NatuurINCLUSIEF bouwen

natuurinclusief bouwen, mussen

Mussen kunnen weer nestelen als architecten al bij het eerste ontwerp rekening houden nestmogelijkheden zoals nisjes en kastjes

Al van natuurINCLUSIEF bouwen gehoord? We leggen het uit:

Voor ‘stads’dieren als zwaluwen, vleermuizen en huismussen is het steeds moeilijker geworden om een nestje te bouwen. Ook het gebrek in groen zorgt ervoor dat de natuur in de stad in de verdrukking is.

Reden genoeg dus om bij het ontwerp van een gebouw rekening te houden met natuur in de stad.

Den Haag

NatuurINCLUSIEF bouwen is door de gemeente Den Haag als standaard beleid gedefinieerd. Dit betekent dat bij het bouwen en renoveren van nieuwe gebouwen extra rekening gehouden wordt met de leefomstandigheden van dieren die de gebouwde omgeving als natuurlijke habitat hebben. Denk aan uilen en vleermuizen die zich willen vestigen in schuren en kerken maar natuurlijk ook in (hoge) muren en donkere nissen.

Cruciaal is dat de ontwerpende blik al vanaf dag een in de scope van het project wordt verankerd.

Een voorbeeld van een natuurINCLUSIEF bouwontwerp is het inmetselen van een nestkastje voor vogels op de plaats waar normaal een aantal bakstenen zou komen.

natuurinclusief bouwen

Deze zwaluw heeft een prima plekje voor een nest gevonden

SLIMCirculair Ontwerpwedstrijd

Studententeams die deelnemen aan de nationale SLIMCirculair Ontwerpwedstrijd worden uitgedaagd om in hun ontwerp voor gevel en beplanting zoveel mogelijk aan te passen aan diersoorten.

NatuurINCLUSIEF Checklist

De Vereniging Vogelbescherming heeft een digitale checklist uitgebracht die uitleggen wat architecten en aannemers kunnen doen om in hun projecten vogelvriendelijke voorzieningen te treffen. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming, de Checklist Groen Bouwen geeft tal van ideeën en concrete adviezen.

 

Link naar de beleidsnotitie van de gemeente Den Haag over NatuurINCLUSIEF bouwen.