De Jonge Klimaatbeweging | Het BBQ Spel

Jonge Klimaatbeweging – Het BBQ Spel gaat over dilemma’s uit de volgende zes thema’s: klimaat, voeding, energie, afval, inclusiviteit en geld. 

Al die meningen en belangen komen bij elkaar tijdens de voorbereiding van het BBQ spel. Dat levert een stevige, maar ook een hilarische clash op tussen bevlogen klimaatactivisten en opgewonden dwarsliggers, vleeseters en veganisten, goedbedoelende beleidsmakers en wantrouwende burgers. Als jullie je goed inleven in je rol wordt het een heet uurtje vol pittige standpunten, woeste meningen en slimme ideeën.

Resultaat van het BBQ spel

Leer welk thema voor jou het belangrijkst is. Pak je kans, discussieer en hoe zit het met de bonus…?

Over de Jonge Klimaatbeweging

De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stem van diverse jongerenorganisaties. Wij proberen klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden door middel van campagnes en door gesprekken aan te gaan met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven, met de Jonge Klimaatagenda als leidraad. In alles wat we doen, denken en uitdragen staat de stem van jongeren in het klimaatdebat centraal. Voorbeelden van onze activiteiten zijn bijvoorbeeld de Jonge Klimaatagenda, de #ikreisanders campagne en de Klimaatdialogen.

Waarom?

De Jonge Klimaatbeweging is gebaseerd op een duidelijk idee: jongeren verdienen een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. Wij, jongeren, zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering. In een samenleving waar de wereld van morgen in handen ligt van de politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven van vandaag is het essentieel dat onze stem gehoord wordt. Daarom verenigt de Jonge Klimaatbeweging de stemmen van diverse jongerenorganisaties tot een sterke stem waarmee klimaat- en duurzaamheidsbeleid wordt beïnvloed. Wij willen de zeggenschap van jongeren over hun eigen toekomst verzekeren. We gaan hierin voorbij aan ideologie. De noodzaak van klimaatactie is niet links of rechts, progressief of conservatief. Wij proberen op een positieve manier iedereen te betrekken bij de overgang naar een duurzamere wereld.

De Jonge Klimaatbeweging gaat voor een wereld waarin de belangen van jongeren en de aarde vanzelfsprekend worden meegenomen in alles wat we doen. We streven naar een toekomstbestendige samenleving waarin rechtvaardigheid en empathie centrale uitgangspunten zijn.

Video

Jonge Klimaatbeweging – De Jonge Klimaatagenda on Vimeo.

Alle workshops, masterclasses en experimenteerlabs