Wat levert SMARTCirculair op?

De jury stelt het De Graafschap Team vragen over hun ontwerp van het mobiele eco-office dat bekroond is met een special award.

Voor MBO studententeams

 • SMARTCirculair stimuleert samenwerking, creatieve denkprocessen, inventiviteit
  Studenten zijn dwarsdenkers die met verrassende, praktisch toepasbare oplossingen komen
 • Innovatief
  Geholpen door bedrijven en experts laten jong professionals de eindeloze mogelijkheden zien van renovatie, herinrichting van gebouwen en het nieuwe bouwen

 • Talentontwikkeling: niet gehinderd door klassieke conventies maar met lef
 • Een kwaliteitsimpuls voor het MBO
 • Communicatie campagnes voor maximale impact
 • Trots, zelfvertrouwen, communicatievaardigheden en het plezier in samenwerken zullen bijdragen aan de vlekwerking die van SLIMCirculair uitgaat wat moet resulteren in meer instroom, doorstroom en zij-instroom
 • Kennis delen met bedrijven, hbo en wo

Het winnend Scalda team zorgt niet alleen voor trots, lef en professionaliteit. Ze presenteerden een lucratieve businesscase voor de heel Zeeland: zeewierisolatie

Voor provincies

 • Deze triple helix samenwerking zorgt voor veel positieve energie in de stad en de regio
 • Bijdrage aan de klimaatdoelstelling door flinke CO2-reductie in de bouw
 • Energieneutraal of energieleverende concepten
 • Inspiratie en voorbeeldprojecten
 • Praktische oplossingen die uitvoerbaar en opschaalbaar zijn in andere bouwopdrachten
 • Open werkplaatsen waar studenten samenwerken met bedrijven in de regio
 • Kansen voor opschalen circulaire materiaalstromen
 • Gezonde werk/leefomgeving
 • Bijdrage aan uw klimaat- en energiedoelstellingen
 • Bijdrage aan economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio
 • Voorbeeldprojecten, voorbeeldfunctie
 • Draagvlak bij bewoners en bedrijven

IMd Raadgevend ingenieurs heeft meerdere masterclasses gegeven om de studenten te helpen met hun constructieberekeningen en het verfijnen van de mate van circulariteit an het ontwerp

Voor bedrijven in de regio

 • Media-aandacht voor mkb-bedrijven met mooie biobased en circulaire producten
 • Je staat vooraan als er daadwerkelijk gebouwd gaat worden
 • Kennis delen/kennis maken met toekomstige jong talent, hun toekomstige medewerkers
 • Launching customer projecten
 • Exposure (regionaal tot (inter)nationaal)
 • Opschalen regionale circulaire en biobased bouwmaterialen
 • Nieuwe ketens, nieuwe business modellen
 • Intrinsiek gemotiveerde medewerkers

 

 

 

 

 

Heel Drechtsteden is betrokken bij de herbestemming van de voormalige scheepsloods. Van omwonenden die ze gevraagd hebben naar wensen, tot alle inwoners door de spijkerbroeken inzamelactie. En de hele bouwkolom in de regio weet dat er wat gaat gebeuren in Dordrecht

Voor inwoners

 • Trots (communicatie en bewustzijn)
 • Intrinsieke motivatie (duurzaamheid levert geld op)
 • Sociale innovatie
 • Ouders adviseren hun kinderen om de techniek in te gaan
 • Gezonde huizen/gebouwen, lagere lasten