Summa College maakt herbestemming van veldschuur tot Fieldlab in Boxtel

Summa, Veldschuur Kleine Aarde

De Kleine Aarde in Boxtel is een begrip voor Antroposofen en grondlegger van Biologisch Dynamisch voedsel verbouwen

Het Summa team is een van de toppers van SLIMCirculair ’18-’19. Waarom? Omdat ze het ontwerp van een fieldlab op de Kleine Aarde in Boxtel gemaakt hebben. En omdat dit ontwerp met een paar hele kleine puntjes al door de uitgebreide welstandcommissie van de gemeente Boxtel is goedgekeurd!

Dat is een prestatie van formaat en getuigt van een bijzondere kwaliteit. Want de aanwezige architecten konden geen enkel punt in het ontwerp vinden waarop een afwijzing kon volgen. Proficiat Summa Team.

 

Summa Update

Medio november hebben ze de bijeenkomst gehad met de welstandscommissie, aansluitend hebben ze géén aanpassingen doorgevoerd aan het eerste ontwerp omdat een eerste globale kostenberekening aangeeft dat we voor dit ontwerp niet voldoende geld hebben.

In tussenliggende tijd zijn ondernemers bezig met een alternatief gebouw waar zoveel mogelijk aspecten van het oorspronkelijk ontwerp worden meegenomen. De besprekingen en vaststelling van programma van eisen zijn op dit moment gaande.

SintLucas ontwerp inrichting

In november en december 2018 zijn de studenten van SintLucas aan de slag gegaan met het ontwerp van het interne inrichting.

Op dinsdag 18 december presenteerden ze de definitieve ontwerpen. De opbrengst wordt in de tweede week van februari 2019 geplaatst op de website van SLIMCirculair.com.

Lees hier het verslag.

Ontwerp van de installaties

In november, december en januari hebben de studenten van Engineering for Society gewerkt aan de ontwerpen van de installaties, de eindpresentaties waren op dinsdag 29 januari gehouden. In februari 2019 worden de onderzoeken beoordeeld door de docenten en de installaties ‘aan elkaar geknoopt’.. In de tweede week van februari worden de opbrengsten op de website gepubliceerd.

1 gebundelde inzending

De volgende slag is nu om van de opbrengsten van drie opleidingen één samenhangend geheel te maken en hierover in de interne schoolmagazines te publiceren. Wij kiezen er niet voor om de externe pers te betrekken omdat het in deze vorm zéér waarschijnlijk niet gerealiseerd gaat worden.Inrichtingsontwerpen door SintLucas.

 

Fieldlab Boxtel

Het ontworpen fieldlab is de herbestemming van een voormalige veldschuur op de Kleine Aarde in Boxtel. De Kleine Aarde is een begrip in antroposofisch Nederland en de bakermat van bio dynamisch voedsel verbouwen. Daarmee liep de Kleine Aarde 40 jaar voorop op de ontwikkelingen die we nu steeds meer om ons heen zien.

Het fieldlab is een kenniscentrum waar in de toekomst scholen en bedrijven samenwerken aan innovaties en het testen van bouwmaterialen en installaties. Er zijn veel bedrijven en organisaties betrokken bij de ontwikkeling van het fieldlab. Onder andere het waterschap Dommel dat verschillende sedumdaken wil uittesten op het dak van het fieldlab.

Inrichting Fieldlab

De inrichting van het Fieldlab  moet natuurlijk ook aan nogal wat eisen voldoen. Er moet les gegeven kunnen worden. Er moeten ‘kantine’faciliteiten zijn en er is ruimte nodig voor testen en toetsen. Daarom heeft het Summa College de studenten van SintLucas gevraagd om mee na te denken. Vooral ook om na te denken over een circulaire inrichting bij voorkeur gemaakt van natuurlijke materialen.

Half december komt SintLucas met een presentatie van de eerste voorstellen. Alles bij elkaar zal het een juweeltje worden waar onderwijs, overheid en ondernemers in de regio samenwerken aan het versterken van de kennis, innovatiekracht en economie van de regio.

Studenten gaan zelf bouwen

Nadat de ontwerpen definitief zijn goedgekeurd en de gemeente Boxtel een GO heeft gegeven zullen studenten samen met bedrijven daadwerkelijk gaan bouwen. Dat zijn andere studenten dan de ontwerpers maar hoe leuk is het als je straks kunt zeggen: ‘Dat gebouw daar … Dat hebben wij ontworpen, daar hebben wij aan gerekend. Dat kozijn of die buitenmuur, die heb ik gezet!”

En daar gaat het om. Lef, trots en professionaliteit