Hoe maak je circulair bouwen praktisch en meetbaar

Bibliotheek Den Helder Nr. #1 van de Wereld, praktisch en meetbaar

Bijna was School7 gesloopt maar de lokale woningstichting Den Helder koos ervoor om het gebouw om te toveren tot bibliotheek. In augustus 2018 koos de internationale jury deze bibliotheek boven alle andere inzendingen tot Beste van de Wereld!

Met 174 definities van circulair bouwen wordt het tijd dat we de terminologie praktisch en meetbaar maken. Maar hoe doe je dat? Hoe maken we circulair bouwen praktisch? Hoe stellen we de juiste circulaire uitvraag aan de markt? Hoe maak je circulariteit meetbaar? En wat is de impact van circulariteit op bouw- en investeringskosten?

Concreet

Via de 15 proeftuinen van SLIMCirculair en de ervaring van honderden studenten en bedrijven, krijgen we steeds meer grip op circulair bouwen. Samen met opdrachtgevers, studenten en bedrijven maken we circulair bouwen tastbaar en concreet.

Praktisch

Samen met de opdrachtgever wordt er een circulariteitsvisie geformuleerd die circulariteit een plek geeft binnen de organisatie. Natuurlijk horen daar doelen en kpi’s bij. Die worden opgenomen in de criteria van de opdrachtgever.

Circulair aanbesteden

Circulair aanbesteden is nog wel een dingetje. Overheden zoals gemeenten en provincies maar ook steeds meer bedrijven willen hun circulaire ambities terug laten komen in de aanbestedingsuitvraag. Welke selectriecriteria hanteer je en hoe zit het met de gunningscriteria? Bedrijven zoals Alba Concepts en C2C ExpoLab kunnen u erbij helpen.

Hoe maak je circulariteit meetbaar?

Wij sturen op circulariteit in het ontwerp- en bouwproces om zo te komen tot een toekomstbestendig gebouw. Met behulp tools als het materialenpaspoort van EPEA, de Madaster registratietool en de Building Circularity Index (BCI) meten we het circulariteitsniveau van gebouwen en productden. Hierbij onderscheiden we de herkomst van materialen, toekomstscenario en losmaakbaarheid.

Wat is de impact van circulariteit op bouw- en investeringskosten?

Daarvoor heeft de BAM een mooie rekentool ontwikkelt. Want als je de financiële vertaalslag voor circulariteit berekent volgens een Total Cost of Ownership (dus inclusief restwaardescenario’s en alternatieve financierings- en verdienmodellen) zijn de uitkomsten verrassend.