De Tech Campus Nieuwegein herbestemt een gebouw naar een stiltecentrum in Leerdam

De Tech Campus Nieuwegein herbestemt een gebouw naar een stiltecentrum in Leerdam

De studenten van de Tech Campus Nieuwegein (ROC Midden Nederland) ontwerpen en herbestemmen een voormalige portierswoning in een stiltecentrum in Leerdam. De gemeente Vijfheerenlanden wil aan een initiatief van bewoners en begrafenisonderneming gehoor geven en tegemoet komen aan een stiltecentrum als ontmoetingscentrum op de begraafplaats aan de Tiendweg in Leerdam.

Programma van eisen

  • De uitstraling aan de voorzijde van het gebouw moet gehandhaafd worden
  • Het interieur moet in overeenstemming zijn met het naastgelegen columbarium (zelfde type gebouw)
  • Het moet een plek worden waar je kan gedenken, iets afgezonderd maar wel in verbinding met de rest van het gebouw
  • Circulair ontwerp, zoveel mogelijk gebruik makend van natuurlijke materialen
  • Nadruk op inrichting en smart systems voor alarm en meer
  • Licht, wateropvang en -hergebruik en energieneutraal¬† dus het opwekken van energie zijn aandachtspunten

Studententeam

  • 7 studenten 3e jaars bouwkunde

Video

Rapporten

Op de ‘lichtjesavond’ op 12 december 2019 moet het ontwerp zover zijn dat het gepresenteerd kan worden aan de Leerdamse bevolking. Het team zal dan ook de reacties pijlen, informatie en toelichtingen geven en aanvullingen ophalen. De start van de uitvoering van de verbouwing is zo spoedig mogelijk, afhankelijk van de goedkeuring in het licht van het bestemmingsplan.

Posters en foto’s

Team Nieuwegein

Koen Paardenkooper (teamcaptain), Joery van de Kleij, Abdulah Vikic, Harm Morsink, Metthew de Jong, Lex van Lunderen, Jonny

 

Begeleidende docenten

  • Sint Jan Tiessen
  • Rene van Mourik

Opdrachtgever

 

 

Over de opdrachtgever

Gemeente Vijfheerenlanden:Een voormalige portierswoning op de Algemene Begraafplaats in Leerdam krijgt een nieuwe bestemming: een stiltecentrum. De gemeente Vijfheerenlanden wil aan een initiatief van bewoners en begrafenisonderneming gehoor geven en tegemoet komen aan een stiltecentrum als ontmoetingscentrum op de begraafplaats aan de Tiendweg in Leerdam.

De gemeente stelde een reeks eisen. Zo moest de uitstraling aan de voorzijde van het gebouw gehandhaafd worden. Het moet een plek worden waar je kan gedenken, iets afgezonderd maar wel in verbinding met de rest van het gebouw. Het gebouw moet geschikt zijn voor rolstoelers.
Speciale dank