Leerlijn Circulair Bouwen met Biobased Bouwmaterialen

Met de Tki Bouw & Techniek, de regionale bouwcampussen en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie bereiden we een ‘Leerlijn’ Circulair Bouwen met Biobased Bouwmaterialen voor.

Doel: Het ontwikkelen van een leerlijn met les/examenmodules voor Levenlang Ontwikkelen, BBL, BOL, HBO inclusief de HBO lerarenopleiding

Voor het ontwikkelen en het onderhoud van het materiaal, werken we samen met:

 • TKi Bouw & Techniek
 • Regionale bouwcampussen mbo/hbo
 • mbo-raad, hbo-raad, wo
 • Bedrijven via de RVO Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

Kansen

 • Landelijke samenwerking campussen, bedrijven, onderwijs, wetenschap biobased (bouw)materialen
 • (Open) Centrale database met onderzoeken en resultaten biobased materialen
 • Data, digitalisering en nieuwe business modellen
 • Innovatie en Industrialisatie
 • Professionaliseren bedrijven, studenten, docenten in het beroepenveld
 • Klimaatbijdrage CO2- en Stikstofreductie, gezond binnenklimaat

 

minister Rob Jetten (Klimaat en Energie)

‘Leerlijn’ Circulair Bouwen met Biobased Bouwmaterialen LLO, MBO, HBO, Post Doctoraal sluit naadloos aan bij de ambitie van minister Rob Jetten

Lees de kamerbrief die Jetten in maart aan de Tweede Kamer stuurde met daarin het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Klimaat ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes. Met daarin o.a.

 • duurzaam (circulair) doen
 • CE vaardigheden
 • bewustzijn
 • onderwijs/arbeidsmarkt

Relatie met het TKi doel Kennis en Innovatie

 1. Economie: de verbinding bouw met landbouw zorgt voor nieuwe business modellen voor boeren en de bouw/maakindustrie
 2. Natuur en Klimaat: Biobased bouwmaterialen slaan CO2 op, kunnen uit de regio komen en voorkomen bergen stikstof uitstoot. Bovendien draagt bouwen met biobased bouwmaterialen bij aan een gezond binnenklimaat.
 3. Randvoorwaarde: ontwikkel harde en zachte competenties via onderwijs en training

Relatie met Onderwijs & Human Capital

Leerlijn ‘Circulair Bouwen met Biobased Bouwmaterialen’ versnelt:

 1. Professionaliseren (aankomend) docenten mbo – hbo
 2. Opleiden en professionaliseren  beroepenveld, zij-instroom en reguliere studenten mbo – hbo
 3. Regionale learning communities bedrijven – onderwijs – overheden
 4. Uitbreiding regionale field labs rondom scholen voor onderzoeken en experimenteren ism regionale landbouw
 5. Normalisatie, digitalisering, nieuwe business modellen en industrialisatie

Relatie met de Arbeidsmarkt

 1. Investeren in onderwijs voor technische beroepen van praktisch tot wetenschappelijk niveau
 2. Levenlang Leren en Ontwikkelen
 3. We linken het lesmateriaal aan circular skills
 4. We vergroten bij bedrijven en onderwijs het bewustzijn en belang van circulaire kennis, vaardigheden en gedrag. Bijvoorbeeld door het organiseren van landelijke themadagen en learning communities

Roadmap

 • april – juni 2023
  Pre-project met o.a.

  • Letter of Intent ondertekening
  • onderzoek materiaal en certificeerbaar maken
  • Vaststellen kwaliteitseisen
  • Vaststellen platform
  • Overeenstemming over planning
 • juli – aug 2023
  Projectdefinitie

  • Vaststellen scope en fases
  • Budgetteren en risicomanagement
  • Communicatieplan
  • Rapportage en verantwoordling
  • Onderhoudsplan vaststellen
  • Interne Kick Off
 • sept- dec 2023
  Opvolgende opleveringen

  • MBO BOL opleidingen
  • MBO LLO modules
  • MBO BBL opleiding
  • Onderlegger voor docenten
  • HBO Gebouwde omgeving
  • HBO Lerarenopleiding Techniek
  • HBO Kopopleiding Biobased voor docenten bouwkunde
  • Onderlegger voor docenten
  • HBO Post-doctoraal
  • Materiaal beschikbaar maken voor WO
 • jan – maart 2023
  Laatste oplevering en overdracht

  • Landelijke themadag biobased bouwen
  • Prestatiestatistieken en kwaliteitcontroles
  • Planning productwijzingen en onderhoudsplan
  • Verantoordingsrapportage per product
  • Afsluiting

 

Planning vanaf 2024

Het lijkt voor de hand liggend om het les/eamenmateriaal LLO, BBL, BOL vervolgens geschikt te maken voor de opleidingen

De Noordelijke BouwHub