ARUP Handboek CO2 neutrale gebouwen

waste, circular, 2050, sustainable, recycle, reuse, remanufacture, UN, food, energy, renewables, footprint, Co2, emissions, materials, green economy, circular economy

Steden werken aan het wegnemen van hindernissen in de regelgeving (denk aan bestemmingsplannen en bouwvoorschriften) voor zowel renovatie als nieuwbouw, en aan het herstructureren van de vereisten voor overheidsopdrachten

ARUP en CNCA presenteren een handboek met technische oplossingen voor CO2 neutrale gebouwen. Lees meer over de technische oplossingen voor bouwen met biobased bouwmaterialen.

Enkele van de meest klimaatambitieuze steden ter wereld – leden van de Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA) – hebben hun krachten gebundeld om de CO2-uitstoot die samenhangt met bouwmaterialen in hun steden te verminderen.

Gids voor beleidsmakers en praktijkmensen

CNCA gaf Arup de opdracht om het handboek specifiek te produceren om steden te helpen het gebruik van biogebaseerde bouwmaterialen in de bouw te vergemakkelijken. Het omvat alles: van hout en zeewier tot hennep en rijstvezels.

Een fundamentele barrière voor het werken met nieuwe materialen in de bouwsector is kennis en toegankelijkheid. Daarom biedt het Handboek een professionele gids voor beleidsmakers en praktijkmensen over de hele wereld.

ARUP

Hoewel de technische oplossingen bestaan, is er behoefte aan een gelijk speelveld zodat nieuwe CO2-arme bouwmaterialen kunnen concurreren met traditionele bouwmethoden – inclusief voor het gebruik van biogebaseerde bouwmaterialen.

Om dat mogelijk te maken, werken steden aan het wegnemen van hindernissen in de regelgeving (denk aan bestemmingsplannen en bouwvoorschriften) voor zowel renovatie als nieuwbouw, en aan het herstructureren van de vereisten voor overheidsopdrachten.

Materiaalcatalogus

Het handboek bestaat uit richtlijnen voor zowel het gebruik als de aanschaf van biobased en koolstofarme materialen, inclusief een materiaalcatalogus van biogebaseerde alternatieven voor constructies, bekleding en isolatie.

Paul King, CEO van Built by Nature: “We weten hoe we de betaalbare en veerkrachtige huizen en gebouwen die mensen over de hele wereld nodig hebben, kunnen bouwen en moderniseren met behulp van koolstofarme materialen en hernieuwbare biogebaseerde materialen. We hebben nu dringend overheden en de industrie nodig om samen te werken en investeringen in biogebaseerde materialen en duurzaam bosbeheer te stimuleren om deze enorme kans te benutten en de beste ecologische, sociale en economische resultaten te behalen als onderdeel van een rechtvaardige transitie naar een koolstofvrije gebouwde omgeving.”

KLIK HIER voor het Handboek

Lees ook