Leerlijn Circulair Bouwen met Biobased Bouwmaterialen

Met Building Balance, de TKi Bouw & Techniek, de regionale bouwcampussen en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie bereiden we een ‘Leerlijn’ Circulair Bouwen met Biobased Bouwmaterialen voor.

Doel: Het ontwikkelen van een leerlijn met les/examenmodules en certificaten voor Levenlang Ontwikkelen (om/bijscholing), BBL, BOL, HBO inclusief de HBO lerarenopleiding

Voor het ontwikkelen en het onderhoud van het materiaal, werken we samen met:

 • Building Balance
 • TKi Bouw & Techniek
 • Regionale bouwcampussen mbo/hbo
 • mbo-raad, hbo-raad, wo
 • Bedrijven via de RVO Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

Kansen

 • Landelijke samenwerking mbo, hbo, bedrijven, experts, transitieprogramma Building Balance en TKi’s
 • (Open) Centraal platform met onderwijsmodules, onderzoeken en resultaten biobased materialen
 • Data, digitalisering en nieuwe business modellen
 • Stimulans voor de regionale economie
 • Innovatie en Industrialisatie
 • Professionaliseren studenten, zij-instromers en professionals in het beroepenveld
 • Klimaatbijdrage CO2- en Stikstofreductie, gezond binnenklimaat

Start ontwikkeling modules: januari 2024

Roadmap Leerlijn mbo, hbo, llo

Projectplan van de Leerlijn Biobased

 • KLIK HIER voor het projectplan – dd 3 nov. 2023

 

minister Rob Jetten (Klimaat en Energie)

‘Leerlijn’ Circulair Bouwen met Biobased Bouwmaterialen LLO, MBO, HBO, Post Doctoraal sluit naadloos aan bij de ambitie van minister Rob Jetten

Lees de kamerbrief die Jetten in maart aan de Tweede Kamer stuurde met daarin het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Klimaat ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes. Met daarin o.a.

 • duurzaam (circulair) doen
 • CE vaardigheden
 • bewustzijn
 • onderwijs/arbeidsmarkt

Resultaat van de ‘Leerlijn’ Circulair Bouwen met Biobased Bouwmaterialen

 • Deskundigheidsbevordering / Vernieuwing in leren en ontwikkelen
  Docenten mbo/hbo lesmateriaal aanbieden waarmee hun studenten zelfstandig aan de slag kunnen en de drempel om biobased bouwen een plek te geven kleiner wordt incl. kennis uitbreiding.
 • Human Capital
  Versterken van de kwaliteit en inzet van de beroepsbevolking, skills ontwikkelen die toerusten voor de toekomst en loopbaanleren: op-, om- en bijscholen, informeel leren om duurzaam inzetbaar te blijven op de dynamische arbeidsmarkt
 • Circulaire economie
  De circulaire bouweconomie versnelt als bedrijven hun medewerkers laagdrempelig kunnen laten bijscholen. De speciaal ontwikkelde modules met certificering worden gemaakt voor mbo- en hbo niveau. Inclusief Post Doctorale specialistie.
 • Innovatie-ecosysteem
  Techniek programma’s Circulariteit, Levensduurverlenging en Klimaatadaptie; versneld naar nieuwe circulaire business modellen; ontwikkeling van harde en zachte competenties; Technologie innovatie; stimuleren van biobased bouwmaterialen; digitalisering en data.

Leerlijn Circulair Bouwen met Biobased Bouwmaterialen HBO Overleg 13 sept 2023