Onderwijs lesmodules circulair bouwen

In samenwerking met docenten en onderwijs suppliers ontwikkelt Stichting SMARTCirculair lesmateriaal voor docenten. Met als doel om docenten en studenten stapsgewijs mee te nemen in de circulaire transitie Bouw/Infra voor alle mbo-niveau's.

Projectwijzer Middenkaderfunctionaris Bouw - serie 2022

Projectwijzer Middenkaderfunctionaris Infra - serie 2022

Checklist circulair bouwen

Met aandacht voor circulariteit in de bouw(plaats) en innovatieve technieken als BIM

Checklist circulair bouwen

  • Voor BBL opleiding uitvoerders in de bouw
  • Wordt doorontwikkeld voor Middenkaderfunctionaris Bouw en BOL opleidingen niveau 3 en 4
  • Oplevering aug. 2023 via Concreet onderwijsproducten

In voorbereiding

Leerlijn’ Circulair Bouwen met Biobased Bouwmaterialen

Met daarin les- en examenmodules 

Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn om de module voor LLO af te sluiten met een DUO certificaat

Voor:

  • Levenlang Ontwikkelen (LLO)
  • MBO BBL Opleiding Bouwkunde ‘Uitvoerder’
  • MBO BOL Opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw