Gideon | Scherpere MPG-eisen noodzakelijk

Gideon | Scherpere MPG-eisen noodzakelijk

Een van de meedenkers/schrijvers is Gideon Peter Fraanje van Built by Nature

Gideon en DGBC dringen aan op scherpere normeringen voor circulair bouwen. Zo is het van belang om scherper te sturen op de integrale milieu-impact over de hele levenscyclus in plaats van het toepassen van materialen die alleen nog te downgraden zijn.

Oproep: maak bewuste keuzes bij de aanscherping van de MPG en de integrale LCA: Carbon Based Design!

Gideon

Gideon en DGBC: deze position paper geeft de urgentie goed weer en laat zien waarom we in de periode 2020 – 2030 moeten nadenken over scherpere normeringen voor circulair bouwen. Sturen op kortetermijnreductie van CO2 is volgens de schrijvers essentieel om verdere klimaatverandering te voorkomen.

Gaan we op dezelfde voet door en willen we binnen een scenario van 1,5 graad Celsius opwarming blijven, dan is ons CO2-budget namelijk in 2027 op.

Positioning paper

Je leest de complete position paper op deze pagina.

Bekijk het DGBC Rekenprotocol Paris Proof Materiaal gebonden Emissies hier

GWPA-indicator

De GWPa-indicator (MPG-2) stuurt op de CO2-uitstoot in de productie- en bouwfase (Module A). Het advies is het gebruik van de Paris Proof materiaalgebonden (PPm)-indicator.Paris Proof materiaalgebonden (PPm)-indicator. Voor Nederland zijn er in 2020 grenswaarden opgesteld, waar 58 partijen in de sector zich aan hebben gecommitteerd.

De vraag is dan ook of we met een aanscherping van de MPG enerzijds en een CO2-normering anderzijds het tij nog kunnen keren. In de position paper komt naar voren dat het bij een aanscherping van belang is om zowel kortetermijnaanscherping te doen, als een langetermijnpad te schetsen.

“Op korte termijn stellen we een verscherping naar 0,50 (woningen) en 0,70 (kantoren) voor.”

Als GWPA-indicator komt het advies naar voren om de Paris Proof materiaalgebonden (PPm)-indicator te hanteren. Deze indicator is in lijn met Europese uitgangspunten voor bepaling en rapportage van CO2 en onderdeel van het Europese Level(s)-raamwerk voor duurzame bouw.

 

Lees ook

  • Bekijk het DGBC Rekenprotocol Paris Proof Materiaal gebonden Emissies hier
  • Naar een Whole Life Carbon aanpak
    In het achtergrondrapport wordt de Paris Proof embodied CO2-eq. methode beschreven. Hierin staat een voorstel voor streefwaarden voor een maximale CO2 impact voor nieuwbouw en renovatie voor verschillende functies per m2 bouwwerk. Ook enkele scenario’s zijn doorgerekend om met de gehele bouwkolom binnen deze grenswaarden te blijven.
  • CO2 budgetbenadering
    In het protocol is gekozen voor een budgetbenadering: de hoeveelheid CO die de bouwsector nog mag uitstoten. Materiaalgebonden emissies zijn verantwoordelijk voor 11% van de CO2-uitstoot in Nederland. Binnen het scenario voor 1.5 °C graden opwarming hebben we wereldwijd nog een emissiebudget van 400 Gt CO2-equivalent. Als we het budget toewijzen op basis van inwonersaantal, komen we voor Nederland uit op 909 Mt CO2. Afgaand op het aandeel van de materiaalgebonden emissies, laat dit ruimte voor 100 Mt embodied CO2-budget voor de Nederlandse bouwopgave (inclusief GWW). Zonder reductie is het budget binnen 5 tot 8 jaar op, dus nog voor 2030.In de Position Paper ‘Whole Life Carbon’ lees je meer over de noodzaak en mogelijkheden van deze budgetbenadering voor de bouw.
  • Gideon; ‘Doorontwikkeling MPG-MKI-stelsel en de Nationale Milieu Database keihard nodig’ – Klik op de volgende link https://www.smartcirculair.com/gideon-bende-wil-meer-milieu-impact-van-de-bouw/
AbangQQ PKV Games AbangQQ LonteQQ Bonus New Member qq Bonus New Member PKV Games BandarQQ Bonus New Member Sbobet DominoQQ Poker QQ PKV Games pkv agen bola resmi euro 2024 pkv parlay bandarqq PKV Games PKV Games">PKV Games judi bola euro 2024 parlay situs parlay situs parlay slot demo pragmatic redmiqq bandarpkv bagiqq dominoqq pkv situs mix parlay euro 2024 qiuqiu bandarqq id pro bandarqq pkvgames sbobet88 bandar bola euro 2024 dominoqq bandarqq bandarqq bandar qq bandar qq | situs bandarqq | id pro bandarqq | bandarqq | pkv games | pkvgames | pkv games