Hoeveel bomen zijn er nodig voor de zuurstof van 1 mensenleven?

Snelgroeiende bomen als eiken absorberen relatief veel CO2 en produceren dus ook veel zuurstof

Hoeveel bomen zijn er nodig voor de zuurstofvoorziening van een mensenleven? Dat is een goede vraag toch? De Quest gaf uitleg, lees hieronder.

Volgens de cijfers van ruimtevaartorganisatie NASA verbruikt een mens dagelijks zo’n 0,84 kilogram zuurstof. Daar moeten we zo’n 11.000 liter lucht voor in- en uitademen. Per jaar gebruiken we dus ruim 300 kilogram zuurstof.

Zuurstofproductie van bomen

Bomen groeien door koolstofdioxide en water met behulp van zonlicht om te zetten in voedzame suikers en zuurstof. Dit gebeurt in groene bladeren en noemen we fotosynthese. Hoe meer bladeren, hoe meer zuurstof een boom produceert. Bomen gebruiken zelf ook zuurstof voor hun stofwisseling.

Bomen produceren dus zuurstof als restproduct bij het omzetten van CO2 in suiker. Alleen door te groeien brengen bomen duurzaam extra zuurstof in de atmosfeer. En hoeveel een boom groeit verschilt per leeftijd en soort. Gelukkig heeft het Amerikaanse Departement of Energy een overzicht gemaakt.

Als je een persoonlijk zuurstofbos aanplant, is de eik een goede keuze. Deze snelgroeier slaat in zijn eerste zestig levensjaren elk jaar gemiddeld 31 kilogram koolstof op. Dat staat gelijk aan de productie van zo’n 83 kilo zuurstof.

Vier eiken produceren jaarlijks dus genoeg zuurstof om jou te laten ademen.

Minstens acht beuken

Minder snelle groeiers als beuken vragen al snel het dubbele. En de bomen mogen niet worden omgehakt want dan gaat de gewonnen zuurstof weer verloren bij de vertering. Tenzij je het hout gebruikt en behandeld zodat het nog decennia in de kringloop blijft natuurijk.

Hoeveel CO2 neemt een boom op uit de lucht?

Een volwassen boom van 50 jaar oud zou zo’n ton aan CO2 uit de lucht hebben gefilterd. Die komt pas vrij als de boom sterft en ontbindt.

Een volwassen boom heeft na 50 jaar tijd zo’n ton CO2 uit de lucht gefilterd. Of, op kleinere tijdschaal: laat 50 bomen een jaar groeien en ze nemen samen één ton CO2 op. Zeker geen kleine hoeveelheid, want per hoofd van de bevolking stootte Nederland in 2004 ‘maar’ 8,74 ton CO2 uit.

Bomen hebben in vergelijking met andere gewassen de grootste netto zuurstofproductie omdat bomen een groot deel van het CO2 omzetten in hout en wortels. De CO2-fixatie is dus veel groter in bossen dan in weiland of akkers. Zij kunnen daarom een deel van de CO2 uitstoot compenseren.

31 tot 46 bomen nodig voor onze persoonlijke CO2-compensatie

De CO2-balans van bomen verschilt sterk tussen het soort bomen, locatie, tussen seizoenen en tussen perioden met hetzelfde klimaat of weer. Er zijn heel wat wetenschappelijke studies uitgevoerd om de CO2- compensatie te kunnen bepalen.

Als samenvatting uit de diverse studies kunnen we concluderen dat de jaarlijkse CO2-compensatie varieert tussen 21,77 kg CO2/boom tot 31,5 kg CO2/boom. Om 1 ton CO2 te compenseren zijn er vervolgens 31 tot 46 bomen nodig.

In Europa staan er per hectare 300 tot 500 bomen. Als conclusie voor de berekening voor de cijfers op de website van Encon wordt er gerekend met 24 kg CO2/boom en gemiddeld 500 bomen per hectare. Dat betekent dat 1 hectare bos: 500 bomen x 24 kg CO2/boom = 12.000 kg CO2 compenseert oftewel 12 ton CO2/hectare.

Bomen zouden zo’n 25% van de CO2 uit de atmosfeer kunnen halen

Kunstmatige intelligentie en Google Earth kunnen een technologische cocktail worden die ervoor zorgt dat het CO2-gehalte met maar liefst 25% teruggebracht wordt. En voor bomen is een glansrol weggelegd. Maar dan wel heel veel bomen!

Lees meer