Merosch | Solar parkeeroverkappingen die bijdragen aan de lokale energievoorziening

Een van de voorgestelde parkeeroverkappingen voor de gemeente Hellevoetsluis

In het onderzoeksrapport ‘De zonnige kant van parkeren’ (2022) geeft Merosch een inspirerend inzicht in de mogelijkheden die parkeerruimtes bieden voor de opwekking van zonnestroom.

Dit onderzoeksrapport is geschreven voor opdrachtgever RVO en geeft inzicht in potentieel (honderdduizenden parkeerplaatsen bij winkelcentra, stranden, markten, sportvelden …) de kansen voor nationale en internationale marktontwikkelingen, business cases en geïntegreerde oplaadstructuren voor elektrische voertuigen.

Potentiele opdrachtgevers

Merosch onderscheidt de volgende potentiële opdrachtgevers:

 1. Projectontwikkelaars gebieden.
  Projectontwikkelaars krijgen in gebiedsontwikkeling in toenemende mate te maken met het voldoen aan (hogere) duurzaamheidsambities en het faciliteren van elektrisch vervoer. Voor deze partij zou de solar carport een oplossing kunnen zijn voor haar gebiedsontwikkelingen en bijbehorende duurzaamheidsdoelstellingen.
 2. Overheden
  Gemeentes en provincies zullen gezamenlijk 35 TWh per jaar aan duurzame elektriciteit moeten opwekken in 2030. Voor hen kan de oplossing van PV op een parkeerruimte bijdragen aan deze ambitie.
 3. Energiecoöperaties
  In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat in de toekomst 50% van de duurzame energieproductie in eigendom is van de lokale omgeving. Energiecoöperaties spelen hier een belangrijke rol in. Uit de interviews met gemeentes kwam naar voren dat zij de solar carport eventueel willen inzetten voor energiecoöperaties.
 4. Private parkeerterreinen
  Grote parkeerterreinen bij utiliteit kunnen gebruikt worden voor het opwekken van PV-stroom. Enkele attractieparken, musea en bedrijventerreinen doen dit al.
 5. Parkeerexploitanten
  Een deel van de openbare parkeerruimtes in een gemeente zijn in het bezit van parkeerexploitanten. Voor een deel is hier voldoende potentie om PV-stroom op te wekken.
 6. Particulieren
  In Nederland zijn ± 2 miljoen privéparkeerplaatsen. Voor een deel is hier voldoende potentie om PV-stroom op te wekken.

Het studententeam van het Techniek College Rotterdam heeft de opdracht om ‘solar parkeerterrein overkappingen’ te ontwerpen en door te rekenen voor de gemeente Hellevoetsluis. De gemeente Hellevoetsluis wil het potentieel benutten van een parkeerterrein bij een winkelcentrum en een tweede terrein aan de duinovergang in Rockanje. Prachtige kansrijke projecten waarvoor nu een business case wordt uitgewerkt.

Kansen voor regio randstad

De dichtbebouwde regio’s Noord-Holland Zuid en Rotterdam-Den Haag hebben een hoge potentiële opwek. In de stedelijke gebieden liggen veel parkeerterreinen. Bovendien kan het in dichtbebouwde gebieden lastig zijn om aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord te komen vanwege de grote druk op de ruimte. Juist in dat licht zou overkapping van parkeerterreinen met zon-PV een kansrijke toepassing kunnen zijn vanwege het dubbele ruimtegebruik.

Parkeeroverkapping Alliander Duiven, een van de eerste grote Power Parking terreinen in Nederland

Regio Hellevoetsluis

In de regio Hellevoetsluis is nog geen krapte op het energienet. het is nagenoeg het enige gebied in Nederland dat nog groen kleurt op de kaart van netbelasting. Dat is redelijk uniek voor Nederland. Een kans die benut kan worden door de gemeente om daar oogstrelende sonarparkings te realiseren.

Business case

Een haalbare businesscase is echt wel een uitdaging. Immers, de dure ondersteuningsconstructie, soms beperkte schaalgrootte en bijbehorende esthetische eisen, maken veel projecten moeilijk haalbaar.

 • De inkomsten zijn onvoldoende om de investering terug te verdienen.
 • Daarnaast speelt dat gemeentes voor laadpalen concessiecontracten (één aanbieder van laadpalen voor een aantal jaar) hebben afgesloten voor gebieden terwijl de businesscase van solar carports sterk wordt beïnvloed door de combinatie met laadpalen.
 • Als de eigenaar van de solar carport ook de eigenaar is van de laadpalen, kunnen de kosten voor het laden aanzienlijk lager worden.
 • Zonder laadpalen is het nog moeilijker een haalbare financiële businesscase te krijgen.
 • Als laatste zijn solar carports nog te weinig bekend bij verzekeraars en zijn de verzekeringskosten voor een solar carport hoog.

PowerParking Voorbeelden zijn er nu al. Denk aan:

 • Apenheul in Apeldoorn
 • Archeon in Alphen aan de Rijn
 • Triodosbank in Zeist
 • Ziekenhuizen in Drachten en  Ede
 • Alliander kantoor in Duiven
 • Voetbalstadion De Meent in Alkmaar
 • Vrijstad Energie in Culemborg

Merosch aanbevelingen

 1. Naast grootschalige locaties kunnen wat meer kant-en- klare oplossingen een groot potentieel aanboren van kleinere veel voorkomende parkeerlocaties.
 2. Zoek naar een nieuwe subsidievorm die representatief is voor de solar carport. Maak bijvoorbeeld binnen de huidige SDE++ een categorie voor zon boven parkeerplaatsen en laat hier de schaalgrootte ook mede bepalend zijn voor de hoogte van het SDE++ tarief.
 3. Er is sprake van een jonge en groeiende markt. De markt dient wel verder te innoveren om de genoemde knelpunten weg te nemen. Het gaat om innovaties ten aanzien van:
  – esthetiek en acceptatie (draagvlak)
  – kostenreductie, dit betreft met name de fundering en ondersteuningsconstructie
  – flexibiliteit (voor markten en evenemententerreinen), flexibel en verplaatsbaar
 1. Gemeentes dienen hun beleidsbesluiten sneller te vormen rondom solar carports, zodat ook het onbenutte potentieel op openbare parkeerplaatsen benut kan worden.
 2. Wijs gemeentes op het aandachtspunt dat generieke concessies voor laadpalen de financiële haalbaarheid van solar carports nadelig kunnen beïnvloeden. Met deze categorie zou rekening gehouden moeten worden in tenders om te voorkomen dat de ontwikkeling van solar carports wordt geblokkeerd in regios/wijken waar een concessie is vergund voor het exploiteren van laadpalen.
 3. Maak op basis van dit rapport een (online) inspiratiegids voor parkeerplaatseigenaren, zodat deze inzicht krijgt in de potentie, kansen, knelpunten, randvoorwaarden om een solar carport te kunnen realiseren, factoren die de businesscase beïnvloeden en inspirerende voorbeeldprojecten. Het betreft een gids die veel meer tot de verbeelding spreekt voor parkeereigenaren dan dit onderzoekrapportage.

Link naar het rapport

Onderzoeksrapport ‘De zonnige kant van parkeren’ (Merosch 2022)

 

AbangQQ PKV Games AbangQQ LonteQQ Bonus New Member Bonus New Member PKV Games BandarQQ Bonus New Member Sbobet DominoQQ Poker QQ PKV Games pkv agen bola resmi euro 2024 pkv parlay bandarqq PKV Games agen judi bola euro 2024 parlay situs parlay situs parlay slot demo pragmatic redmiqq bandarpkv bagiqq dominoqq pkv situs mix parlay euro 2024 qiuqiu bandarqq id pro bandarqq pkvgames sbobet88 bandar bola euro 2024 dominoqq bandarqq bandarqq bandar qq bandar qq pkv games situs bandarqq bandarqq pkv games bandarq