Expatschool Amsterdam voorbeeld voor een 100% modulaire internationale school

Je hebt een expatschool nodig maar dan voor 5 jaar. Wat doe je dan? Tegenwoordig is dat allemaal niet zo moeilijk meer want modulaire systemen zorgen ervoor dat een gebouw eenvoudig te bouwen, te verplaatsen en weer te herbouwen is. En dat is precies wat de Amsterdam International Community School wilde.

Deze expatschool opende op donderdag 29 augustus de deuren van een nieuwe modulaire internationale school in Amsterdam.De Brexit dreiging zorgt ervoor dat er veel toestroom is van kinderen die van Engeland naar Nederland komen omdat hun kantoor verhuisd.

Expatschool Amsterdam Zuidoost

In Amsterdam Zuidoost is zowel basis­ als voortgezet onderwijs gevestigd; de leerlingen blijven dus tot ze ongeveer negentien jaar zijn op dezelfde school. Vanaf donderdag 29 augustus gingen de eerste 250 leerlingen hier naar school. De gemeente Amsterdam gaat het schoolgebouw, na een gebruiksperiode van onge­veer vijf jaar, inzetten op een nieuwe locatie binnen de gemeente. “Na die periode krijgt deze plek een andere bestemming en verhuizen wij naar ons uit­ eindelijke gebouw. Dit tijdelijke gebouw wordt dan weer opnieuw ingezet op een andere locatie door de gemeente Amsterdam”, aldus Kees van Ruitenbeek, projectleider bij Esprit Scholen.

Bij het eerste ontwerp is daarom door De Meeuw al rekening gehouden met een toekomstige verplaatsing van het gebouw. Dat is ook een van de redenen dat er werd gekozen voor de Oirschotse bouwer.

“De Meeuw gaat echt een stap verder dan de traditionele nood­ bouw. Nu de school er staat kan ik ook niets anders zeggen dan dat het ongelofelijk mooi is geworden. Het is niet te onderscheiden van permanente bouw en vormt een prachtige leeromgeving voor ons onder­ wijs.”

Het modulaire karakter van het gebouw zorgt ervoor dat het uit elkaar te halen en te verplaatsen is.

Het voelt niet tijdelijk

“Toch is er niet aan af te zien dat het om een tijdelijk en modulair gebouw gaat”, stelt Hans Buissink, tender­ specialist bij De Meeuw. Tegen de buitenkant van de modules is een losse gevel geplaatst. “Een zogenaamde cassettegevel, die zorgt voor een moderne en permanente uitstraling.

Zonder daarbij de modulariteit en toekomstige verplaatsbaarheid uit het oog te verliezen.” Architectenbureau Burton Hamfelt heeft een ontwerp gemaakt waarbij de continuïteit van het leer­ proces centraal staat en waarin de overgangen tussen de verschillende ruimtes een belangrijke rol spelen. Het gebouw heeft veel open ruimtes, een bibliotheek, een auditorium en een grote aula met hoog plafond. Via de tribunes in de aula, waar ook op gelounged kan worden, kom je in de ver­ schillende onderdelen van het gebouw terecht.

Hans: “Het hele project is binnen een jaar tijd gerealiseerd. We zijn erg trots op het eindresultaat. De wens van de gemeente Amsterdam om het gebouw opnieuw in te kunnen zetten, sluit aan bij het circulaire gedach tengoed van De Meeuw. Mooi om te zien dat er op deze manier steeds minder leegstand is en gebouwen worden ingezet waar de vraag hoog is.”

Lees ook