Gideon bende wil meer milieu-impact van de bouw

Hoogste tijd voor het aanscherpen MKI en MPG.

Gideon; ‘Doorontwikkeling MPG-MKI-stelsel en de Nationale Milieu Database keihard nodig’

De Gideon bende komt met doorontwikkeling adviezen van MPG en MKI aan de overheid. Het is Code Rood als we zo doorgaan. De opwarming onder de 1,5 graad houden is met de huidige sturingsmechanismen niet mogelijk, zegt Gideon – building transition tribe.

Om voor de Nederlandse bouwsector te kunnen voldoen, of eigenlijk in de buurt te komen van het behalen van de klimaatsdoelstellingen, zal er de komende jaren effectief gestuurd moeten worden op het verlagen van de CO2-impact tijdens het initiële bouwproces. Het sturingsinstrument voor milieuprestaties in de bouw is wettelijk geborgd met het stelsel van de Nationale Milieudatabase (NMD), Milieuprestatie Gebouwen (MPG) en Milieukostenindicator (MKI).

Daarom hebben Gideon Sybren Bosch (Copper8), Mantijn van Leeuwen (NIBE) en David Anink (W/E-adviseurs) het voortouw genomen. Samen met 30 professionals van 20 verschillende partijen in de bouwsector (van grote bouwers en ontwikkelaars tot TNO en TU Delft) zijn zij gekomen tot een verkenning én een advies voor de overheid op de doorontwikkeling van het MPG-MKI-stelsel.

Positief-kritische verkenning

De doorontwikkeling van de huidige sturingsmechanismen heeft tot doel een geoptimaliseerd stelsel, waarmee effectiever gewerkt en gestuurd kan worden. Er zijn vooral ervaringen opgehaald in de woning- en utiliteitsbouw, waarbij duidelijk is dat een deel hiervan ook geldt voor de grond-, weg- en waterbouw. In de verkenning zijn er 16 aandachtspunten voor doorontwikkeling in kaart gebracht, inclusief oplossingsrichtingen.

Dilemma’s

Tegelijk zijn er een aantal dilemma’s, principiële punten, die op dit moment vragen om een heldere keuze. Ook ontbreekt een heldere, beleidsmatige richting over de doorontwikkeling van het stelsel bij de overheid en de NMD. Bouwprojecten hebben een lange doorlooptijd en ontwerpers en ontwikkelaars moeten vroeg keuzes maken over ontwerp, realisatie, investeringen en inzichten. Daarom is het van belang om snel duidelijkheid te bieden.

Naomie Montenegro Navarro (TNO) in 2020 tijdens de SMARTCirculair Excellencedag: ‘We moeten haast maken met waardebehoud van grondstoffen en materialen, anders komen we in de toekomst dik tekort!”

Voorkom roofbouw op hulpbronnen

Parallel aan de verkenning verschijnt een advies aan de Rijksoverheid. Hierin zijn de belangrijkste aandachtspunten in de doorontwikkeling van het MPG-MKI-stelsel samengevat.

Om draagvlak voor het stelsel te behouden en te voorkomen dat alternatieve stelsels ontstaan is doorontwikkeling van het huidige stelsel nodig. De auteurs van de verkenning geven daarom zes adviezen mee aan de overheid. Met dit advies hopen zij op een open dialoog en transparante besluitvorming.

Voorkom dat we in Nederland oneigenlijke roofbouw plegen op de hulpbronnen die toebehoren aan toekomstige generaties.

6 adviezen voor de doorontwikkeling van het MPG-MKI-stelsel

 1. VERBETEREN VAN DE RANDVOORWAARDEN VOOR HET MILIEUPRESTATIESTELSEL
  om te zorgen dat het maatschappelijk belang centraal staat in besluitvorming en Stichting NMD voldoende middelen heeft om structureel aan de doorontwikkeling van het stelsel te werken.
 2. AANSCHERPEN VAN MILIEUPRESTATIESTELSEL TOT METHODE DIE EFFECTIEF STUURT OP DOELEN VANUIT DE TRANSITIE
  Vanuit betere inschattingen kan effectiever worden gestuurd op de beleidsmatige doelstellingen.
 3. VERBETEREN VAN DE NATIONALE MILIEUDATABASE
  om te zorgen dat nieuwe producten sneller kunnen worden meegenomen in MKI- en MPG-berekeningen en verouderde productdata niet meer meegenomen kan worden.
 4. VERPLICHTEN VAN TRANSPARANTIE OVER MILIEU-IMPACT PRODUCTEN
  om te zorgen dat opdrachtgevers en marktpartijen op basis van beter inzicht in de milieueffecten kunnen kiezen om bepaalde producten wel of niet toe te passen.
 5. AANVULLEND STUREN OP MAXIMAAL VERANTWOORDE CO2-UITSTOOT EN MILIEU-IMPACT
  om te voorkomen dat de CO2-uitstoot (en andere milieu-impact) op korte termijn hoger ligt dat wat volgens recent wetenschappelijk inzicht verantwoord is.
 6. VERBETEREN TOETSING VAN MPG- EN MKI-PRESTATIES BIJ VERGUNNINGVERLENING EN REALISATIE
  om te borgen dat de rekenkundig bepaalde milieuprestatie vanuit het ontwerp in de praktijk ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Lees ook

AbangQQ PKV Games AbangQQ LonteQQ Bonus New Member qq Bonus New Member PKV Games BandarQQ Bonus New Member Sbobet DominoQQ Poker QQ PKV Games pkv agen bola resmi euro 2024 pkv parlay bandarqq PKV Games PKV Games">PKV Games judi bola euro 2024 parlay situs parlay situs parlay slot demo pragmatic redmiqq bandarpkv bagiqq dominoqq pkv situs mix parlay euro 2024 qiuqiu bandarqq id pro bandarqq pkvgames sbobet88 bandar bola euro 2024 dominoqq bandarqq bandarqq bandar qq bandar qq | situs bandarqq | id pro bandarqq | bandarqq | pkv games | pkvgames | pkv games