Gideon | Nieuwe Norm Biobased Bouwmaterialen zorgen voor onrust

Nieuwe normen die Hugo de Jonge in 2025 wil invoeren, zorgen voor een hoop onrust in de bouwwereld die biobased bouwen wil stimuleren.

Nieuwe normen die Hugo de Jonge in 2025 wil invoeren, zorgen voor een hoop onrust in de bouwwereld die biobased bouwen wil stimuleren. Dat stond zaterdag 8 maart in Trouw. De nieuwe normen zouden duurzame materialen moeten stimuleren maar doen het tegendeel. De Gideons reageren op deze nieuwe MPG normen.

Nieuwe Norm

Nieuwe, strengere eisen dreigen averechts uit te werken. Hout komt er met de nieuwe rekenmethodes juist slechter uit. Hoe kan dat?

In de nieuwe normen meoten bouwers nu al voor alle materialen die ze gebruiken de milieubelasting bereken. De uitkomst daarvan (MPG) moet onder de 0,8 blijven. Dat gaat omhoog naar 1,0 maar in de rekenmethodes achter dat cijfer worden vanaf 2025 veel meer milieu-effecten meegerekend.

De beton- en metaalindustrie komt er goed uit. Maar de circulaire biobased bouwketen niet. Het protest tegen de nieuwe norm komt van specialisten zoals de Gideons maar ook van Bouwend Nederland, projectontwikkelaars, architecten en enkele provincies. De nieuwe norm is vreemd omdat ook Hugo de Jonge voorstander is van biobased bouwen.

De kritiek: De Jonge wil biobased bouwen stimuleren maar doet het tegendeel met deze nieuwe norm.

Norbert Schotte, actief lid van de Gideon Tribe

Milieuschade door houtbouw

Gideon Norbert Schotte: ‘Wat De Jonge fout doet, is dat hij voor hout en materialen als stro, vlas en hennep voortaan de milieu-effecten meerekent van het gebruik van land en water. Ook het fijnstof dat vrijkomt bij het verwerken van die materialen weegt hij mee. Begrijpelijk, maar de rekenmethodes die De Jonge gebruikt zijn veel te grot en wetenschappelijk niet goed te onderbouwen.

Neem het landgebruik. Er bestaat nog geen goede methode om de effecten van duurzaam bosbeheer in cijfers uit te drukken. In plaats daarvan wordt, als er 1 boom geoogst wordt, gerekend alsof het hele bos braak komt te liggen. Dat stuwt de milieuschade door houtbouw fors omhoog. Op papier dan. In werkelijkheid is die schade bijna nihil omdat we in Nederland alleen met hout met een duurzaam keurmerk werken.

Fijnstof

De Jonges berekeningen gaan ervan uit dat hout gedroogd wordt in de open lucht. Dat zorgt inderdaad voor fijnstof in de lucht. Maar in de praktijk worden voor het drogen van hout biomassa-installaties gebruikt met veel minder uitstoot van fijnstof.

Geen betrouwbare gegevens

Nederland wil weer het beste jongetje van de EU-klas zijn want in de EU geldt het verplicht meerekenen van milieu-effecten niet. Dat komt omdat instituten zeggen dat er nog geen betrouwbare gegevens zijn waarmee deze berekeningen gemaakt kunnen worden. Het lijkt dus onwetenheid bij het ministerie van De Jonge.

Internetconsultatie

Inmiddels is de minister begonnen met een nieuwe internetconsultatie. Deze keer over de technische uitwerking van de regels. Die consultatieronde loopt nog tot half maart. Gideons zijn gemobiliseerd om hierop te reageren.

Word vervolgd dus

Lees ook