Landstede ontwerpt circulaire parkeergarage

Team Landstede ontwerpt de circulaire parkeergarage van de toekomst

 

 

We hebben een concept bedacht. In dit concept gebruiken we oude en nieuwe dekzandruggen om de parkeergarage te verbinden met het naastgelegen Wezenlandenpark. Hierdoor ontstaat een plek waar mensen, dieren en planten samenkomen.”

Bekijk de video

 

Flexibele, circulaire parkeergarage voor Provincie en Wijk

De provincie Overijssel wil met een circulaire parkeergarage inspelen op de toekomstige parkeer- en mobiliteitsbehoefte van medewerkers, bezoekers en van mensen uit de wijk. Want de mobiliteit verandert snel. Denk aan de toename van elektrische auto’s, deelauto’s, nieuwe vormen van openbaar vervoer, varianten op fietsen, brommers en scooters. En daarnaast is de provincie op zoek naar een ontwerp dat ten minste energieneutraal is maar liever leverend en voorzien van smart systems die de ondergrondse echt toekomstbestendig maken.

Doelen

Het ontwerp van een ondergrondse parkeergarage gaat over meer dan parkeren alleen. Het is een provinciaal initiatief om samen met de omgeving iets op te pakken (de provincie, de gemeente en de bewoners).

Criteria

 • Circulair (hergebruik materialen)
 • Flexibel
  • ism gemeente en bewoners
  • toekomstgericht ivm veranderende vervoersmiddelen
  • toekomstgericht ivm veranderende brandstofsoorten
 • Duurzaam, denk aan wateropslag en -hergebruik
 • Slimme (energie)systemen

Studententeam Harderwijk

Team CirculariteitFabriek bestaat uit 10 studenten 3e jaars bouwkunde

Rapporten

Communicatie

3 febr. 2020 – Pressure Cooker Mobiliteit

Op 3 februari organiseerde SMARTCirculair ism het Landstede College en de Provincie Overijssen een Pressure Cooker waarin werd ingezoomd op ‘De mobiliteit van de toekomst’.

Want de mobiliteit gaat volledig op zijn kop. Een van de uitkomsten is dat binnen een paar jaar het einde van het klassieke parkeren ingeluid kan en moet worden.

Eva Rispens: “We moeten ontsnappen uit onze huidige mentaliteit van het werken van 9 tot 5, van altijd maar op en neer moeten reizen en in de file staan.” Lees het hele bericht

 

Team Harderwijk brengt het verleden tot leven in Zwolle

Een Dekzandrug is vaak de basis voor een dorps- of stadskern.

Quin, een van de leden van team Harderwijk liet zich inspireren door de opgestoven zandheuvels als overblijfselen uit de laatste ijstijd. Stuifzand zorgde door de eeuwen heen voor steeds een nieuwe laag. Met deze zogeheten ‘ZandDekRug’ als inspiratiebron ontwerpt team Harderwijk de dubbeldek parkeergarage in de design tuin voor hun opdrachtgever de Provincie Overijssel.

Lees meer over het concept aangevuld met beeldmateriaal via deze link

De Dekzandrug is ontstaan onder invloed van ijs, wind, water en de mens.

 

 

 

Volg het team op social media

@circulariteitsfabriek

Over het team

Het team start eind januari met een doorlooptijd tot de finale op 17 juni 2020

Teamleden

De teamsamenstelling staat nog niet vast maar hieronder vind je namen van studenten die ook bijzonder graag met deze opdracht aan de slag willen gaan.

Thijs Smit (teamcaptain)

Quinn, Chelsea, Thijn, Tim, Thomas

Begeleidende docent

 • Francisco Navarro
 • Gemma Hoogakker

Over de opdrachtgever

Provincie Overijssel, Juliette Sprangers, sr. projectmanager huisvesting