusmodel: een plek waar leerlingen letterlijk blijven plakken. Waar ze elkaar en hun leerkrachten ontmoeten, op zo’n manier dat onderwijs niet meer gaat om alleen kennisoverdracht, maar om co-creatie en integratie. Het is daarom zaak om een duidelijke meerwaarde te creëren van het gebouw in haar omgeving. En dat betekent: goed nadenken over je ontwerp.

Lees ook