[ssba]

7 competenties voor een succesvolle toekomst

Competenties

Competenties kun je trainen. Denk maar eens aan de pitchtraining die je leert om perfect te presenteren

Welke competenties heb je nodig in deze snel veranderende wereld? Want dat er veel verandert ziet iedereen. En zeker in de bouw, dat weet jij ook. We hebben deze competenties overgenomen van de Nationale Vacaturebank en wat valt ons op?

Deze competenties gebruik je al door mee te doen met de ontwerpwedstrijd SLIMCirculair. Want door samen te werken aan een uitdagend ontwerp voor een echte opdrachtgever train je automatisch deze skills.

7 belangrijke competenties

Hieronder vind je de competenties die je wel hebt, maar misschien niet zo benoemd. Dus doe er je voordeel mee en train er nog een paar extra. Daar heb je levenslang plezier van.

1. Flexibiliteit

Omdat er zoveel verandert in de wereld en omdat alles zo snel verandert, is het belangrijk om flexibel te zijn. Met een grote dosis flexibiliteit ben jij in staat om je aan de veranderende wereld aan te passen. Een nieuw administratief systeem? Geen probleem, jij past je aan en zet je tanden erin. Scrum, lean, agile, kanban, etc? Of ieder half jaar iets anders? Voor flexibele werknemers maakt dit niets uit en daar is de werkgever blij mee.

2. Digitale communicatie

Je kunt er niet om heen: digitalisatie. Meer en meer communicatie gaat via digitale kanalen, ook op het werk. Daarom loont het om je hierin te verdiepen en ervoor te zorgen dat je de verschillende kanalen begrijpt. Slack, Jira, Skype, Hangouts: tegenwoordig zijn er tientallen online kanalen waarmee je communiceert op kantoor, maar ook met een klant of met een leverancier.

3. Analytisch denken/data driven werken

Data wordt steeds belangrijker, mede doordat data veel makkelijker verzameld kan worden. Via online platformen wordt data verzameld en met analytisch denkvermogen ben jij in staat deze data te interpreteren en te gebruiken voor nieuwe projecten. Meer en meer bedrijven vragen om werknemers die aan de hand van bakken data problemen kunnen oplossen.

4. Kritisch denken

Gepaard met analytisch denken, gaat kritisch denken. Als jij in staat bent om bepaalde vraagstukken naast elkaar te leggen en hier op een kritische manier naar kunt kijken, ben je binnen. Robots kunnen data leveren en berekeningen uitvoeren, maar missen een kritische blik op de uitkomsten.

5. Sociale vaardigheden

Veel bedrijven vinden hun werknemers op meer plekken dan alleen in de regio. Bij internationale bedrijven, zoals ING of Heineken, werken tientallen mensen uit verschillende culturen. Hierdoor is het wel eens lastig om samen te werken, omdat iemand uit India of Polen op een hele andere manier communiceert dan een Nederlander. Hoe beter je hier mee om kan gaan, hoe beter je past in een internationale omgeving.

6. Leiderschap (people management)

Mensen verdwijnen niet. En mensen moeten gemanaged worden, in meer of mindere mate. Al zal de managementrol wel meer richting een coachende rol gaan, robots kunnen dit niet. Als je leiderschapsvaardigheden leert, weet je zeker dat er een plek voor jou is op de arbeidsmarkt van de toekomst.

7. Multidisciplinair werken

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om werknemers met uiteenlopende disciplines samen te laten werken. Zo kunnen projecten sneller aangepakt worden, omdat specialisten gezamenlijk naar een probleem kijken. Het is daarom belangrijk dat jij met collega’s van allerlei afdelingen samen kunt werken.

 

Het verschil tussen harde en zachte competenties

Harde competenties op je cv

Er zijn verschillende soorten vaardigheden. De eerste zijn harde competenties ofwel hard skills. Hieronder vallen vaardigheden die beroepsspecifiek zijn zoals: Constructieberekeningen maken, bestek schrijven, Smart building systemen beheren, Engels spreken of een vorkheftruc besturen.

Benoem waar nodig ook diploma’s of certificaten die je voor deze vaardigheden hebt behaald. Dit is anders dan ervaring, aangezien een vaardigheid een activiteit is die je kan uitvoeren en toepassen terwijl ervaring een vorm van kennis is die je hebt ondervonden.

Soft skills op je cv

Het tweede type vaardigheden is zachte competenties, de zogeheten soft skills. Dit zijn vaardigheden op persoonlijk, emotioneel en intellectueel gebied. Meestal zijn dit de skills waarmee je geboren bent, maar dat betekent niet dat ze niet te trainen zijn. Denk hierbij aan eigenschappen als: energiek, empathisch, creatief en accuraat.