Nederland gezonder en klimaatpositief, de bouw sterker

Zeewier uit Nederland

Zeewier is een onbrandbaar isolatie/bouwmateriaal en is super voor het binnenklimaat. Dus zeewier voor gevel en isolatie? Gewoon doen!

Nederland kan veel sneller bouwen met natuurlijke bouwmaterialen dan nu het geval is. Daarom is er een manifest voor ecologisch bouwen in de maak dat besproken wordt op 13 december in Nijmegen.

Rens Borgers van Ecobouw Salland: Focus op biobased materialen kan het vliegwiel worden dat we nodig hebben om de CO2 doelstellingen te gaan halen en op langere termijn het grondstoffenprobleem op te lossen.

Syposium ecologisch bouwen

Datum: 13 december 2018

Tijd: 9.00 – 13.00 uur met aansluitend een gezamenlijke lunch

Lokatie: NYMA terrein – Waalhalla – Winselingseweg 12  – Nijmegen

Doel: Het belang van de biologische kringloop zal op die dag voor een gemêleerd en geselecteerd gezelschap in de aandacht staan.

Aanmelden: Stuur een mail naar jeanette@ecoplusbouw.nl

Hoe mooi zou het zijn als biobased bouwen, het bouwen met hernieuwbare materialen, in de transitie-agenda Bouw een hoofdrol vervult?

Manifest dat Nederland wakker schudt

Uiteindelijk willen we op die dag onderzoeken of we kunnen komen tot een gezamenlijk gedragen en ondertekend manifest. Een manifest dat benadrukt dat de biologische kringloop essentieel is voor de circulaire bouweconomie en biomaterialen, zowel bijdraagt aan een gezonde leef- en woonomgeving als aan CO2-reductie. Een manifest dat de beleidsmakers van de transitie-agenda inspireert.

Borgers: Ons doel is Nederland gezonder, de bouw sterker en de wereld vitaler te maken.

Jan Douwe Kroeske
Deze actieve dag staat onder leiding van Jan Douwe Kroeske, het programma wordt u toegestuurd na aanmelding.

Wij vinden het belangrijk dat u erbij bent om uw mening te geven en mee te denken.

Avans Hogeschool

Willem Bottger, lector aan h etCentre of Expertise Biobased Economy van de Avans Hogeschool in Breda

” Ik roep Diederik Samsom en Bernard Wientjes op het gebruik verplicht te stellen van lokaal geproduceerde isolatiematerialen met een kleine CO2-voetafdruk als cellulose, vlas, hennep, stro, kalkhennep, metisse, bio-foam, kurk en riet.