NABB | Nationale Aanpak Biobased Bouwmaterialen

Op 8 november 2023 is het programma Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) gestart. Dit is een miljoenenproject met maatregelen om de markt en toepassing van biobased grondstoffen in de bouw snel te vergroten.

‘De tijd van pilots is voorbij’, zegt Karlijn Mol van Building Balance.

NABB

Aan de Nationale Aanpak werken 4 ministeries samen (LNV, BZK, I&W en EZ). De NABB moet een structurele bijdrage leveren aan de nationale doelstellingen op gebied van CO2- en stikstofreductie, circulaire economie, natuur- en biodiversiteitsherstel en ruimtelijke kwaliteit. Dat gaat gebeuren door een volwassen markt te ontwikkelen voor de teelt, verwerking en toepassing van biobased grondstoffen en materialen uit Nederland.

Doel Nationale Aanpak

Het Kabinet Rutte IV heeft middelen vrijgemaakt om zelfstandige ketens op te zetten voor biobased bouwmaterialen:

 • er is € 25 miljoen toegekend om de markt op te zetten van 2023-2025 (fase 1)
 • en € 175 miljoen gereserveerd om de markt uit te breiden van 2025-2030 (fase 2)

Biobased

Biobased grondstoffen zijn bijvoorbeeld hout en natuurlijke vezels. Deze grondstoffen zijn hernieuwbaar, anders dan bijvoorbeeld aardolie. Eindige grondstoffen vervangen door duurzame alternatieven is een van de manieren om in 2050 een circulaire bouweconomie te bereiken.

Mol: ‘De bouw en de GWW, zijn hard op zoek naar alternatieve bouwmaterialen. Nederlandse agrariërs kunnen de biogrondstoffen voor deze bouwmaterialen telen: een nieuw en duurzaam verdienmodel. Door vezelgewassen te telen en verwerken tot biobased bouwmaterialen snijdt het mes dus aan meerdere kanten.’

Biobased bouwen als norm

Als de marktcondities goed geregeld zijn, gaan provincies en lokale organisaties vanzelf ook meer biobased bouwen. Denk aan een goede certificering en normering voor biobased materialen. Biobased materialen moeten ook financieel aantrekkelijker worden.

‘De verwachting is dat de maatregelen in het NABB ervoor zorgen dat biobased bouwen de norm wordt. Bij voldoende aanbod kunnen biobased bouwmaterialen straks financieel concurreren met de traditionele materialen.’

Interventies voor biobased bouwen

De NABB voor de GWW kent een aantal actielijnen met diverse interventies die biobased bouwen versnellen.

 • Een daarvan is kennisdeling. Belangrijk, want voor veel partijen is biobased bouwen nog nieuw.
 • Een andere interventie is de ontwikkeling van bijmengnormen. Dit betekent dat een specifiek product dan minstens voor een bepaald percentage bestaat uit biobased grondstoffen.
 • Daarnaast is er een interventie voor de ontwikkeling van koolstofcertificaten. Daarmee krijgen boeren een vergoeding voor de teelt van vezelgewassen, omdat die CO2 langdurig vastleggen bij toepassing in bouwmaterialen.
 • Tot slot valt te denken aan de doorontwikkeling van de MKI en de aanpassing van de RAW-systematiek (waarover later in dit artikel meer).

Actielijnen

 • ACTIELIJN I – Het opzetten en opschalen van biobased ketens
 • ACTIELIJN II – Vraagstimulering bij bouwers en opdrachtgevers
 • ACTIELIJN III – Activatie van agrariërs en verwerkers
 • ACTIELIJN IV – Testen en certiceren
 • ACTIELIJN V – Kennisdeling en onderwijs
 • ACTIELIJN VI – Onderzoek en innovatie

Download NAPP programmaplan

Lees meer