Nieuwe layout SMARTCirculair.com

Mocht je het nog niet gemerkt hebben: we hebben onze website vernieuwd!

Ontdek nu een mooie overzichtspagina met directe links naar onze drie hoofdprogramma’s: de Bouw OntwerpChallenge, de Energie OntwerpChallenge, en de ‘Leerlijn’ Circulair Bouwen met Biobased Materialen.

We streven ernaar om onze toewijding aan een versnelde overgang naar een circulaire en biobased (bouw)economie duidelijker te presenteren. Tegelijkertijd tonen we aan dat we niet alleen Ontwerpchallenges organiseren, maar ook actief een leerlijn ontwikkelen met de steun van Building Balance.

Elk programma heeft nu een eigen pagina met een heldere navigatie, zodat je gemakkelijk de informatie kunt vinden die je zoekt.

We nodigen je van harte uit om onze vernieuwde website te verkennen en meer te ontdekken over onze programma’s en initiatieven. Samen met mbo en hbo scholen, met bedrijven in de bouwketen en met partners uit brancheorganisaties, overheden en koepelorganisaties zetten we stappen naar een groene, gezonde toekomst.