SPIE oplossingen in ‘The Road to Paris’

Vakmensen

Er zijn duizenden vakmensen in de installatiebranche nodig om de klimaatdoelen te halen

SPIE combineert in ‘The Road to Paris’ multitechnische diensten om vandaag de energiebesparende oplossingen voor de gebouwen van de toekomst te creëren.

The Road to Paris

De bedrijven verenigd in The Road to Paris, Koers Groep, Ingenieursbureau IOB, MAIN Energie, SPIE en Goodmorrow, willen via een gestructureerd stappenplan de verduurzaming van kantoren projectmatig aanpakken.

Ze werken daarbij samen met een team specialisten op het gebied van isolatie, gevels, daken en installaties. Omdat ieder gebouw anders is, bestaat er geen standaardoplossing.

Resultaat van de SPIE workshop

Deze workshop laat je nadenken op welke manieren ‘comfort’ te meten en inzichtelijk te maken is. En welke systemen er inmiddels al zijn om gebouwen zo in te richten dat ze een minimale CO2-footprint leveren. En dan kun je deze kennis naar jullie ontwerp vertalen.

  • Max. 20 deelnemers
  • Duur: 1 uur
  • Door: Martijn de Ruijter en Pam Engwirda, SPIE

Over SPIE

SPIE Nederland is een multitechnische dienstverlening op de gebieden van energie en communicatie. SPIE Nederland begeleidt haar klanten in het ontwerp, de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van netwerksystemen en energie-, infrastructurele-, industriële- en gebouwinstallaties.

Young SPIE, kennis- en netwerkplatform vóór en dóór jonge SPIE-medewerkers.

In 2015 is binnen SPIE Nederland Young SPIE opgericht. Young SPIE is een kennis- en netwerkplatform vóór en dóór jonge SPIE-medewerkers. Hierbij gaat het om alle medewerkers t/m 35 jaar, ongeacht functie, genoten opleiding of vakgebied waarin zij werken.

Het platform wil de samenwerking en kennisdeling tussen al deze jonge SPIE-medewerkers stimuleren, bijdragen aan persoonlijke groei en de binding met SPIE vergroten. Door middel van het samenbrengen van jonge medewerkers met verschillende achtergronden, faciliteert Young SPIE een platform waarin medewerkers elkaar beter leren kennen, nieuwe inzichten tot stand komen en waar nieuwe initiatieven worden ontplooid.

Spie Efficient buildings

Wij combineren onze multitechnische diensten om vandaag de energiebesparende oplossingen voor de gebouwen van de toekomst te creëren. Of het nu gaat om ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, banken, scholen, kantoorpanden of datacenters.

Om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, het gebruikscomfort te verhogen en verbonden gebouwen te creëren, biedt SPIE de volgende E(energie)fficient buildings services:

  • Energie-efficiënte elektrische en HVAC installaties
  • Informatie- en communicatiesystemen
  • Controle- en beveiligingssystemen
  • Multitechnische energiediensten

Alle workshops, masterclasses en experimenteerlabs