Sturen op circulariteit bij schoolgebouwen

Sturen op circulariteit bij schoolgebouwen

Schoolgebouwen van natuurlijke bouwmaterialen. Het is al lang geen utopie meer. En … ‘Duurzaamheid is niet duur.’

Dat zegt Nicole de Lange, directeur Brede School Weesperrijk in Weesp.

Kinderen zijn de duurzaamheidsambassadeurs van de toekomst. Daarom is het goed als ze opgroeien in een gezonde, duurzame en natuurinclusieve leeromgeving waar het gebruik van hout en biobased materialen voorop staat.

Gemeenten kijken bij projecten naar maatschappelijke meerwaarde versus het jaarlijkse beslag op de gemeentelijke begroting. De jaarlijkse kosten zijn te verdelen in kapitaallasten (rente en afschrijving) en exploitatielasten (opbrengsten uit verhuur en horeca minus kosten voor onderhoud, energie, verzekeringen etc.).

Hoe zit het dan met circulaire maatregelen?

Er zijn twee categorieën circulaire maatregelen die het proces beïnvloeden:

  1. maatregelen die de CO2 uitstoot beperken bij totstandkoming
  2. maatregelen om CO2-uitstoot te beperken aan het einde van de levenscyclus

Minder CO2 bij projectontwikkeling en -einde levenscyclus

  • Kijk naar mogelijk hergebruik van gebouwen, gebouwdelen en gebouwelementen
  • De MPG en MKI zijn objectieve hulpmiddelen die helpen sturen op reductie
  • Zorg voor een demontabel gebouw zodat heel veel materialen weer zijn her te gebruiken
  • Gebruik een materialenpaspoort zodat je weet hoe verbindingen tot stand zijn gekomen en waar materialen zich bevinden
  • Stuur op financiële restwaarde omdat bouwmaterialen een waarde vertegenwoordigen bij verkoop of hergebruik. Dit heeft ook een positieve invloed op kapitaallasten in de jaarlijkse begroting

Bouw Paris Proof

Schoolgebouwen moeten Paris Proof ontworpen en gebouwd worden. Denk aan industriële componenten, grotendeels biobased materialen, duurzame installaties, demontabel met een hoge restwaarde en flexibel van indeling zodat je het gebouw al voorsorteert op ander gebruik in de toekomst.

Lees ook