21st century skills

SMARTCirculair jongeren hebben een boodschap.

Samenwerken, onderzoeken, ontdekken, vrijheid om te experimenteren, communiceren, probleemoplossen, kritisch denken, mediawijsheid, ondernemend. Het zijn een aantal van de 21 century skills die leerlingen leren tijdens deze SMARTCirculair Challenge.

Skills die zo nodig zijn in de wereld van morgen. Hoe gaaf is het dan als je je energiebron vol trots kunt presenteren.

21st century skills

Het integreren van 21st century skills vraagt een verandering in het onderwijs. Minder klassiek voor de klas onderwijs en meer werken aan maatschappelijke en technische vraagstukken waar de wereld beter van wordt. Ruimte voor onderzoek, ontdekken, testen, analyse, leren van fouten en creatie, waar mogelijk vakoverstijgend zoals de ontwerpopdrachten van externe opdrachtgevers.

Circular Skills (Leren voor Morgen)

In de transitie naar een circulaire economie staan samen leren en innoveren centraal. Zowel mens als organisatie krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen. En dat is hard nodig, want in een circulaire economie functioneren we op een andere manier dan we gewend zijn. We hebben visie nodig (waar gaan we naartoe), nieuwe vormen van organiseren (hoe gaan we samen de weg vinden) en nieuwe of andere dagelijkse werkzaamheden die bijdragen aan dit hogere doel (wat doen we om het toe te passen).

Deze drie aspecten vragen om nieuwe vaardigheden en competenties, zowel binnen organisaties die in transitie zijn als in je eigen loopbaan als professional. Vaardigheden die mensen en organisaties in staat stellen om vanuit het belang van een duurzamere wereld hun werk op een nieuwe manier uit te voeren.

De afbeelding “Circular Skills in Context” neemt je aan de hand van een skills-cirkel langs twee sporen (mens en organisatie) mee in deze wereld van vaardigheden. De cirkel is opgebouwd uit drie lagen: ‘WHY’ skills, ‘HOW’ skills en ‘WHAT’ skills.

Why

In het hart van de cirkel staan de ‘WHY’ skills, die mogelijk maken het belang van een circulaire economie te zien, te begrijpen en over te brengen op een ander. Deze vaardigheden dragen bij aan de richting, koers en visie voor een circulaire economie.

How

Daaromheen staan de ‘HOW’ skills, die visie en richting vertalen naar bedrijfsprocessen en/of pedagogisch-didactische aanpakken (in het onderwijs). Vaardigheden die bijdragen aan het creëren van een lerende organisatie, waarin mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen én innoveren.

What

De uiterste ring bevat de ‘WHAT’ skills, die handvatten bieden voor de toepassing van circulaire principes in de dagelijkse praktijk. Het gaat naast technische skills ook om sociale, valoriserende en transversale vaardigheden.

Circular Skills in Context laat zien hoe deze verschillende soorten vaardigheden zich tot elkaar verhouden en waarom het belangrijk is dat mensen en organisaties op verschillende niveaus vaardigheden (blijven) opdoen.

Contact

Wilt u ervaren wat SMARTCirculair voor uw leerlingen en docenten doet? Neem contact met ons op

Tanja Noltentanja@smartcirculair.com, M. 06 16342889

 

Lees ook